LÄS MER - Chem Chem ya Urafiki

Projekt Sjukvård
• Massajerna lever i blåsiga savannartade landskap och drabbas hårt av klimatet. De har ett
traditionellt penninglöst samhälle och har
därmed svårt att betala för sjukvård. Föreningen
har skapat en fond vid KCMC-sjukhuset i Moshi.
Ur fonden ges ersättning för massajers operationer och vård vid ögon- och öronproblem.
Medlemsresor till Tanzania har genomförts 2008
och 2011. Nästa resa planeras till 2014.
!
Föreningen bildades 2006.
Chem Chem ya Urafiki är swahili och betyder
små källor av vänskap.
CHEM CHEM
YA URAFIKI
Styrelse Chem Chem ya Urafiki i Sverige
Ordförande Sigbrit Miriam Jansson
Vid medlemmars besök i Tanzania har boendet
varit förlagt till Moshi/Marangu, Arusha, Dar es
Salaam, Safarilodger med flera.
Kontakt
www.chemchem.se
[email protected], tel. 031 - 921 303 / 0705 - 767 402
Chem Chem ya Urafiki
c/o Sigbrit Miriam Jansson
Amhults Uppegård 14, 423 36 Torslanda
en ideell
vänförening
Sverige & Tanzania
www.chemchem.se
Projekt Skolgång
• Föreningen stöder Njoro Montessoriförskola.
Denna pedagogik finns i Tanzania endast för de
minsta barnen. Skolan har ca 30 barn (3-6 år)
varav 10 barn är funktionshindrade.
Vad är och gör Chem Chem ya Urafiki?
Föreningens ändamål är att främja vänskap och
förståelse mellan Sverige och Tanzania. Detta kan
ske genom kulturellt utbyte samt utbyte av erfarenheter, information och kunskap.
Föreningen har kontakt med personer i Tanzania
som kan förmedla hjälp till projekt som medlemmarna stöder ekonomiskt. Dessutom är föreningens omkostnader obetydliga. Dessa båda faktorer innebär att hjälpen når fram direkt till dem som
behöver den.
• Massajbyn Semonde Village ca 4 mil från Moshi
har fått förskola i bykyrkans lokaler genom föreningens bidrag, ca 40 barn deltar dagligen. Medel behövs för skolavgiften (inkluderar välling),
kläder, leksaker och bidrag till lärarna.
• Föreningen har fyra till fem fadderbarn per år
sedan 2006.
• Föreningen stöder ekonomiskt skolgång upp till
avslutad Secondary School (motsvarande gymnasiet).
Projekten följs upp genom besök till berörda
skolor, instutioner och “care-takers“ – personer
som har hand om föräldralösa barn.
Vill du bli volontär?
Föreningen kan ordna personliga kontakter för
medlemmar som önskar arbeta som volontärer i
Tanzania. Intresserade kan ta kontakt med föreningen.
!
“Tanzania är ett fredligt land och tanzaniern en vänlig person.” - Julius Nyerere,
Tanzanias förste president
Medlemsavgiften är 200:- per person och år – för
familj 300:-. Avgiften betalas via bankgiro 59781401, och ska vara föreningen tillhanda senast 31
mars per kalenderår