Program Solelmässan

Torsdag 9:e oktober
09.00
Registrering öppnar och är öppen hela dagen.
09.25
Välkommen
09.30 – 10.00 Hus byggt av solceller: Om byggnadsintegrering - Michiel van Noord, konsult hållbar
utveckling & solenergi på Esam AB.
Michiel har arbetat i över 8 år med utredningar projektering och projektledning av solcellsanläggningar,
med erfarenhet från både installatörens och beställarens sida. Han är kursledare för Sveriges enda
fortbildningskurs om solceller.
10.15 - 10.45 Den globala solelmarknaden: Perspektiv och lärdomar - Josefin Berg, Senior Analyst,
Solar Demand at IHS Technology
Josefin arbetar med analys av drivkrafter och trender för solel i olika länder och hos de olika
marknadsaktörerna, investerare, byggföretag, energiföretag etc. Kort sagt: Vad gör länder för att stödja
eller inte stödja solel, hur ser utvecklingen ut och vilka tjänar eller förlorar pengar på det.
11.00 – 11.45 En solelresa: Från konsument till producent – Bengt Stridh, Solelexpert ABB / MDH
En småhusägares lärdomar och erfarenheter av planering, dimensionering, beräkning, bygglov,
upphandling, investeringsstöd, elförsäljning, elcertifikat, nettodebitering och solelproduktion.
12.00 – 13.00 Mingellunch
Mässan är öppen för besökare under lunchen.
12.30 - 13.00 Paneldiskussion
13.15 - 13.45 Trender och framtidsutsikt för den svenska solelmarknaden – Johan Lindahl, Uppsala
Universitet
Johan är doktorand vid Ångström Solar Center vid Uppsala Universitet. Han är också sedan 2010 på
uppdrag av Energimyndigheten Sveriges representant i IEA-PVPS Task 1 och därmed ansvarig för att samla
in och sammanställa information om den svenska solcellsmarknaden för IEA-PVPS räkning.
13.45 – 14.15 Solel ur ett miljöperspektiv – Anna Wolf, Sakkunnig energifrågor
Naturskyddsföreningen.
Anna är sakkunnig i energifrågor på Naturskyddsföreningen och arbetar med frågor som spänner över
hela energiområdet. Hon arbetar bland annat med att utvärdera miljöpåverkan av olika energislag och
väga dem mot varandra.
14.15 -
Gott exempel Mimer Bostads AB – Eva Favaro, Marknadschef
- 15.00 Gott exempel Catena Fastigheter AB – Gustaf Hermelin, VD
15.00 – 16.00 Fika i mässan
16.30
Mässan stänger
För mer information kring programmet och mässan se vår websida: www.solelmassan.se