del 2 - Idamawe.se

DizzaalkoholSkolvärlden2013_Layout 1 2013-10-03 08:07 Sida 1
Anmäl era elever
till skolårets
anti-alkoholkampanj!
TÄVLING
för elever i årskurs 7–9
a i Västerås
Trots situationen i Västerås känner sig Jessica Ambjörn,
lärare på JB-gymnasiet, trygg på sin arbetsplats.
– Ingen här som funderar på att byta arbetsgivare, säger hon.
text ida måwe
J
essica Ambjörn har
som anställd på
JB-gymnasiet haft
en turbulent vår,
då skolkoncernen först gick
i konkurs och sedan fick nya
ägare. Men i dag är hon och
kollegorna nöjda.
– Alla är väldigt positiva
till nya ägaren Stadsmissionen, som står för en icke
vinstdrivande verksamhet,
säger hon.
Trots konkurrensen fyllde
JB-gymnasiet sina program i
höstas, med undantag för ett
fåtal platser på IT-programmet. Inga lärare har behövt
sluta eller gå ner i tid.
– Jag trivs jättebra. Vi som
jobbar här känner oss trygga, säger Jessica Ambjörn.
Hon tycker inte att det
skulle vara mer attraktivt
att jobba på en kommunal
gymnasieskola.
– Jag vill jobba med studiemotiverade elever och
kollegor med driv, på en
skola som ligger i framkant.
Det spelar ingen roll om det
är en kommunal eller en
fristående skola.
sko1308_32-33_aktuelltVästerås.indd 33
Jessica Ambjörn tycker
att överetableringen av
gymnasieskolor i Västerås
är ett problem som borde ha
kunnat förebyggas.
– Att det skulle bli färre
elever är ingen nyhet. Det är
märkligt att man ändå gav
tillstånd till etablering av så
många skolor.
Hon menar att det är
gymnasieeleverna som kan
drabbas om undervisningsgrupperna är för små.
– För att få ekonomin
att gå ihop så måste vissa
skolor blanda elever som
är på skilda nivåer. Då blir
det inte lika bra kvalité på
undervisningen. Som tur var
har vi inte det problemet på
JB-gymnasiet. n
Västerås gymnasieläge
Innan 2005 fanns sex fristående gymnasieskolor i Västerås.
I dag är antalet 16. När årets
antagning var färdig fanns 345
platser lediga på de kommunala
skolorna och 597 platser lediga
på friskolorna. En orsak är sjunkande elevkullar. Antalet elever
som började gymnasiet
i år är drygt 20 procent färre än
för fem år sedan.
DELTA I TÄVLINGEN
75 000 kr i prispotten!
1:a pris 15 000 kr
2:a pris 10 000 kr
5 st 3:e pris 5 000 kr
Utöver de sju vinnande bidragen
kommer Dizza Alkohols jury att göra
ett antal hedersomnämnanden inom
olika kategorier som kommer att
belönas med 5 000 kr vardera.
Tävlingsbidrag senast 22 april 2014
www.dizzaalkohol.se
Kampanjen Dizza Alkohol drivs av SAMBA – samarbete för barnen – i samarbete med Södertörns
högskola och stöds av Statens Folkhälsoinstitut.
För mer information kontakta Jonas Wikingskiöld
08-442 08 25, [email protected] eller besök dizzaalkohol.se.
2013-10-11 15:01