Påverundan

Tävlingsinbjudan
Till
Påverundan
INGÅENDE I DM för UPPLAND
31 Januari 2015
Tävlingen anordnas i full överensstämmelse med Svenska Bilsportförbundets
Nationella tävlingsbestämmelser,Reglementet för DM i Uppland
samt denna inbjudan och eventuella tillkommande PM.
Ansvar. Den som deltar i tävlingen gör detta under eget ansvar och på egen risk.
FIA,SBF,UBF.Films Mk samt dess tävlingsledning och funktionärer kan således
inte utan vållande göras ansvariga för person eller sakskador som under
tävlingen drabbar deltagaren.
Tävlingsdeltagare och funktionärer har genom sin anmälan att deltaga i tävlingen
samtyckt till att vederbörandes personuppgifter registreras i tävlingsarrangörens
dataregister samt att arrangören,inom ramen för sin verksamhet oavsett mediaform
offentliggör namnuppgifterna.
Arrangör:
Films MK Bergby Gård 202 748 95 Örbyhus 073 5244937 www.filmsmk.se
Organisationskommitte:
Roger Johansson, Magnus Johansson,Ove Nordberg ,Rolf Trolin, Peter Lundin, Britt
Marie Trolin, Micke Strömbäck
Tävlingsledning:
Tävlingsledare: Roger Johansson 070 6375453
Bitr. Tävlingsledare:Magnus Johansson 070 6898770
Teknisk chef: Jimmy Björk 073 0285682
Domare:Tord Janervik 0722033535
Teknisk Kontrollant:Håkan Johansson 0730 432035
Säkerhetschef: Stefan Elmnert 070 7149570
Banchef: Ove Nordberg 070 2220775
Miljöchef:Leif Ahlund 070 63575 58
Tävlingsform:Rally för bilar .Två specialsträckor på ca42km
tillsamans plus ca 40km transport .Startmellanrum 1min.
Transporttider
Tävlingsplats:
Start&Mål plats Folkets Hus Österbybruk Telefon under Tävlingen 073 5244937
Besikning vid Österbybruks Bil.
Tidsplan:
Lördagen 25/1 2015 anmälningstiden utgår Kl.18.00
Lördagen 31/1 2015 Anmälan & Besiktning från kl.12.00 Med Pm 1
Bes Tider:1-30 12.00,31-60 12,45,61-90 13,30,91-120 14,30
120-150 15,15
Första start kl. 16.30
Resultatlista anslås vid start o mål och på hemsidan
Deltagare,antal,gallring:
Tävlingen är öppen för A,B,C+juniorförare och Deb med giltig licens och
medlemskort för år 2015.
Antal deltagare är begränsat till 150st.Gallring enl.reglementet därefter fritt
arrangören
Bilklasser/Startordning:
Ungdomsrally, 4WD ,2WD,Fia Appendix K,Grupp F RWD+Volvo orginal+
+GruppN<1600cm3,GruppE, Debutanter
Reklam:
Arrangören kan komma att utnyttja sin reklamplats på tävlingsbilarna
Särskilda bestämmelser:
Hatighetsbegränsning: Dispens sökt hos Länstyrelsen
Utrustning: Enligt gällande rallyreglemente
Miljöföreskrifter: Enligt Bilsportförbundets regler
Start: Kommer att ske med Startljus
Tidtagning:sker med minut och sekund och tiondel
Träning: All träning på sträcka är förbjudet,överträdelse medför startförbud
Anmälan och startavgift:
Anmälan sker till : www.motorsportsidan.se ,före 18,00 25/1 2015
Återbud:Tävlingsconsult
Efteranmälan=plus 300 på startavgiften
Startavgiften är 1500 kr ,betalas på bg 557-5196 med angivande av förarens namn
senst 25/1 18.00.
Ungdomsrally Fritt
Avlysning:
Tävlingsledningen förbehåller sig rätten att med domarnas medgivande avlysa
tävlingen om ej minst 60 ekipage anmält sig vid anmälningstidens utgång,
eller vid force majeure.
Säkerhet:
Säkerhetschef
Rescuebil plus ambulans kommer att finnas utefter tävlingssträckningen.
Priser/prisutdelning:
Sker i Folkets hus
Prisutdelare: Ove ”Påven” Andersson´s son
I övrigt delas priser ut enligt gällande reglemente.
Vid detta tillfälle ej avhämtade priser tillfaller arrangören.
Resultatlista kommer ej att skickas per post ,finns tillgänglig på www.filmsmk.se
Upplysningar:
Ove Nordberg 070 2220775
Rolf Trolin 073 5244937
www.filmsmk.se
Välkommna hälsar Films MK