Mellerud kommun Klagomål / Anmälan

Till:
Mellerud kommun
2012-02-28
Klagomål / Anmälan
Klagomål gäller angående diskriminering, misstänkta olagliga och orättvissa hanteringar
angående rekryteringar av tjänsten ”en samordnare och fem ungdomscoacher på nystartat
ensamkommandebarns verksamhet.”
a) Vi bifogar annons som står klart att socialtjänst söker: en samordnare samt 4
ungdomscoacher men ansvarigt chef anställde en samordnare och 5 ungdomscoacher.
b) Även står klart att sökes personer med kvalifikationen: socionom, socialpedagog,
behandlingsassistent eller annan likvärdig utbildning men ansvarigt chef har anställt
bara två med dessa kvalifikationen, en kulturgeografi vetare 240 hp, en polis 80 hp,
och två med bara gymnasium nivå. Negativ svar fick ca. åta deltagare som har haft
kvalifikationen och erfarenhet som står som krav i annonsen och ca. sju deltagare som
har haft andra kvalitativa akademiska utbildningar och erfarenhet.
c) Även finns en sak som visar diskriminering och ansvarslöshet emot kommunen dvs.
att chefer har dåligt kommunikation, xenofobi och bryr sig inte om saker som kan lösa
kommunens integrations och sociala problem och samt sparar 2 millioner kronor. Det
handlar om att två invandrare som har bott i Mellerud i 12 år, som deltog i annonsen,
som är flera år på socialbidrag och kostar kommunen ca. 300 000 kr/år, som har haft
otroliga egna erfarenhet och kunskap med invandrar flyktingar i 12 år.
En av dem har haft kvalifikation som krävs i annonsen dvs. har haft Socialpedagog
examen 210 hp (klart december 2009, Högskola Väst) och plus har avklarat 60 % av
master examen (social arbete) på HV och KAU och plus pågående vidare master
studier. Även fick inte chans att komma enda på intervju eller dyl.
Den andre invandrare har haft akademisk examen Agronom- inriktning maskinteknik,
som motsvarar magister/master examen 270/300 hp från Kroatien (godkänt av svensk
HSV) och plus avklarat 45 hp i matematik/matematik didaktik i Sverige. Även fick
inte chans att komma enda på intervju eller dyl.
Både två invandrare har haft rätt till start jobb i 3 år som betyder att kommunen kunde
spara 14 000 kr/person/månad, dvs. 170 000 kr/person/år respektive 340 000 kr/två
personer/år x 3 år (start jobb) = 1 020 000 kr/två personer/tre år. Om man beräkna
också socialt bidrag för två personer med familj i tre år 300 000 kr x 3 år = 900 000 kr.
Om man räkna alla besparingar så blir 1020 000 kr + 900 000 kr = ca. 2 000 000 kr
Vi vet att Mellerud chefer som känner och skyddar varandra, ska som alltid, påhittat någon
förklaring för att visar att allt är normalt.
Vi har bevisat tidigare med fakta och vi bevisar också med detta exempel och fakta att flesta
chefer inom kommuns verksamheter har xenofobi emot invandrarfliktingar och ansvarslös
politik angående integration/sociala problemen i kommunen. Om kommuns verksamhets
chefer har anställt ”tillsvidare” bara 4 invandflyktingar i senaste 25 år utav ca. 900
kommunens ”tillsvidare” jobb, berättar dessa mer om xenofobi än tusentals ord.
Vi tycker att största ansvar ligger på kommunchef, förvaltningschefer, personalchef
arbetsmarknads/integrationschef, kommunalrådet som har suttit i tre mandat och några till
stora politiker. De blundar över våra problem/klagande och har hämnats på olika sätt på våra
företrädare att tysta oss och de sarkastisk har brukat konstatera att vi inte ser veklighet, att vi
är ”dumma”, att fungerar bra integration … etc.
Vi förväntar inga förnedringar respektive utredningar/ansvar av kommuns makthållare men vi
skulle vilja genom våra klagomål/anmälan (och med kopior och e-post) informera tusentals
Mellerud invånare, region/riks myndigheter och politiker, medier …. m.m. om Melleruds
verklighet i 21 sekel som skadar kommunen själv och Sverige.
Vi gör dessa för att vi älskar Mellerud/Sverige, vår ny hem, och skulle vilja påpeka om
oansvariga handlingar som förstår samhället.”Det är absolut fel om en familj med flera barn
adoptera ett barn från utlandet och lämna honom utanför. Adopterade barn ska 100 %
misslycka och förstöra hela familjen.” Med denna Melleruds oansvarigt och ansvarslös politik
”Minsta förlorare är invandrare respektive största förlorare är Mellerud/Sverige”.
Som vanligt efter varje vårt klagomål eller anmälan i senaste 5 år, förväntar vi hämnd och
maktstraff av Melleruds makthållare. De har velat visa ”vem Gudar är och vem är slavar.”
Mvh Styrelsen
Invandrarförening ”Integration 3000” Mellerud
Kontakt: Ordförande, Hajro Kasmo
Backegatan 13.E.
464 30 Mellerud
Eller e-post: [email protected]
www.integration3000.se
Ärende och beslut.
Socialförvaltningen stöd och service söker samordnare ref nr: EKS/11. - med diarienummer
SN 2011/202.
Socialförvaltningen stöd och service söker Ungdomscoacher ref nr: EKU/11. - med
diarienummer SN 2011/203.
ANNONS:
Socialförvaltningen stöd och service söker för ensamkommande
flyktingbarn/ungdomar
1 Samordnare ref nr: EKS/11
4 Ungdoms coacher
och
ref nr: EKU/11
Socialtjänsten söker en samordnare samt 4 ungdomscoacher till ett nystartat hem
för vård och boende (HVB) i kommunal regi – målgruppen är ensamkommande
barn/ungdomar 16 – 18 år.
VERKSAMHETEN:
Verksamheten är organiserat under stöd och service och leds av en Enhetschef.
Mellerud skapar en trappstegsmodell där asylsökande eller nyanlända ungdomar
med permanent uppehålls tillstånd (PUT) anvisas plats på det nya HVB-hemmet.
Därefter flyttar ungdomen ut i en av kommunen anvisad lägenhet där stöd ges i
mindre omfattning samt förväntningar på eget ansvar, förmåga och trygghet är
större.
ARBETSUPPGIFTER:
Arbetet innebär att vara ett vuxenstöd för ungdomarna.
Till största delen handleder du ungdomen i vardagssysslor i och utanför boendet.
Du blir kontaktpersonal till en eller flera ungdomar och upprättar en plan
tillsammans med ungdomen om vad, hur och när olika aktiviteter ska utföras och i
vilken omfattning du stödet ska ges. Målet är att ungdomen ska klara att leva ett
självständigt och aktiv liv, väl integrerad i närsamhället.
Du dokumenterar i och följer upp ungdomens plan.
Tjänsten som samordnare innefattar att planera bemanning, samordna med andra
aktörer som ansvarig socialsekreterare, gode män/förmyndare, skola, andra
vårdgivare och enhetschef.
KVALIFIKATIONER: Vi
söker dig som är socionom, socialpedagog,
behandlingsassistent eller har annan likvärdig utbildning.
Du ska ha erfarenhet av arbete med ungdomar och extra meriterande är om du har
erfarenhet av ensamkommande flyktingbarn eller integrationsarbete med
ungdomar.Du bör ha erfarenhet och god kännedom av ungdomar och deras reaktioner efter
blivit utsatta för svåra situationer och kriser.Självklart har du ett genuint intresse för det mångkulturella
samhället och integrationsfrågor.
Mycket stor vikt läggs vid personlig lämplighet i kombination med formell kompetens och
samarbetsförmåga.
B körkort är ett krav.
Vi eftersträvar en bred livserfarenhet utifrån kön, ålder och etnicitet i arbetslaget.
VARAKTIGHET/ARBETSTID:
Projektanställning 1 år med möjlighet till förlängning och tillsvidaretjänst.
Schemalagd arbetstid med kväll, natt och helgtjänstgöring.
0,70 – 1,0 i sysselsättningsgrad
Årsarbetstid tillämpas.
TILLTRÄDE:Enligt överenskommelse
LÖN:Kommunen tillämpar individuell lönesättning. Ange löneanspråk i din ansökan.
UPPLYSNINGAR: Enhetschef, Tony Dahl 0738-52 26 33
FACKLIGA FÖRETRÄDARE:Kontakta kommunens växel 0530-18000
ANSÖKAN:Vi arbetar aktivt med att minska pappersåtgången. Därför ser vi helst att du skickar
din ansökan via mail till [email protected]
Vi vill ha din ansökan senast 15/1 2012.