Grödinge pistolskytteklubb erbjuder utbildning i

Grödinge pistolskytteklubb erbjuder utbildning i PPC 1500
Utbildningen kommer att hållas på Hacksjöbanan i Tullinge.
Kursen är uppdelad på en teorikväll och en praktisk kväll.
Teorin kommer att hållas torsdagen den 10 april 2014 kl. 18.30– ca 21.30
Skyttet kommer att hållas söndagen den 13 april 2014 med start 10.00.
Beroende på antal skyttar kommer praktiska delen vara uppdelad på olika skjutlag som
skyttarna blir indelade i på teoridagen. 10.00, 12.30, 15.00, 17.30.
För att få tävla i PPC krävs det att man har genomgått en grundkurs.
Syftet med kursen är att lära skytten de regler som finns gällande säkerhet vid PPC skytte
samt lära ut matchordning.
Kursen är på totalt ca.6-7 timmar vilket kräver självstudier av regelverket innan
utbildningen för att den ska bli meningsfull. Stor vikt läggs på säker vapenhantering
under kursen. (Regelverk och kursplan skickas på mail vid betalning av kursen.)
Kostnad för kursen är 500 kr.
För att få gå kurser krävs följande:


Uppfyllt krav för Guldmärke i pistolskytte.
Pistolskyttekortet (grönt kort)
Utrustning som behövs:







Pistol min kaliber 9mm eller revolver min kaliber 32
4 st. snabbladdare alternativt 4 st. magasin. (för kursen minst 2st helst fler)
Hölster som täcker varbygeln
Hållare för magasin/snabbladdare
Skyddsglasögon
Hörselskydd
Liggunderlag
Proppat vapen utan magasin och ammunition ska vara nerpackad i separat väska.
Anmälan till kursen görs på mail till [email protected]
Kontakuppgifter som jag behöver är följande






Namn
Adress
Personnummer
Telefonnummer
Klubbtillhörighet
Pistolskyttekortsnummer