Diabetesdagar på Loka Brunn 28–29 januari 2015

Till: Verksamhetschef/Huvudman och läkemedelskommité.
Kopia av inbjudan skickas till målgrupp angiven i inbjudan.
Oktober 2014
Inbjudan till terapiinriktad utbildning
Diabetesdagar på Loka Brunn
28–29 januari 2015
Målgrupp:
Diabetesintresserad/ansvarig Doktor och
Diabetessjuksköterska verksamma i Örebro län.
Anmälan:
via www.fokusdip.se senast 15 december 2014.
Kostnad:
2300,- + moms. I deltagaravgiften ingår hela
kostnaden för kost och logi. Företagen står för övriga
kostnader. Deltagare bekostar själv ev resa.
OBS! Begränsat antal deltagare.
Plats:
Loka Brunn, www.lokabrunn.se
Kontakt:
Anette Lundin, Novo Nordisk Scandinavia AB
Tel: 0702-410893, Mejl: [email protected]
Conny Petersson, Bayer HealthCare AB
Tel: 0705-333080, Mejl: [email protected]
Program
onsdag 28 januari 2015
09.30
Samling
10.00
Inledning av företag och moderatorer:
Stefan Jansson, DL Brickebackens VC Örebro,
Erik Schvarcz, ÖL Medicinkliniken Örebro
10.15
Nyheter och skillnader mellan olika
ickeinsulinbehandlingar för typ-2 diabetes
Bengt-Olov Tengmark, Internmedicinare, Citydiabetes,
Stockholm
11.45
Bensträckare
12.00
Gastropares vid diabetes
Eva Olausson, Diabetescentrum, Medicinkliniken,
Sahlgrenska Universitetssjukhuset/S, Göteborg
13.00
Lunch
14.00
Insulinbehandling vid typ-2 diabetes
Jarl Hellman, studierektor PU, terminsansvarig T7,
kvalitetsansvarig diabetologi, överläkare
endokrinsektionen, specialmedicin/OTM-divisionen,
Akademiska sjukhuset, Uppsala
15.30
Kaffe
16.00
Smärtbehandling vid diabetes
Karsten Ahlbeck, ÖL, Smärtkliniken Capio St. Görans
sjukhus, Stockholm
17.00
Sammanfattning av dagen
19.30
Middag
torsdag 29 januari 2015
08.30
Inledning av moderatorer och företag
08.45
En föreläsning om hur vi kan lära mer av
diabetikerns sätt att tänka, tycka och handla
Carl Fredrik Bennet, Beteendevetare
10.45
Kaffe
11.15
Diabetes inom ÖLL – Vad händer?
12.30
Lunch
13.30
Kirurgisk behandling av övervikt, utredning och
uppföljning
Arvo Hänni, ÖL vid Endokrin- och diabetessektionen,
Akademiska sjukhuset, Viktenheten Skönvikt, Landstinget
Dalarna
15.00
Avslutning
Mötet arrangeras av:
Avsändare:
Novo Nordisk Scandinavia AB
Box 50587, 202 15 Malmö
Tel: 040-38 89 00, Fax: 040-18 72 49
Email: [email protected]
www.novonordisk.se