AccessManager™- världens ledande inpasseringslösning

AccessManager™- världens ledande inpasseringslösning
INPASSERINGSLÖSNING FÖR DEN
STÖRRE ARENAN
AccessManager är en säker och
effektiv inpasseringslösning för stora
biljettvolymer samt alla typer av
biljetter. Med elektronisk avläsning
och koppling mellan avläsare
placerade vid olika entréer förhindras
inpassering med ogiltiga biljetter. Alla
aktiviteter övervakas i realtid och
möjliggör kontinuerlig uppföljning
och rapportering i efterhand.
AccessManager är integrerat med
både Rasken och Microflex.
Flexibelt
Flexibel konfiguration
• Tidsstyrd inpassering
• Stöd för flerdagspass, in- och
utpassering
Ticnet - Nordens största
biljettbolag
Vi hanterar varje år 14 miljoner
biljetter och det gör oss till
störst i Norden på att sälja och
distribuera biljetter.
Detaljerad rapportering
• Realtidsövervakning i detalj inklusive
avvisade biljetter
• Sammanställning per evenemang
och dag, scanner och område
• Uppföljning på biljettyp och
priskategori
• Grafiska rapporter
De flesta stora arenor och
arrangörer använder vårt
datoriserade bokningssystem
och varje dag förmedlar vi
tusentals biljetter till konserter,
teaterföreställningar, festivaler
och idrottsevenemang.
Vi ägs av Ticketmaster, världens
största biljettbolag och vi har
systerföretag i Finland, Danmark
och Norge.
Våra försäljningskanaler är:
• www.ticnet.se
• CallCenter 077-170 70 70
• ATG-ombud och TicnetOmbud
Snabbt
Köerna minskas effektivt genom att
biljetterna bekräftas på mindre än en
kvarts sekund.
• Snabb och effektiv verifiering
• In- och utpasseringsfunktion samt
kontroll av redan avläst biljett
• Loggning av alla händelser för en
speciell biljett (streckkod)
• Möjlighet till platsmarkering
förenklar platsbyten
Säkert
AccessManager förhindrar problem
med kopiering och förfalskning av
biljetter. Endast ett inträde per biljett
tillåts. Makulerade och spärrade
biljetter identifieras snabbt. Från varje
enskild avläsare kan man enkelt följa
upp händelser på en speciell biljett.
• Automatisk överföring av
evenemangs- och biljettinformation
• Fullt stöd för sista-minuten
försäljning
• Platsinformation visas
Professionell implementering
AccessManager bygger på en
trådlös arkitektur. Ticnet genomför
en genomgripande radiomätning
tillsammans med extern expertis, som
underlag för kostnadsberäkning och
installation. Ticnet ansvarar också för
att kundanpassad hårdvara installeras.
Omfattande utbildning och support
Ticnet erbjuder utförlig utbildning
på plats och givetvis tillgång till vår
kunniga support.
Exempel på kunder i Sverige:
• Globenarenorna, Stockholm
• Got Event, Göteborg
• Helsingborgs IF
• Skellefteå AIK
• Festivaler (Hultsfred)
ÖVER 700 KUNDER I VÄRLDEN
ANVÄNDER ACCESSMANAGER!
Vårt distributionsnät består av
cirka 2000 ATG-ombud, ca 70
TicnetOmbud, brevdistribution
och e-biljetten TicketFast®.
Kontaktinformation:
Ticnet AB
www.ticnet.se
Stockholm: 08-629 69 70
Göteborg: 031-778 61 00
Tranås: 0140-672 70