Stockholms stad söker specialister till nytt Kemikaliecentrum

Stockholms stad söker specialister till nytt Kemikaliecentrum
Arbetsplatsbeskrivning
Stockholms stad är en av Sveriges största arbetsgivare. Stockholm kommer att växa till en miljonstad till år 2030. Det ställer
höga krav på oss som arbetar i Stockholms stad att bli ännu bättre. Därför behöver vi dig som vill utveckla verksamheten för
stockholmarna och ett Stockholm i världsklass. Stockholms stad erbjuder spännande och utmanande arbeten med ett öppet
arbetsklimat som präglas av respekt för allas lika värde.
Miljöförvaltningen övervakar den inre och yttre miljön i Stockholm och arbetar för att alla i Stockholm ska leva i en frisk och
hälsosam miljö. Miljöförvaltningen är också ansvarig för att samordna stadens energieffektiviserings- och klimatarbete med
bland annat miljöbilar i Stockholm.
Miljöförvaltningen, Enheten för miljöanalys, söker nu två specialister som ska vara med och bygga upp ett nytt
Kemikaliecentrum i Stockholms stad. Miljöanalys består idag av 13 personer som arbetar med miljöövervakning och är
expertstöd inom områdena vatten, mark och natur samt miljöfarliga ämnen. Enheten arbetar också med strategisk
program- och projektverksamhet. Miljöförvaltningen är en trivsam arbetsplats med god gemenskap och blandade åldrar. Vi
har flexibel arbetstid med vida flexramar och satsar på hälsa och friskvård.
Arbetsbeskrivning
Stockholms stad genomför nu en satsning på kemikaliearbete för att nå visionen om ett giftfritt Stockholm 2030. Som ett
led i detta har staden tagit fram en kemikalieplan och inrättar nu ett nytt kompetenscentrum, Kemikaliecentrum.
Centrumet ska vara ett nav i stadens arbete med att fasa ut farliga kemikalier.
Du kommer att vara med i utformningen av centrumets verksamhet och genomföra åtgärder enligt kemikalieplanen. Som
en av Kemikaliecentrums specialister kommer du att ansvara för och specialisera dig inom ett eller flera ämnesområden.
• Kemikaliekrav i upphandlingar
• Kemikaliekrav i byggprojekt
• Hantering av kemikalierisker
• Kommunikation om kemikalier med näringsliv, allmänhet och stadens anställda
• Utbildningsinsatser och seminarier
• Uppföljning av kemikaliearbetet i förvaltningar och bolag
• Nätverk och mötesplatser med näringsliv och högskola
• Externa medelsansökningar för specifika projekt
Centrumet har ett utpekat ansvar för åtgärder i kemikalieplanen och ska verka stödjande för de åtgärder som ska
genomdrivas av andra aktörer.
Kemikaliecentrum ska bestå av en samordnare och flera specialister. Som specialist kommer du att verka i nära samarbete
med stadens förvaltningar och bolag. En stor del av arbetet består i att skapa nätverk och mötesplatser i och utanför
stadens organisation, även internationellt.
Stockholms stads kemikalieplan 2014-2019 är just nu ute på remiss. Du hittar remissversionen här:
http://insynsverige.se/documentHandler.ashx?did=1737287
Kvalifikationer
Vi söker dig som är en engagerad, strategisk och kreativ problemlösare med god kännedom om kemikalier. Rollen specialist
med ansvar för egna delprojekt ställer höga krav på förmåga att planera och organisera arbetet så att du kan leverera
resultat mot uppsatta mål utifrån tids- och budgetramar. Erfarenhet av projektledning är därför meriterande.
Du har en högskoleutbildning med inriktning mot kemi och/eller ekotoxikologi eller motsvarande relevant utbildning och
god kunskap om EU:s lagstiftning samt nationell lagstiftning inom kemikalieområdet.
Du har minst två års arbetslivserfarenhet, gärna med inriktning på ett eller flera av följande områden:
• Information och kommunikation om kemikalier
• Kemikaliekrav i offentlig upphandling
• Kommunal byggprocess och byggmaterialval
• Riskbedömningar av kemikalier
Arbetsuppgifterna är delvis mycket utåtriktade och du måste fungera väl både som rådgivare till allmänhet, företag och
andra intressenter samt som stöd till stadens personal. Arbetet kräver därför att du är kommunikativ, serviceinriktad och
drivande. För att lyckas i rollen bör du ha ett nätverk eller erfarenheter som bidrar till att du lätt kan sätta dig in i det
senaste vad gäller riskbedömning och kemikaliekommunikation samt hitta potentiella samarbetspartners.
Du är bra på att uttrycka dig i tal och skrift på svenska och engelska. Du har god datorvana och gärna erfarenhet av layout
samt arbete med webbpublicering och sociala medier.
Anställningens omfattning
Anställningsform: Tillsvidare
Omfattning: Heltid
Ansökan
Ansök senast: 2014-03-20
Referensnummer: A24777
Du kan söka detta jobb genom:

Göra en digital ansökan via denna länk.
Anställning
Antal annonserade arbetstillfällen: 2
Kontaktpersoner
Kontaktperson
Maria Svanholm Enhetschef 08-508 289 36
Fackliga företrädare
Luis Lopez/Vision 08-508 27 929
Anette Riedel/SACO 08-508 28 102
Övrigt
Vill du veta var vi finns?