Besam Skjutdörrsöppnare – UniSlide

Besam Skjutdörrsöppnare
– UniSlide
Hög prestanda
Standardutrustning
Många av de mest värdefulla egenskaper och innovationer
som karaktäriserar Besams strävan mot optimal funktion
och prestanda finner du hos skjutdörrsöppnaren Besam
UniSlide. UniSlide kan integreras i Besams automatiska
dörrsystem men kan även anpassas till ett brett urval av
dörrar och kundspecifika krav.
Bärprofil med transmission
Elektronisk styrenhet med plug-infunktion anslutningar och
strömförsörjning
Trafikstyrd öppningsbredd
Synkronisering av två öppnare
Enkel montering
Med alla enheter samlade i bärprofilen är öppnaren lika lätt
att montera vid utbyte som vid nyinstallationer. Trots det lilla,
smidiga formatet är den ytterst lämplig för högfrekvent trafik.
Öppnaren programmeras vid installation för att motsvara
kundens speciella önskemål.
ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions
Allmänna tillbehör
Kåpa:
- Natureloxerad aluminium (annan eloxering som tillbehör)
- Lackering i RAL 9010 (övriga RAL-färger som tillbehör)
Dörradapter för dörrar upp till 65 mm tjocklek från andra
tillverkare
Programväljare
Elektronisk nödmodul för öppning och stängning
Mekanisk nödöppningsmodul
Panikbrytbeslag
Nödknapp
Besam närmande- och närvaro­detektorer
Fotoceller för närvarodetektering
Elektromekaniska låsspärrar
Slussfunktion mellan två öppnare
Nyckelbrytare
Besam automatiska dörrsystem
Nödutrymning
Drivenhet, styrmodul, transmission – samt nödmodul och
elektromekanisk låsspärr (tillbehör) – är alla samlade i
bärprofilen. Drivenheten överför rörelse till dörrbladen med
hjälp av en tandrem. Dörrblad med integrerade eller separat
monterade dörrfästen kan justeras på höjden, längden och i
djupled. Kullagrade stålhjul och löpbana av plast ger exceptionellt jämn och tyst gång.
Besam UniSlide kan antingen kombineras med en mekanisk
nödmodul som automatiskt öppnar dörrarna – eller en
elektronisk nödmodul som automatiskt öppnar eller stänger
dörrarna – vid strömavbrott. UniSlide kan även kompletteras
med brandlarm eller rökdetektorer.
COW
147
➠
➠
CL
145
Dubbelflyglig
COW
➠
CL
Vänster öppning
COW
➠
CL
Höger öppning
COW = Dörröppningsbredd
CL = Kåplängd
Största säkerhet
Modeller
Skulle något hinder finnas mellan stängande dörrar, reverserar dörrarna omedelbart och återupptar sedan sin rörelse
med låg fart för att försäkra sig om att hindret inte finns
kvar. Om något hinder finns mellan öppnande dörrar och
anslutande väggar eller inredningsdetaljer, stoppar dörren
omedelbart. Efter en tidsfördröjning stänger dörrarna.
Säkerheten kan förbättras ytterligare med hjälp av Besams
närvarodetekteringssystem. Människor eller föremål som
befinner sig i dörröppningen detekteras och dörren kan inte
stängas förrän det är säkert igen.
UniSlide-2: 2 dörrblad, dubbelfly­gliga
UniSlide-1: 1 dörrblad, enkelflygligt, höger- eller vänster
öppning
Självövervakning
Mikroprocessorn har en integrerad självövervakning som
upptäcker störningar och felsignaler i dörrens funktion.
Nödvändiga åtgärder vidtas för att garantera säker drift.
Tekniska specifikationer
Strömförsörjning: 120 V AC –10 % till 240 V AC +10 %
50/ 60 Hz
Strömförbrukning: max. 250 W
Rekommenderad max. dörrvikt:
UniSlide-2: 100 kg/dörrblad
UniSlide-1: 200 kg
Fri öppning:
UniSlide-2: 900 – 2800 mm
UniSlide-1: 900 – 2800 mm
Öppnings- och stängningshastighet:
variabel upp till 1.4 m/s (2 dörrblad)
Öppentid: 0 – 60 s Temperaturområde: -20°C to +50°C
Relativ fuktighet (icke-kondenserande): 5% till 85%
Denna utrustning ska installeras, inspekteras regelbundet, underhållas och servas av behörig servicetekniker.
Schema för förebyggande underhåll ska upprättas för korrekt och säker drift.
Tala med din Besam-representant för att få veta mer om Besam Pro-Active Care!
Besam Sverige AB
Box 353, 261 23 Landskrona
Tel: 0418-510 00
Fax: 0418-140 60
Filialkontor Stockholm
Datavägen 4, 175 43 Järfälla
Tel: 08-580 89 960
Fax: 08-28 79 35
Filialkontor Göteborg
Bruksgatan 17, 414 51 Göteborg
Tel: 031-68 42 15
Fax: 031-14 23 55
Filialkontor Umeå
Kungsgatan 80, 903 30 Umeå
Tel: 090-71 69 00
Fax: 090-13 85 70
ASSA ABLOY is the global leader in door opening solutions, dedicated to satisfying end-user needs for security, safety and convenience.
1003748-SE-6.0 – Utgåva 2011-07-12 – Vi förbehåller oss rätten att göra ändringar utan föregående meddelande.
© Alla rättigheter till detta material innehas av ASSA ABLOY Entrance Systems AB med ensamrätt. Kopiering, scanning, bearbetning, modifiering eller vidarespridning är inte tillåtet utan föregående skriftligt godkännande i varje enskilt fall från bolag inom ASSA ABLOY Entrance Systems AB-koncernen.
Konstruktion