Ekonomi- programmet på Rudbeck.

Ekonomiprogrammet
på Rudbeck.
orebro.se/rudbecksgymnasiet
Fokus på
­ekonomi,
­företagande
och juridik.
Ett program som ger dig en bred högskole­
förberedande utbildning med fokus på
­samhällsekonomi, företagsekonomi,
­entreprenörskap och juridik.
Engagerade och kunniga lärare, nära samarbete
med många företag i Örebro samt goda kopplingar
till universitetets ekonomiutbildningar gör Rudbecks­
gymnasiets ekonomiprogram till det rätta valet för dig
som är intresserad av en framtid inom ekonomi och juridik.
På Ekonomiprogrammet tycker vi att det är viktigt att
dina studier blir verklighetsförankrade och varierade.
Därför varvar vi arbetet i klassrummet med projekt­
arbeten i samverkan med lokala fadderföretag.
Vi samarbetar med Handelshögskolan vid Örebro
­universitet vilket gör att du kommer att få en ständigt
uppdaterad utbildning. Ekonomiprogrammet för­
bereder dig främst för fortsatta studier i ekonomi,
juridik och andra samhällsvetenskapliga områden
på högskola och universitet. Du kommer också att
lära dig grunderna i eget företagande.
Vi kommer att ha höga förväntningar på dig som elev
och göra vårt yttersta för att du skall få en utbildning i
toppklass!
 
Elevdator
Idrottsprofil
NIU
Vill du veta mer?
På orebro.se/rudbecksgymnasiet kan du läsa mer
om Rudbecksgymnasiet, om öppet hus och hur du
anmäler dig till att vara elev för en dag.
Kontakta vår studie- och yrkesvägledare:
Jenny Torby, 019-21 65 82
[email protected]
Inriktningar och f­ördjupningar
Ekonomi
Väljer du ekonomiinriktningen så kan du bli Diplomerad
gymnasieekonom. Då har du både utmärkta förut­
sättningar för universitetsstudier och större chans att
få ett bra jobb direkt efter gymnasiet. Inom ekonomi­
inriktningen erbjuder vi även Ung företagsamhet. Det
innebär att du tillsammans med ett par kamrater får
starta och driva ett riktigt företag. Tillsammans planerar
ni och fattar avgörande beslut för företaget, och lär er
grunderna i egenföretagande och entreprenörskap.
Juridik
För dig som tänker dig en framtid som jurist, advokat
eller kanske polis är vår juridikinriktning extra intressant.
Här får du lära dig både privatjuridik och affärsjuridik.
Dina studier kopplas till verkligheten bland annat när du
undersöker hur ditt fadderföretag arbetar med lagar,
avtal och andra juridiska frågor.
Elitidrottsgymnasiet (NIU) eller Idrottsprofil
Genom att välja Elitidrottsgymnasiet (NIU) eller vår
idrottsprofil får du förutom en gedigen ekonomi­
utbildning också träna din idrott på skoltid två till tre
­för­middagar per vecka. Idrottssatsningen kan du
­kombinera med både ekonomi- och juridikinriktningen.
Internationell ekonomi
Inriktningen har som mål att ge dig särskilt goda k
­ unskaper
om internationella frågor och den genomförs i nära
samarbete med ett antal välkända företag som IKEA,
­Atlas Copco och Handelsbanken. Företagen är p
­ ositiva
till den här utbildningen – de ser i framtiden ett stort
­behov att anställa driftiga svenska ungdomar för
­led­ande befattningar utomlands. Under utbildningen
kommer du att få möjlighet att besöka företag i andra
länder, exempelvis Kina eller England.
EK
Ekonomiprogrammet
Rudbecksgymnasiet
GYMNASIEGEMENSAMMA ÄMNEN Engelska 5
Engelska 6
Historia 1b
Idrott och hälsa 1
Matematik 1b
Matematik 2b
Naturkunskap 1b
Religionskunskap 1
Samhällskunskap 1b
Samhällskunskap 2
Svenska 1-3 eller Svenska som 2:a språk 1-3
1250 P
100 P
100 P
100 P
100 P
100 P
100 P
100 P
50 P
100 P
100 P
300 P
PROGRAMGEMENSAMMA ÄMNEN Företagsekonomi 1 Moderna språk 1 Privatjuridik Psykologi 1
350 P
100 P
100 P
100 P
50 P
INRIKTNINGAR
Ekonomi
Entreprenörskap och företagande
Företagsekonomi 2
Matematik 3b
Juridik
Affärsjuridik
Filosofi
Psykologi 2a
Rätten och samhället
300 P
PROGRAMFÖRDJUPNING
Exempel på valbara fördjupningar:
Internationell ekonomi Ledarskap och organisation Marknadsföring 300 P
INDIVIDUELLT VAL 200 P
GYMNASIEARBETE 100 P
100 P
100 P
100 P
100 P
50 P
50 P
100 P
100 P
100 P
100 P
Väljer du en av våra fantastiska kommunala gymnasie­
skolor lovar vi att du möts av lärare och personal som
tillsammans kommer göra allt de kan för att du ska lyckas
med dina studier och i din personliga utveckling.
Du får en utbildning i en modern undervisningsmiljö med
en egen dator och varje skola har ett riktigt bibliotek. Våra
elevhälsoteam tar hand om dig under din tid hos oss och
skolmaten på våra skolor är riktigt god.
Vi är stolta över att kunna erbjuda det bredaste utbudet
med något för alla och är säkra på att du ska hitta något
som passar just dig. Lycka till med ditt val!
Örebro kommun
Rudbecksgymnasiet
019-21 10 00
orebro.se/rudbecksgymnasiet
FOTO: TOMMY ANDERSSON.
PRODUKTION: ADVANT PRODUKTIONSBYRÅ. TRYCK: EDITA BOBERGS.