Systemsäkerhetsanalys B

ÖREBRO LÄNS LANDSTING
ÖREBRO LÄNS LANDSTING
Medicinsk Teknik
Medicinsk Teknik
Ledningssystem
Risk- och avvikelsehantering
Medicinteknisk säkerhet
LiU 140311
Patientsäkerhet
Caroline Hagström
Risk- och avvikelsehantering
Säkerhetschef
Medicinsk Teknik
Örebro läns landsting
ÖREBRO LÄNS LANDSTING
ÖREBRO LÄNS LANDSTING
Medicinsk Teknik
Medicinsk Teknik
Vad är patientsäkerhet när man pratar om
medicinsk teknik?
Medicinteknisk säkerhet som en del av
patientsäkerhet
Patientsäkerhet är …
§  Risker utifrån
§  Syndabockstänkandet
§  Individsyn istället för systemsyn
1
ÖREBRO LÄNS LANDSTING
ÖREBRO LÄNS LANDSTING
Medicinsk Teknik
Medicinsk Teknik
ÖPPET
KLIMAT
ÖREBRO LÄNS LANDSTING
ÖREBRO LÄNS LANDSTING
Medicinsk Teknik
Medicinsk Teknik
Individ- kontra systemsyn
Tre tankar om den mänskliga faktorn
Individ- kontra systemsyn
1.
Människor gör fel, begår misstag och glömmer
2.
Det går inte att ändra den mänskliga naturen
3.
System och rutiner måste förhindra att mänskliga misstag leder
till skada för patienter, personal, anhöriga odyl.
MTO
Människa
Samspel
MTO
Teknik
Organisation
2
ÖREBRO LÄNS LANDSTING
ÖREBRO LÄNS LANDSTING
Medicinsk Teknik
Medicinsk Teknik
Varför är säkerheten särskilt
viktig inom sjukvården?
•  nedsatt reaktionsförmåga
•  svårt att upptäcka säkerhetsrisker
•  sämre motståndskraft pga nedsatt kroppsfunktion
•  nedsatt hudisolation pga invasiv teknik
•  många anslutna komplicerade utrustningar
•  hamnat i stressig miljö, är orolig, känner
sig utlämnad …
- sjukvårdshuvudmannen
har ansvaret för patienten!
Vårdkedja
Teknisk
utrustning
Klinisk metod
Kompetens
Miljö
Hantering av
teknisk
utrustning
Förväxling
…
ÖREBRO LÄNS LANDSTING
ÖREBRO LÄNS LANDSTING
Medicinsk Teknik
Medicinsk Teknik
Hur hanterar vi risker?
Medvete
nhet
Personlig läggnin
Risker
g
Nyttan motiverar
Värderingsgrund
ationen
Behärskar situ
ning
Söker spän
bas
Vem drab
mi
Ekono
Hantering
Jo, patienten har ofta ...
Risker i sjukvård
Rapport
Analys
3
ÖREBRO LÄNS LANDSTING
ÖREBRO LÄNS LANDSTING
Medicinsk Teknik
Medicinsk Teknik
The Swiss Cheese Model of Accident Causation
!
!
Organisationen,
tekniken etc.
James Reason
James Reason
Människan
ÖREBRO LÄNS LANDSTING
ÖREBRO LÄNS LANDSTING
Medicinsk Teknik
Medicinsk Teknik
!
!
James Reason
James Reason
4
ÖREBRO LÄNS LANDSTING
ÖREBRO LÄNS LANDSTING
Medicinsk Teknik
Medicinsk Teknik
Vad gör utrustningen säker …?
"   Formella krav
Vad gör utrustningen säker …?
Formella krav
Ansvarsfördelning aktörer
Försörjning
"   Egna rutiner
Upphandling/
provuppställning
Störningar
Regelverk för mtp
Användning o hantering
Ledningssystem
ÖREBRO LÄNS LANDSTING
ÖREBRO LÄNS LANDSTING
Medicinsk Teknik
Medicinsk Teknik
Vad gör utrustningen säker …?
Egna rutiner
Vad gör utrustningen säker …?
Formella krav
Riskutrustningar
Information
Utbildning
Rutiner
Underhåll
Metoder
Installation
Apparatval
Uppföljning
Miljö
Provuppställning
Ansvarsfördelning aktörer
Försörjning
Upphandling
Ledningssystem
Upphandling/
provuppställning
Störningar
Regelverk för mtp
Användning o hantering
Ledningssystem –
risk- avvikelsehantering
5
ÖREBRO LÄNS LANDSTING
Medicinsk Teknik
TACK!
Medicinteknisk säkerhet
Medicinsk Teknik
Caroline Hagström
[email protected]
6