Kyrkoherde Emil Jörgensen Ålems församling Häradsvägen 27, 384

Hej kära Gudstjänstgrupper!
Det börjar bli dags för en storsamling tillsammans. Denna gång har jag tänkt att vi ska vara i
kyrkan för att diskutera och gå igenom detaljer där viss osäkerhet råder. Vi kommer få möjlighet
att öva med micken, öva på att duka och dela ut, samt generellt om hur vi går och står så att det
ser snyggt och prydligt ut utan att för den delen vara stelt och tråkigt. Det kommer helt enkelt bli
en matnyttig kväll!
Och eftersom mat är nyttigt börjar vi så klart med mat i församlingshemmet där vi också kan
lyfta frågor av mer generell karaktär. Meddela mig vid förhinder!
Dagen och stunden är tisdagen den 21 oktober efter lovsångsmässan 18:00. Gudstjänstgrupp 3
som planerar söndagens gudstjänst träffas förslagsvis före lovsångsmässan och planerar med
Peter.
12 okt
19 okt
26 okt
1 nov
2 nov
9 nov
16 nov
23 nov
30 nov
7 dec
14 dec
21 dec
24 dec
25 dec
28 dec
- Grupp 1
- Grupp 2
- Grupp 3
- Alla helgons dag, högmässa 10:00, minnesgudstjänst 17:00
- Grupp 4
- Grupp 5
- Grupp 1
- Grupp 2
- Grupp 3
- Grupp 4
- Grupp 5
- Grupp 1
- Samling vid krubban 10:00, Julbön 17:00, Julnattsmässa 23:00
- Julotta 07:00
- Grupp 2
__________________________________________________________________________________________
Kyrkoherde Emil Jörgensen
Ålems församling
Häradsvägen 27, 384 92 Ålem
0499-79 90 01
[email protected]