Brokonstruktion - Ramböll Sverige AB

Brokonstruktion
KONTAKT
Ramböll Sverige
Med våra 30 kontor i Sverige finns vi alltid nära dig.
Krukmakargatan 21
­Kontakta växeln eller besök vår websida för att få kontakt
­­
Box 17009
med någon av våra experter inom brokonstruktion.
SE-104 62 Stockholm
+46 (0) 615 60 00
[email protected]
www.ramboll.se
RAMBÖLL
Ramböll är Nordens ledande samhällsbyggare och erbjuder ­helhetslösningar inom
marknads­områdena byggnader, transport, miljö, energi, olja & gas och ­management
­consulting. Ramböll ­Sverige med sina 1 500 medarbetare är en del av Ramböll­
koncernen som har närmare 10 000 medarbetare på över 200 kontor världen över.
VÅRA BROAR
Ramböll utformar broar som är optimerade med
­avseende på funktion, miljöpåverkan och ekonomi.
Vi erbjuder tjänster som reducerar drift- och
­underhållskostnader.
Tullhusbron
Tullhusbron i Norrköping är en 71,6 meter lång
bro i stål med 60 meters spännvidd och är in­
spänd i sina landfästen. Den har en timglas­
formad kropp som smalnar av mot mitten.
Bron har försetts med integrerad belysning
i räcke och fundament. Genom ett inbyggt
varmlufts­system kan bron värmas upp vin­
tertid. För att klara komfortkrav med avse­
ende på sväng­ningar har bron försetts med
svängnings­dämpare. Ramböll har förutom stål­
konstruktion stått för förfrågningsunderlag och
detalj­projektering av hela projektet. A
­ rkitekt
för bron är Erik A
­ ndersson ­Arkitektbyrå. Bron
erhöll 2013 både det svenska Stålbyggnads­
priset och European Steel Design Award.
Foto: Åke E:son Lindman.
På den nordiska marknaden har Ramböll 240
brokonstruktörer, varav 45 i Sverige. Bland våra kunder
återfinns myndigheter, entreprenörer och verkstäder.
Vi tycker att det är extra stimulerande när vi får prova
nya tekniska lösningar, och bedriver även FoU-projekt
för att föra brobyggnadstekniken framåt.
Tjänster
Våra konsulttjänster omfattar hela brons livscykel:
•Planering
•Detaljerad design
•Reparationer
•Genomförbarhetsstudier
•Anbud
•Förstärkning
•Utkast till förslag
•Byggledning
•Rivning eller ersättning
•Preliminär design
•Drift och underhåll
Bergeforsen
Bristande kapacitet i utloppskanalen vid
Berge­forsens kraftstation fick Bergeforsen
Kraft att investera i en ny kanal. Denna korsar
väg 331 strax norr om Indalsälven, och med­
förde behov av en ny bro. Bron är en sam­
verkansbro i tre spann. Foto: Ulf B. Johnsson.
Omslagsbild: Bro över Ljungan
Bron ingår i vårt stora uppdrag E4 Syd
­Sundsvall, där vi förutom 30 broar även
­projekterat 19 km väg. Bron på bilden har
dubbla lufttäta stållådor i samverkan med ett
gemensamt betongdäck. Foto: Ulf B. Johnsson.
Umeå
Denna snedvinkliga betongbro är en av t­ otalt
14 broar för E4 genom Umeå. Paketet var
en totalentreprenad där vi hade uppdrag åt
PEAB, en viktig pusselbit för att leda bort E4
från centrala Umeå. Foto: Ulf B. Johnsson.
Motala
Utformningen av bron över Motala­viken är
ett resultat av en arkitekt­tävling 2002. För att
bron inte ska dominera den känsliga omgiv­
ningen kring vikenhar den konstruerats med
bara två brostöd i vattnet. Dessa V-formade
stöd ger bron ett eget uttryck samtidigt som
en öppen vy mot Vättern skapas från staden.
Ramböll har tillsammans med S
­ jögren
­Arkitekter stått för brons g
­ estaltning och
konstruk­tiva utformning. Foto: Per Pixel.