business arena malmö 2014

business arena
malmö 2014
s c a nd ic
tr ia ngel n
|
Arrangör/Organizer
20 år
3
april
2014
Nätverkande, kunskap och inspiration!
Årets bästa tillfälle att knyta nya kontakter och utbyta erfarenheter
Business Arena
Välkommen till en mötesplats i världsklass! Business Arena är ­Nordens och norra Europas ledande
mötesplats för lednings­
­
personer och besluts­
fattare i fastighets­
branschen och samhällsbyggnads­
sektorn. Evenemanget har ­sedan 2001 genomförts ­årligen i Stockholm under två dagar!
Under 2012 tog vi ett inspirerande steg när evenemanget även genom­fördes i ­Göteborg och Malmö samt
under Almedalsveckan i Visby. I ­Almedalen var vi ­något av pionjärer när vi som första bransch ­någonsin
erbjöd besökarna en samlad plattform med en gemensam avsändare ­– ­fastighetsbranschen!
Konceptet är detsamma på alla orter, men givetvis med regionala och ­
lokala ­
inslag. Genom ett
omfattande och mångsidigt ­
­
program ­
fokuserar vi på en rad aktuella frågeställningar, trender och
­framtidsfrågor som är avgörande för ­Sveriges utveckling, såväl nationellt, ­regionalt som ­lokalt .
På Business Arena träffas svenska och inter­
nationella ­
fastighetsägare, ­
fastighetsutvecklare,
­fastighetsinvesterare, ­­­konsulter, arkitekter, region­företrädare, politiker och samhällsbyggare för att
utbyta erfarenheter, ­knyta kontakter och göra affärer.
Välkommen till Business Arena!
Business Arena stockholm
17-18 september | Stockholm Waterfront
Business Arena göteborg
8 april | Svenska Mässan
Business Arena Almedalen
v27 | Restaurang Burmeister
Business Arena malmö
3 april | Scandic Triangeln
Innehåll
Business Arena Malmö 2014
programöversikt............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ 6
Inledning 09.00-10.15.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 7
Ekonomisk politik och valanalys
Moderator: Caroline Sundewall
Seminarier 11.00-16.15
Seminarium 1: Finans och Fastigheter.......................................................................................................................................................................................................................................................... 8
Fastighetsmarknaden i Malmöregionen – stabil i en svårtolkad omvärld?
Moderator: Caroline Sundewall
Seminarium 2: Stadsbyggnad........................................................................................................................................................................................................................................................................................... 10
Stadsbyggande för integration och tillväxt – så ska Malmöregionen förvalta de nya möjligheterna
Moderator: Karin Klingenstierna
Fördjupningar 11.00-12.00
A:Generella trender inom handel.................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 12
B:Skånepaketet – effekter och visioner (i samarbete med Fastighetsägarna Syd)................................................................................................................................. 12
C:
Vilka möjligheter har svenska investerare på den danska marknaden?............................................................................................................................................................... 13
D:Science slam – ny forskning i snabba drag........................................................................................................................................................................................................................................................... 13
Fördjupningar 13.30-14.30
E:Bostadsmarknaden – glödhet fråga när det gäller politik, tillväxt och inträde i samhället ............................................................................................... 14
F:Är det något fel på svenska fastighetsvärderingar?............................................................................................................................................................................................................................. 14
G:Hur utvecklar logistikbranschen marknaden för logistikfastigheter?...................................................................................................................................................................... 15
H:Hur jämställd är fastighetsbranschen? (I samarbete med Fastigo)............................................................................................................................................................................. 15
Fördjupningar 15.15-16.15
I:Nya stora köpcentrum i Skåne – hur påverkas regionens handel?................................................................................................................................................................................ 16
J:Hur värderar man hållbara fastigheter?.................................................................................................................................................................................................................................................................... 16
K:Malmökommissionens strategier för ökad hälsomässig jämlikhet – vad står på agendan? ............................................................................................. 17
L:Skatt & moms – Trendspaning 2014................................................................................................................................................................................................................................................................................... 17
BUSINESS ARENA malmö 2014
Business Arena i Malmö för tredje året i rad!
Behovet av att mötas på plats, diskutera och inspireras består även i en tid av
digitalisering och sociala medier. Nu har vi äran att arrangera Business Arena i
­
­Malmö för tredje året i rad.
Det blir två huvudseminarier och tolv fördjupningar där vi går till ­botten i ett
specifikt ämne under en timme. Det ena huvudspåret handlar om ­
­
fastigheter,
­ekonomi och finans, det andra handlar om stadsbyggnad. Du som besöker ­Business
Arena kan välja att följa en röd tråd under dagen eller plocka ihop ditt eget innehåll
efter eget huvud. I pauserna träffar du beslutsfattare i branschen och andra kunniga
människor som är med och bygger samhället.
Business Arena är helt enkelt mycket mer än ett vanligt seminarium.
Välkommen till Scandic triangeln i malmö den 3 april!
Johan zetterstedt
Johan Zetterstedt
Vd, Fastighetsnytt
Grundare, Business Arena
daniel bergstrand
Programansvarig
Chefredaktör, Fastighetsnytt
linda lagerdahl
Projektledare,
programinnehåll
henrik zetterstedt
Ansvarig, affärsutveckling
Partners Business Arena Malmö och Göteborg 2014
Per den 28 januari 2014
Rätt sinne för lokaler
Vill du också bli partner till Business Arena?
Kontakta Jonas Ekstrand: [email protected] | 070-737 96 37
16.15
15.15
14.30
13.30
12.00
11.00
10.15
09.00
08.00
6
Stadsbyggnad
• Ungdomspanel
• Hålbarhetsmotor eller
slagfält för sociala konflikter?
Finans och fastighet
• Ekonomi och konjunktur
• Kontorshyresmarknaden
Stadsbyggnad
• Malmös utmaning
• Hur påverkar handeln Malmö?
Finans och fastighet
• Skattemål, nya regler
och politisk osäkerhet
• Fastighetsfinansiering 2014
Stadsbyggnad
• Hur skapar infrastrukturen
de största värdena?
• Arkitekturens roll för Malmö?
Finans och fastighet
• Ledningsperspektiv
på regionen
• Hyresgästernas behov
• Moderna kontorsfastigheter
Mingel och tid att knyta nya kontakter
Seminarium 2
Seminarium 1
Kaffe och tid att knyta nya kontakter
Seminarium 2
Seminarium 1
Lunch och tid att knyta nya kontakter
Seminarium 2
Seminarium 1
Kaffe och tid att knyta nya kontakter
Gemensam inledning
Registrering & frukost
Nya stora
köpcentrum i Skåne
– hur påverkas
regionens handel?
Fördjupning I
Bostadsmarknaden
Fördjupning E
Generella trender
inom handel
Fördjupning A
Hur värderar man
hållbara fastigheter?
Fördjupning J
Är det något fel
på svenska
fastighetsvärderingar?
Fördjupning F
Skånepaketet
– effekter och
visioner
Fördjupning B
Business Arena Malmö 2014 | Scandic Triangeln
programöversikt
Malmökommissionen
– vad står på agendan?
Fördjupning K
Hur utvecklar
logistikbranschen
marknaden för
logistikfastigheter?
Fördjupning G
Vilka möjligheter har
svenska investerare
på den danska
marknaden?
Fördjupning C
Skatt & moms
– Trendspaning 2014
Fördjupning L
Hur jämställd är
fastighetsbranschen?
Fördjupning H
Science Slam
– ny forskning
i snabba drag
Fördjupning D
BUSINESS ARENA malmö 2014
Inledning | Business Arena malmö 2014: 09.00-10.15
Ekonomisk politik
och valanalys
Moderator: Caroline Sundewall, styrelseproffs
medverkande talare
caroline
sundewall
katrin
stjernfeldt-jammeh
magdalena
andersson
heidi
avellan
greg
dingizian
09.00Öppningsanförande
Johan Zetterstedt, vd, Fastighetsnytt Förlags AB och grundare av Business Arena
09.05 Välkomstanförande av kommunstyrelsens ordförande
Som kommunalråd i Malmö ansvarade hon för frågor som skola, trygghet och välfärd. Nu är hon kommunstyrelsens
ordförande och tänker investera i ökad social hållbarhet. Hör henne bland annat berätta var fysisk miljö och stads
byggnad kommer in i de politiska ambitionerna.
Katrin Stjernfeldt Jammeh (S), kommunstyrelsens ordförande, Malmö stad
09.20Den ekonomiska politiken vid ett regeringsskifte
Med examen från Handelshögskolan i Stockholm, studier vid Harvard och erfarenheter som statssekreterare på­
finansdepartementet har Socialdemokraternas ekonomisk-politiske talesperson en solid grund att stå på när hon tar
upp kampen med Anders Borg. Här berättar hon om sin syn på den svenska ekonomin och vilka åtgärder hon vill­
använda sig av för att skapa goda förutsättningar inför framtiden.
Magdalena Andersson (S), ekonomisk-politisk talesperson
09.45 Valupptakt – hur påverkar valutgången regionen och branschen?
Det sägs att de flesta partier trängs i den politiska mittfåran, men läget inför valet 2014 känns öppnare än på länge.
Klarar sig samtliga allianspartier kvar i riksdagen, blir Anders Borg statsminister och hur ska S regera i händelse av en
valseger? Vad händer med bostadspolitiken? Finns det specifika regionala frågor där effekterna av olika valutgångar
skiljer sig mycket? Välkommen till en kunnig och branschanpassad valupptaktsanalys!
Heidi Avellan, politisk redaktör, Sydsvenskan
Greg Dingizian, arbetande vice styrelseordförande, Victoria Park
Stefan Lindvall, vd, Fastighetsägarna Syd
Jenny Madestam, statsvetare, Stockholms Universitet
10.15Förmiddagskaffe och tid att knyta nya kontakter
7
BUSINESS ARENA malmö 2014
Seminarium 1 | 11.00-16.15 Tema: Finans och fastigheter
Fastighetsmarknaden
i Malmöregionen
– stabil i en svårtolkad omvärld?
I dagens ekonomiska läge gäller det att ha koll även på det man inte vet att man inte vet. Europa ­kämpar
med flera stora ekonomier som har svårt att lyfta och det är svårt att se var alla eftertraktade nya jobb ska
komma ifrån. Med förankring i Skåne och fastighetsbranschen går vi genom fundamenta och ­betydelsen
av ett antal viktiga omvärldsfaktorer. Avslutningsvis skärskådar vi kärnverksamheten genom att bekanta
oss med det senaste inom kontorsutformning och det som kallas aktivitetsstyrning.
Moderator: Caroline Sundewall, styrelseproffs
Branschexpert och bisittare: Tomas Ernhagen, chefekonom, Fastighetsägarna Stockholm
medverkande talare i urval
caroline
sundewall
tomas
ernhagen
anna
felländer
pontus
lindberg
unni
sollbe
arvid
liepe
Program
11.00Ekonomi och konjunktur – en genomgång av nuläget
Ränta, sysselsättning och tillväxtsiffor är alltid av största betydelse för aktörerna på den kommersiella fastighets
marknaden. Här går en framstående ekonom igenom det senaste när det gäller statistik och prognoser.
Anna Felländer, chefekonom, Swedbank
11.20Ekonomi och konjunktur – uppföljande samtal
Efter det att den breda nationalekonomiska bilden är målad går vi in på en mer fastighetsmarknadsspecifik analys av
vilka effekter fundamenta får dels för fastighetsföretagen, dels för Malmö och Skåneregionen.
Tomas Ernhagen, chefekonom, Fastighetsägarna Stockholm
Anna Felländer, chefekonom, Swedbank
Pontus Lindberg, ordförande i regionala tillväxtnämnden, Region Skåne
11.40Kontorshyresmarknaden i Malmö – är efterfrågan tillräckligt stark?
Hyresnivåerna har inte uppvisat dramatiska svängningar, men det har funnits de som oroat sig för att nytillskottet
av kontorsfastigheter i Malmö med omnejd kan sätta press nedåt. Hur har kontorsmarknaden i regionen klarat av
situationen hittills? Vilka transaktioner är det som låter tala om sig i Malmö och Skåne just nu? Finns det något­
speciellt att gå på för investerare?
8
Olle Winroth, civilingenjör, av Samhällsbyggarna auktoriserad fastighetsvärderare, Forum Fastighetsekonomi
BUSINESS ARENA malmö 2014
12.00Lunch och tid att knyta nya kontakter
13.30Skattemål, nya regler och politisk osäkerhet – aktuell omvärldsanalys för ledningen
Rättsprocesser om ”paketerade” fastigheter kan komma att få betydande konsekvenser för flera fastighetsbolag och
för det framtida sättet att sälja och köpa fastigheter. Internationella regelverk som AIFMD har börjat sätta sig och K3,
de nya redovisningsreglerna K3 för icke-noterade företag, är ytterligare något som högsta ledningen måste beakta.
Dessutom kan valet i september 2014 ändra på vissa spelregler. En matnyttig omvärldsanalys för dig på ledningsnivå
framförd av några av landets främsta experter.
Marianne Förander, branschansvarig fastighet och bygg, EY
Ulla Werkell, skattejurist, Fastighetsägarna
14.00Fastighetsfinansiering 2014 – så jobbar finansavdelningarna
Finans- och skuldkrisen i Europa och lagstiftarnas reaktioner på kriserna fortsätter att påverka den svenska­
fastighetsmarknaden. Vissa anser att bankernas nya förhållningsregler leder till ett ökat intresse för nya
finans­ieringslösningar – som många gånger är oreglerade. Det pratas bland annat om preferensaktier, ­obligationer
av olika slag och så kallade debtfonder. En insatt panel diskuterar nuläge och framtid när det gäller finansiering av
­fastighetsaffärer.
Anette Asklin, finansdirektör, Castellum
Anders Kvist, CFO, Kungsleden
Arvid Liepe, CFO, Wihlborgs
14.30Eftermiddagskaffe och tid att knyta nya kontakter
15.15Ett ledningsperspektiv på utvecklingen i regionen
Sitter man vid rodret är det många parametrar att ta hänsyn till. Här berättar ett antal ledningspersoner i regionen om
fastighetsmarknaden och vilka frågor de funderar mest på för närvarande.
Unni Sollbe, vd, Stena Fastigheter Malmö
Magnus Edlund, vd, Lönnbacken Fastigheter
15.35Hyresgästernas förändrade behov utmanar branschen – hur ser trenden ut idag?
Ett förändrat beteende hos allt fler företag och organisationer utmanar fastighetsägarens produkt- och tjänste­
utbud. Aktivitetsstyrda kontor är en trend som förändrat branschen och som får avgörande påverkan på efterfrågan.
Hur ska fastighetsägarna förhålla sig till utvecklingen av aktivitetsbaserade kontor och fortsätter denna trend? Hur
ser efterfrågan ut jämfört med för ett år sedan och vilka andra avgörande frågor och krav diskuteras idag?
Johanna Munck af Rosenschöld, partner, arkitekt, Tengbom
Fler talare kan tillkomma
15.55Hur speglar en modern kontorsfastighet företagets värderingar?
På många håll och kanter diskuteras framtidens kontor. Flera större aktörer har tagit initiativ till att utveckla sitt
produkt- och tjänsteutbud och försöker titta in i framtiden. Hur har det gått i projekten, vilka erfarenheter har man så
här långt och vad säger kunderna?
Peter Östman, kommunikationsansvarig, Vasakronan
16.15Mingel och tid att knyta nya kontakter
9
BUSINESS ARENA malmö 2014
seminarium 2 | 11.00-16.15 Tema: stadsbyggnad
Stadsbyggande för integration
och tillväxt
– så ska Malmöregionen förvalta de nya möjligheterna
Sveriges märkvärdigaste stad. Så kallade kommunalrådet Anders Rubin Malmö under förra årets
­Business Arena. Det finns en påtaglig energi och framåtanda i staden, på samma gång som det finns
­integrationsproblem och gängbildningar. Det finns en modern infrastruktur som bär ända till ­kontinenten
och nya stadsdelar med bostäder och handel. Välkommen till ett seminarium som undersöker hur
­Malmöbor, fastighetsägare, stadsplanerare och alla andra intressenter tillsammans ska kunna förvalta
möjligheter och lösa problem.
Moderator: Karin Klingenstierna
Branschexpert och bisittare: Lars Birve, tidigare vd MKB
medverkande talare i urval
karin
klingenstierna
lars
birve
hanna
wagenius
riad
aliefendic
magda
rasmusson
christer
larsson
Program
11.00Framtidsfokus: Ungdomspanel med fokus på storstäder och stadsbyggnad
I den fysiska staden samexisterar historisk dåtid med hektisk nutid och hela tiden tas nya steg för att forma fram
tiden. Varje generation för sin diskussion om stadsplaneringsprinciper, bostäder, gröna ytor, transporter, handel och
miljö. Här berättar morgondagens makthavare om sin syn på dagens heta storstadsfrågor och sina visioner inför
framtiden.
Riad Aliefendic, bostadspolitisk talesperson, SSU
Linda Nordlund, förbundsordförande, LUF
Magda Rasmusson, språkrör, Grön Ungdom
Hanna Wagenius, ordförande, CUF
11.30Hållbarhetsmotor eller slagfält för sociala konflikter?
Staden med sin täthet och möjlighet till samordning när det gäller exempelvis kollektiva transportsystem kan vara
ett viktigt verktyg i kampen mot ett hetare klimat. Samtidigt kan man konstatera att inom storstädernas gränser
växer skillnaderna i inkomster och fysisk hälsa på ett sätt som hotar den sociala hållbarheten. För ett antal år sedan
skakades till exempel Paris av oroligheter med sociala förtecken under flera veckor. Hur ska storstaden organiseras
och agera för att fungera som sammanhållande social kraft? Vilka globala mönster går att urskilja när det gäller­
sociala spänningar i storstäder? Vilka slutsatser går att dra när det gäller de svenska storstadsregionerna?
Hans Abrahamsson, tidigare gästprofessor i Globala Politiska Studier vid Malmö Högskola och Docent i Freds- och
Utvecklingsforskning vid Göteborgs Universitet
10
BUSINESS ARENA malmö 2014
12.10Lunch och tid att knyta nya kontakter
13.30Malmös utmaning – den byggda miljön som redskap för integration och utveckling
I Malmö finns moderna stadsdelar, infrastruktur och en i europeisk jämförelse avundsvärt ung befolkning. För att
tillgångarna ska komma till sin rätt måste staden planeras och byggas på ett sätt som leder till ökad integration i­
social och ekonomisk mening. Hur kan de styrande åstadkomma ökad social hållbarhet? Hur ska stadens bostads
marknad kunna erbjuda möjligheter till alla som har behov? Vad behovs för att ta tillvara innovationskraft och den
potential som regionens högskolor utgör?
Hans Abrahamsson, tidigare gästprofessor i Globala Politiska Studier vid Malmö Högskola och Docent i Freds- och
Utvecklingsforskning vid Göteborgs Universitet
Stefan Bengtsson, rektor, Malmö högskola
Anna Heide, fastighetschef, MKB Fastighets AB
Christer Larsson, stadsbyggnadsdirektör, Malmö stad
Stefan Lindvall, vd, Fastighetsägarna Syd
14.10Analys: Hur påverkar handeln Malmö som stad?
Det pratas mycket om handel i Malmö och som överallt annars är den en avgörande faktor för stadsutvecklingen.
Vad betyder konkurrensen från Emporia och andra externa handelsplatser för stadskärnans utveckling? Vilken­
betydelse har handeln för det ”nya” Malmös identitet? Vilka övergripande trender är det som driver utvecklingen
inom handel och handelsfastigheter idag?
Fredrik Kolterjahn, senioranalytiker, HUI Research
14.30Eftermiddagskaffe och tid att knyta nya kontakter
15.15Förutsättningarna finns – hur skapar infrastrukturen de största värdena?
Idag bygger Malmö mycket av sin framtid på kopplingen till Köpenhamn och kontinenten. Citytunneln har skapat helt
nya förutsättningar för den nya stadsdelen Hyllie och i förlängningen kommer tunneln mellan Rödby och Puttgarden
att få konsekvenser. Hur omsätter de stora fastighetsägarna de möjligheter som den nya infrastrukturen ger när det
gäller stadsutveckling och logistik? Vilka strategiska vägval görs när det gäller lokaltrafiken och hur passar det in i
det regionala systemet?
Rolf Larsson, regionchef stadsprojekt Malmö, Jernhusen
Pontus Lindberg, ordförande i regionala tillväxtnämnden, Region Skåne
Daniel Svanfelt, trafikplanerare, Malmö stads stadsbyggnadskontor
15.45Arkitekturens roll för Malmö
Malmö stad står i begrepp att ta fram en arkitekturpolitisk plan. Vilket syfte fyller den? Och vilken betydelse har­
arkitekturen för Malmö som stad? Malmö är känt för många arkitektoniska framgångssagor som Turning Torso och
Emporia. Och än är det inte slut. Med projekt som Culture Casbah under planering ser det ut som att Malmö även
framöver kommer att fortsätta att förvåna. Varför är Malmö så framstående som arkitekturstad och vad har det för
betydelse för stadens image? Vilket klimat krävs för att lyckas med dessa speciella projekt?
Ingemar Gråhamn, stadsarkitekt, Malmö stad
Alexandra Hagen, kontorschef Malmö, White
Fler talare kan tillkomma
16.15Mingel och tid att knyta nya kontakter
11
BUSINESS ARENA malmö 2014
Fördjupningar 11.00-12.00
Fördjupning A: 11.00-12.00
Generella trender inom handel
Villkoren för handel har förändrats. Trenderna, såväl nationella som internationella, visar till exempel att e-handeln är inne
i en ny fas med betydande tillväxt. Vad innebär detta för handeln generellt? Vilka andra trender kan man utläsa? Hur ser de
internationella trenderna ut inom handel och handelsfastigheter? Vilka lärdomar kan vi ta av dem?
Fördjupningen avslutas med en paneldiskussion mellan programpunktens medverkande talare.
Moderator
Marianne Olsson, strategikonsult
Talare
Fredrik Bergström, WSP Analysis & Strategy Director
Bernt-Olof Gustafsson, vd, KF fastigheter
Håkan Pehrsson, Managing Director, Property Advisor Group
Bojan Ticic, Associate Director, Jones Lang LaSalle
Fördjupning B: 11.00-12.00
Skånepaketet – effekter och visioner (i samarbete med Fastighetsägarna Syd)
Genom Skåne passerar mer än en miljon lastbilar årligen. Värdet på godset omfattar ca hälften av värdet i den svenska
­utrikeshandeln. Trängseln i Skåne påverkar hela den svenska industrin och handeln. Region Skåne och Skånes kommuner
har därför uppmanat regeringen att börja diskutera en samlad infrastruktursatsning i regionen. Projektet går under namnet
Skånepaketet. Hur ska regionen med enad röst nå fram? Vilka infrastrukturfrågor vill regionen prioritera? Vilka finansiella
satsningar innebär paketet och hur ska det finansieras? Och vad skulle Skånepaketet innebära för planerna kring de andra
infrastruktursatsningar som man talar om i Skåne?
Moderator
Meddelas senare
Talare
Anders Gärdsmark, regionschef Syd, Sveriges Byggindustrier
Stefan Johansson, vd, Invest in Skåne
Stefan Lindvall, vd, Fastighetsägarna Syd
Stephan Müchler, vd, Sydsvenska Industri- och Handelskammaren
12
BUSINESS ARENA malmö 2014
Fördjupning C: 11.00 – 12.00
Vilka möjligheter har svenska investerare på den danska marknaden?
Den danska ekonomin har återhämtat sig relativt väl och har i jämförelse med Sverige starkare utsikter vad gäller tillväxt.
Satsningar i grannlandet kan innebära draghjälp för svensk ekonomi.
Under denna fördjupning kommer panelen att diskutera svenska aktörers möjligheter att investera i Danmark, med fokus
på den danska fastighetsmarknaden. Finns det några lyckade affärer att ta lärdom av? Vilka regionala aspekter finns det på
­investeringar i Köpenhamn respektive Malmö/Skåne?
Moderator
Pernilla Arnrud, Client Consultant, IPD Nordic
Talare
Rikke Lykke, Head of Nordic Region, Patrizia
Joakim Ollén, vd, Kunskapsporten
Thomas Wenzell Olesen, markedsdirektør, cand.polit., Norrporten
Fler talare kan tillkomma
Fördjupning D: 11.00 – 12.00
Science slam – ny forskning i snabba drag
Vad är aktuellt inom forskning om bostäder och fastigheter? Under Science Slam får du lyssna till den senaste forskningen
inom området i ett annorlunda format. I årets upplaga av Science Slam kommer en handfull bostads- och fastighetsforskare
vid Malmö högskola att i korta, snabba dragningar att dela med sig av sina resultat. Vi kommer bland annat att få höra om
slumvärdar, Sveriges största kommersiella fastighetsaffär, kvinnor i fastighetsbranschen, bostäder i Vietnam och Sverige och
en del annat.
Moderator
Stig Westerdahl, docent, universitetslektor, Malmö högskola
Talare
Helena Bohman, Fil dr, Malmö högskola
Hoai Anh Tran, Fil dr, Malmö högskola
Karin Staffansson Pauli, doktorand, Malmö högskola
Fler talare kan tillkomma
13
BUSINESS ARENA malmö 2014
Fördjupningar 13.30-14.30
Fördjupning E: 13.30 – 14.30
Bostadsmarknaden – glödhet fråga när det gäller politik, tillväxt och inträde i samhället
Under ett antal år har bostadsfrågan glidit in i absoluta centrum för debatten. Tillväxtregionerna plågas av bostadspriser som
skjuter i höjden, studenter söker sig till andra orter i brist på bostad och regionerna har en oförmåga att svälja ­inflyttningen.
Vissa skjuter in sig på det kommunala planmonopolet, andra på hyresregleringen, ytterligare några på finansiering och
­byggkostnaderna tycks stå på agendan för evigt. I form av ett samtal mellan kunniga personer med olika infallsvinklar på
problemet tar vi upp några av tvistefrågorna och gör en lokal sondering.
Moderator
Marianne Olsson, strategikonsult
Talare
Christel Armstrong, vd, Stena Fastigheter
Martin Grander, doktorand, Malmö högskola
Terje Johansson, vd, MKB Fastighets AB
Leif Linde, vd, Riksbyggen
Veronica Palm (S), bostadspolitisk talesperson
Lennart Sjögren, konsult, Lennart Sjögren Analys & Utveckling AB
Lennart Weiss, kommersiell direktör, Veidekke
Hans Willehader, kreativ ledare, Arkitema
Veronica Palm (S)
Fördjupning F: 13.30 – 14.30
Är det något fel på svenska fastighetsvärderingar?
Ett minskat antal affärer i finanskrisens efterdyningar och ett ökat antal så kallade bolagsaffärer har lett till att det har blivit
svårare att fastställa vilka priser som gäller på marknaden. Bankerna ställer allt högre krav på underlagen när de ska låna ut
pengar, vilket tenderar i att de gör fler egna värderingar och utbildar fler egna värderare än för några år sedan. Begrepp som
”tyskvärdering” ger dessutom anledning att reflektera över värderingssystemet i Sverige. Om det finns brister i svensk värdering, vari skulle de kunna bestå? Vilka internationella skillnader finns det när det gäller värderingar? Under denna fördjupning
kommer vi tillsammans med väl insatta paneldeltagare att granska förutsättningarna för svensk fastighetsvärdering.
Moderator
Bo Nordlund, Tekn. Dr. och verksam i BREC AB
Talare
Christina Gustafsson, Executive Director, IPD Nordic
Peter Malmén, transaktionschef, Stena Fastigheter
Göran Råckle, chef fastighetsanalys, Swedbank
Erik Selin, vd, Balder
Erik Selin
14
BUSINESS ARENA malmö 2014
Fördjupning G: 13.30 – 14.30
Hur utvecklar logistikbranschen marknaden för logistikfastigheter?
Läge och effektivitet. Dessa två faktorer är viktiga, om inte avgörande, för logistikbranschen. Industrin och handeln, de stora
kunderna, är i stort behov av att pressa sina kostnader för att öka marginalerna; ett behov som projiceras direkt på fastighetsvärden. För att kunna bli så effektiv som möjligt måste fastighetsbranschen dels vara snabb på att anamma det senaste inom
relevant teknologi, dels specialisera sig i allt större utsträckning. Hur ser den generella utvecklingen ut inom logistik? Finns
det några specifika mönster och trender vad gäller marknadsutvecklingen för logistikfastigheter? Vilka affärer har präglat
marknaden för logistikfastigheter?
Moderator
Gunnar Schrewelius, logistikexpert, Schrewelius Affärsutveckling AB
Talare
Erik Barnekow, Head of EMEA Industrial & Logistics, Colliers
David Ekberg, Partner Estea AB/Operating Partner, Goodman Nordics
Lena Haraldsson, fastighetschef, Briggen
Gustaf Hermelin, vd, Catena
Fördjupning H: 13.30 – 14.30
Hur jämställd är fastighetsbranschen? (I samarbete med Fastigo)
Jämställdhet i arbetslivet är en fråga som kontinuerligt diskuteras och debatteras. Men hur jämställd är fastighetsbranschen?
Hur ser det ut i styrelser och ledningsgrupper, på vd-poster, bland fastighetsskötare och lokalvårdare? En diskussion om
­jämställdhet och mångfald ur olika perspektiv och om hur du som arbetsgivare kan bidra till ett jämställt arbetsliv och sam­
tidigt gynna affären. Fastigo presenterar en färsk undersökning om hur det står till med jämställdheten i fastighetsbranschen.
Moderator
Maria Billing, operativ chef, Novare Accelerate
Talare
Jonas Stålnacke, chefsjurist, Fastigo – Fastighetbranschens Arbetsgivarorganisation
Rudolf Antoni, vice vd, näringspolitisk chef, Fastighetsägarna GFR
15
BUSINESS ARENA malmö 2014
Fördjupningar 15.15-16.15
Fördjupning I: 15.15 – 16.15
Nya stora köpcentrum i Skåne – hur påverkas regionens handel?
Malmö är i särklass det område i landet där handeln utvecklas mest. Flaggskeppsprojekt som Emporia vinner priser världen
runt och ett flertal nya centrum är för närvarande under utveckling. Varför byggs det så många köpcentrum just i Skåne? Och
hur påverkar den höga etableringsnivån av externa köpcentrum regionens handel? Kan stadskärnorna överleva ­konkurrensen?
Hur kan city och externhandel samverka och komplettera varandra?
Moderator
Marianne Olsson, strategikonsult
Talare
Björn Bergman, vd, Svenska Stadskärnor
Bo Jansson, fastighetschef bostäder och köpcentrum, Diligentia
Fredrik Kolterjahn, senioranalytiker, HUI Research
Christer Larsson, stadsbyggnadsdirektör, Malmö stad
Anders Murmark, marknadsområdeschef Mobilia, Atrium Ljungberg
Håkan Pehrsson, Managing Director, Property Advisor Group
Fler talare kan tillkomma
Fördjupning J: 15.15 – 16.15
Hur värderar man hållbara fastigheter?
Det utvecklas nya verktyg för att fastighetsvärderare ska kunna ta med hållbarhet i sina bedömningar. Exempelvis gav RICS
nyligen ut en Sustainability Checklist vars syfte är att verka som underlag för att värdera gröna värden, hållbarhetsvärden
och risker i fastighetsbranschen. Tanken är att underlaget även ska följas av aktörer som är ansluta till RICS Sverige. Hur väl
fungerar den och liknande vägledningar för svenska förhållanden? Hur ser fastighetsägare och investerare på behovet av
sådana anvisningar? Är man beredd på att betala mer för en grön fastighet i dag? Diskussionen kommer bland annat ta sin
utgångspunkt i en svensk undersökning av hur banker, värderingsföretag och investerare resonerar kring värdeökningen av
byggnader med gröna egenskaper.
I formerna av en paneldiskussion kommer paneldeltagarna att diskutera huruvida man bör och kan ta hänsyn till miljö­certifikat
vid värdering av fastigheter. Diskussionen kommer att präglas av såväl internationella som nationella aspekter.
Moderator
Thomas Green, fastighetsanalytiker, NAI Svefa
Talare
Christina Gustafsson, Executive Director, IPD Nordic
Lars Johnsson, vice vd, Vasakronan
Agneta Persson, Global Director Designing Future Cities, WSP
Jan Rosengren, Senior Advisor Acquistions, FRICS, Newsec
Magnus Skiöld, vd, Midroc
Fler talare kan tillkomma
16
BUSINESS ARENA malmö 2014
Fördjupning K: 15.15 – 16.15
Malmökommissionens strategier för ökad hälsomässig jämlikhet
– vad står på agendan?
Göran Cars, professor i samhällsplanering, KTH
Talare
Anna Heide, fastighetschef, MKB Fastighets AB
Stefan Lindvall, vd, Fastighetsägarna Syd
Fler talare tillkommer
Foto: Wikipedia/Ne
Moderator
ws Oresund
För fyra år sedan beslutade Malmös politiker att tillsätta en kommission för att få hjälp med att långsiktigt minska
­hälso­skillnaderna mellan Malmös olika delar och mellan olika sociala grupper. Bland annat är tanken att man ska använda
­stadsplaneringens verktyg för att skapa den hållbara staden, inte minst genom att utveckla miljonprogramområden. Vad står
på agendan härnäst? Hur har det tvärvetenskapliga tillvägagångssättet fungerat? Vilka är de bärande idéerna när det gäller
stadsplaneringen?
Fördjupning L: 15.15 – 16.15
Skatt & moms – Trendspaning 2014
Det finns många aktuella faktorer som kan orsaka förändringar på skatt- och momsområdet. Till exempel ett eventuellt
­regeringsskifte och eventuella nya regelförslag från EU. Ur ett internationellt perspektiv är passiva inkomster som ­utdelningar,
vinster och hyror stora och rörliga. Alla länder vill skydda sina skattebaser. Detta gäller även Sverige. Vad blåser det för
­vindar på skatt- och momsområdet? Kan vi på något sätt förbereda oss på eventuella förändringar? I vilket skede befinner sig
­Företagsskatteutredningen? Vad skulle en ny lagstiftning på området kunna innebära?
Under denna fördjupning kommer nya trender inom skatt- och momsområdet att granskas och diskuteras.
Moderator
Ulla Werkell, skattejurist, Fastighetsägarna
Talare
Annika Arnström, Partner Tax, EY
Morgan Furby, partner, PwC
Viktor Sandberg, Managing Partner, Svalner
Eva Velin, Senior Manager, Grant Thornton
Carl Westling, MRICS, Partner, Causey & Westling
17
BUSINESS ARENA malmö 2014
BUSINESS ARENA malmö 2014
Information & anmälan
Datum & plats
3 april 2014 – Scandic Triangeln
Gå 5
samm från
a
– beta företag
la end
ast
för 3!
Anmälan
Anmäl dig på www.businessarena.nu
Avgifter
5 995 kr per person exkl. moms
Kontaktuppgifter
[email protected]
08-652 89 80
Hemsidor
www.businessarena.nu
www.fastighetsnytt.se
I avgiften ingår lunch, kaffe och avslutande mingel med förfriskningar. Anmälan är ­bindande, men kan överlåtas. Vi reserverar oss för eventuella
programförändringar och att vissa seminarier och fördjupningar kan bli fullsatta. De personliga deltagarbiljetterna hämtas ut på plats och kan inte
överlåtas till annan under dagen. Deltagaravgiften betalas i förskott.
Kontakt programinformation
Linda Lagerdahl
[email protected]
070-996 66 98
Kontakt partnerskap
Jonas Ekstrand
[email protected]
070-737 96 37
Henrik Zetterstedt
[email protected]
070-735 22 12
Jonas Hedqvist
[email protected]
070-288 40 95
Johan Zetterstedt
[email protected]
070-733 41 80
19
20 år