Introduktion till våra finansieringslösningar.

Expansionskapital Skräddarsydda finansieringslösningar som hjälper företag a8 växa BEHOV Många företag lider av kapitalbrist som stryper handlingskra> och hämmar @llväxt §  Kapital för investeringar och expansion §  Rörelsekapital och likviditet §  Finansiering av förvärvsmöjligheter LÖSNING Ka8ega8 uCormar och genomför finansierings-­‐
lösningar på 5-­‐100 MSEK §  Kombina<on av erfarenhet, krea<vitet och kontaktnätverk ger oss en unik förmåga [email protected] leverera skräddarsydd finansiering §  Finansieringsform drivs av situa<on och kan involvera -  Ak<ekapital -  Obliga<onsfinansiering -  Banklån -  Alterna<va lån, sale&lease-­‐back, konver<bler etc. §  [email protected]@ är en oberoende aktör med handlingsfrihet och hög kredibilitet PROCESS 1.  Utvärdering av behov och finansierings-­‐
alterna<v 2.  Framtagande av informa<onspaket 3.  Kommunika<on med partners och investorer 4.  Dokumenta<on och genomförande OBLIGATIONSFINANSIERING Eff[email protected] finansieringsform för @llväxtbolag med lönsam grundaffär och behov av expansionskapital Vad skiljer [email protected]finansiering från banklån? §  Mer flexibla villkor §  Amortering, löp<d och avkastning kan anpassas eQer specifik situa<on §  Agent som företräder investerare är motpart istället för en bank §  Fast ränta Fördelar med [email protected]finansiering §  Ideal <llväxSinansiering §  ”Billigare” än ak<ekapital §  Möjlighet <ll amorteringsfrihet under löp<d §  Flexibilitet kring ställda säkerheter §  Kan struktureras som konver<bel KATTEGATT SOM FINANSIERINGSPARTNER §  Entreprenörsdrivet team §  Utgångspunkt i företaget och dess <llväxtmöjligheter Malte Zaunders – Ansvarig Finansiering § 
VD och medgrundare av [email protected]@ Partners § 
15 år inom Corporate Finance och Private Equity §  Erfarenhet och bred kompetens inom finansiering §  Unik approach för verkligt kundanpassad lösning JP Morgan - 
Kroll Talbot Hughes - 
Inquam § 
Ansvarig för ca 20 företagsaffärer och finansieringsprocesser § 
Strategi, affärsplanering och verksamhetsutveckling § 
M.Sc. Industriell Ekonomi, Chalmers Tekniska Högskola; London Business School; Haas School of Business (Berkeley, USA) §  Resultatorienterade §  Framgångsrikt track-­‐record av finansieringar på 5-­‐105 MSEK - 
REFERENSER Några utvalda finansieringar Företag Beskrivning [Friskolekoncern] • 
• 
Pågående projekt Finansiering av likviditet och expansion Obliga<on 10-­‐15m • 
Assisterade ledning/
styrelse i resning av expansionskapital Nyemission 20m Intern • 
Förvärvsfinansiering av NOAS i Tibro AB Ak<ekapital, banklån 22m Intern • 
Expansionskapital <ll INIS Sweden AB Nyemissioner 8m Intern • 
Förvärvsfinansiering av Swedwire AB Ak<ekapital, banklån, säljrevers 105m • 
Assisterade ledning/
styrelse i resning av expansionskapital, likviditet Nyemission, obliga<on 10m Crunchfish Biomain Finansieringsform Värde