Syrien – det nya flyktinglandet

Syrien – det nya flyktinglandet
Vi har följt utvecklingen i Syrien nästan varje dag på nyhetssändningarna och sett flyktingar börja komma
till kommunerna. I programserien ”Göteborg i världen – världen i Göteborg” ger vi den här gången
bakgrundskunskap och inspiration för alla som i sin yrkesroll möter eller kommer att möta personer från
Syrien. Syftet med dagen är att tränga bakom nyhetsnotiserna och ge oss bakgrund och förståelse för
konflikten. Och en känsla för de människor och den tradition som format dem som vi nu ska arbeta med.
Program onsdag den 22 maj 2013
8.00 – 8.30
8.30
Kaffe och samling
Michael Schulz: Bakgrund och förståelse av konflikten. Michael är docent vid Institutionen
för Globala Studier, Göteborgs Universitet. Han har tillbringat det sista halvåret i
Mellanöstern, för att följa händelseutvecklingen i regionen – och inte minst Syrien. Kommer
hem till Göteborg igen i början av maj.
9.45
Fika och fralla
10.15
Houda Zoubi: Mitt Syrien. Houda är göteborgare sedan 30 år och kommer ursprungligen
från Syrien. Hon berättar om vardag och traditioner i det land hon en gång lämnade. Houda
driver företaget Bedouin Travel AB i Göteborg, som är specialiserat på resor och kulturutbyte
med Mellanöstern. Trots hinder och svårigheter!
11.00
(avvaktar bekräftelse) Dag Kymell: Flykten från Syrien. Dag Kymell arbetar som
Mellanösternanalytiker vid Migrationsverkets landinformationsenhet Lifos
(verksamhetsområde rättslig styrning). Hur följer Migrationsverket utvecklingen i Syrien?
Bedömningar och prognoser med hänsyn till konfliktens karaktär och utvecklingen i
regionen.
11.30 – 12.00 Frågor och avslutning
Plats: Nya Ullevi, sal Alliansen (ingång: Paradingången, Ullevigatan)
Anmälan senast onsdag den 15 maj till: [email protected]
Ange: Namn, arbetsplats, e-post och fakturaadress.
Kostnad: 300 kr
För mer information kontakta: Tomas Magnusson, tel 031-367 91 23 eller Camilla Näslund, 031-367 91 61