Elevinformation (518 kB, pdf)

INNEHÅLL
Sid.
1. Välkommen till Ross Tensta gymnasium
3
2. Data för läsåret
4
3. Lektionstider
4
4. Viktigt att veta
4
5. Elevhälsa
7
6. Information i skolan
7
7. Några centrala platser i skolan
8
8. Elevinflytande
8
9. Brandlarm och utrymningsövning
9
10. Mission Statement och Core Values
9
11. Ordningsregler
10
12. Videoövervakning
11
13. Regler vid skolskrivningar
11
14. Personal vid Ross Tensta gymnasium
12
Bilagor:
1. Bilaga om datorpolicy
2. Bilaga om fuskpolicy
3. Bilaga om elevregister
4. Rutiner vid skadegörelse
5. Bilaga info från biblioteket
6. Skolans Likabehandlingsplan
7. Bilaga om drogpolicy
Finns på Fronter/Skolans Hemsida
Jag är elev i klass ......................
Mentor är..........................................................................................
tfn ........................
email………………………………………………………..
I denna folder får hittar du viktig information och regler gällande din nya skola. Ross Tensta gymnasium har
följande utbildningar:









Naturvetenskapsprogrammet (NANA) med naturvetenskaplig inriktning
Naturvetenskapsprogrammet (NAFO) med medicinsk- forskningsinriktning
Samhällsvetenskapsprogrammet (SASA) med samhällsvetenskaplig inriktning
Samhällsvetenskapsprogrammet (SABE) med beteendevetenskaplig inriktning
Ekonomiprogrammet (EK)
Handels- och administrationsprogrammet (HA, PRIV, YI)
Vård- och omsorgsprogrammet (VO, PRIV, YI)
Språkintroduktion
Preparandutbildning 1 år mot EK, SA eller NA
Hej och välkommen som ny elev på Ross Tensta gymnasium!
Du är nu en av ca 750 elever totalt på skolan. Det som gör oss unika, förutom vår fantastiska skolmiljö, är vårt
arbetssätt och våra samarbeten med t.ex. Stockholms universitet, Karolinska Institutet, Vinge, SEB, Ung
Företagsamhet och inte minst Ross School, USA.
Vi är en kommunal gymnasieskola med lång historia. På 1600-talet hette skolan Stockholms gymnasium och låg på
Riddarholmen. En ny byggnad, Norra Latin vid norra Bantorget stod klar 1880. Först ca 100 år senare startade
Tensta gymnasium i Norra Latins lokaler. 1984 flyttade lärare och elever ut till den nybyggda skolan vid Tensta
centrum. Sommaren 2010 bytte skolan namn till Ross Tensta Gymnasium. I år firar skolan 30 år onsdag 1 oktober.
Då kommer du och alla andra elever att delta i olika aktiviteter kring vad skolan är idag och ska vara år 2020.
Sedan 2011 har skolan två rektorer. Vi är tillsammans rektorer för skolan men har ett uppdelat ansvar för personal
och elever efter program.
Vi undervisar dig enligt Rosskonceptet som kommer från Ross School utanför New York i USA. Rosskonceptet
innebär i stort att du får studera olika ämnen integrerade med ett historiskt perspektiv, beroende på vilket program
du går på. Lärare i olika ämnen samarbetar i arbetslag där du som elev är i fokus. Du har en mentor som du träffar
varje vecka på avsatt tid i schemat. Du kommer under hösten att få mer information om Rosskonceptet och vad det
innebär för dig.
Vi hoppas att du kommer att få tre spännande och lärorika år hos oss!
Med vänlig hälsning,
Sofie Abrahamsson, rektor
Runar Krantz, rektor
(Handel, Vård och Språkintro)
(Ekonomi, Natur och Samhälle, inkl Prep)
2. VIKTIGA DATUM FÖR LÄSÅRET 2013-2014
Höstterminen 2014
v. 34
Onsdag 20/8
Upprop och introduktion årskurs 1
v. 34
v.36
v. 42
v. 44
v. 51
v. 51
Fredag 22/8
Onsdag 3/9
Fredag 7/11
28/10- 31/10
Fredag 19/12
22/12 – 7/1
Vårterminen 2015
v. 2
Onsdag 7/1
v. 3
Måndag 19/1
v. 9
23/2-27/2
v. 13
Måndag 23/3
v.15
Fre 30/3/4- fre 10/4
v. 18
Fredag 1/5
v. 20
Torsdag 14/5och Fre 15/5
v. 21
Må 18/5
v.21
Fre 22/5
v.22
Betygssamtal/Kursutvärderingar
v.23
Fredag 5/6
v.24
Onsdag 10/6
Upprop årskurs 2 och 3
Prövningsdag
Utvecklingssamtal
Höstlov
Julavslutning
Jullov
Start efter jullov
VT13 tar vid
Sportlov
Utvecklingssamtal
Påsklov
Lov, första maj.
Kristi Himmelsfärd, Lov
Studiedag
Sista dag för prövningar/inlämningar
Studentavslutning åk 3
Avslutning åk 1 och åk 2
3. LEKTIONSTIDER
Den första lektionen börjar i regel kl. 8.30 och sista lektionen slutar ca kl. 16.00. Sena ankomster bokförs i
närvarosystemet som lärarna använder. På Ross Tensta Gymnasium kommer vi i tid till lektionerna.
4. VIKTIGT ATT VETA
Anmälan – sjukfrånvaro
När du blir sjuk, ska du eller någon av dina vårdnadshavare ringa till kamratstödjarna tel 08/508 37936 första och
följande sjukdagar mellan kl 08.00 - 10.00. Efter kl. 10.00 måste du sjukanmäla dig direkt till din mentor. Ps. Se
därför till att ha telefonnumret till din mentors arbetsrum nedskrivet hemma/i din mobil.
Droger
Det är förbjudet att röka och att använda andra droger på skolans område. Skolan arbetar förebyggande och aktivt
för att hindra alla former av droger. Vid misstanke om missbruk kontaktas hemmet. Vill du, elev eller förälder, ha
någon att prata med om drogproblem kan du vända dig till elevhälsan. Se mer i skolans anti-drogpolicy.
Datorer
Du får tillgång till en egen bärbar dator att använda under din skoltid. Den är tänkt som ett viktigt redskap för dina
studier. Huruvida du kommer att ha en egen eller klassgemensam dator/i-pad beror på vilket program du går på. Du
ansvarar för datorn/i-paden och ser till att den laddas och förvaras i de särskilda datorskåpen. Vid minsta
misskötsel omhändertar personalen datorn. Det finns särskilda regler för hur du ska använda din dator. Bryter
du mot datorreglerna riskerar du att bli ersättningsskyldig. Se datorpolicy och datorkontrakt för mer information.
Obs! Skolans helpdesk gällande datorärenden är öppen måndag-fredag mellan kl 10-12. Du kan, oavsett, alltid själv
ringa IT-support på tel.nr 020-8388838 – helt gratis, för att få hjälp med ditt datorproblem.
Elevskåp
Du disponerar ett skåp i skolan för att förvara läroböcker och annat material som hör till skolarbetet. Datorer och
värdeföremål får inte förvaras i elevskåpen. Om din dator/i-pad förvaras i ditt elevskåp och råkar försvinna därifrån
är det du/din vårdnadshavare som ansvarar för att ersätta den.
Fotografering
Alla elever kommer att fotograferas i samband med terminsstarten.
Försäkringar
Olycksfallsförsäkringen gäller under skoltid/verksamhetstid ,fritid och lov under inskrivningstiden. För elever som
gått ut gymnasium gäller försäkringen till och med 31 augusti samma år. Kontakta Europeiska på Tel. 0770-456900
eller elevhälsan (skolsköterskan) för vidare information. Skolan har ingen försäkring som ersätter stölder t.ex. ur
elevskåpen eller när en dator av olyckshändelse går sönder.
ID-kort
Hos oss får du ett ID-kort. ID-kortet skall medtas VARJE DAG och bäras synligt under hela skoldagen. ID-kortet
fungerar som nyckel till ditt elev- och datorskåp men även som lunchkupong. Inget ID-kort = ingen tallrik = ingen
lunch. Om du av någon anledning skulle glömma ditt ID-kort måste detta anmälas till elevexpeditionen. ID-kortet
används även som identifikation vid prov. Förlorat ID-kort skall anmälas till Helpdesk.
Ledighet
Ledighet söker du med blanketten ”Ansökan om ledighet” som du får av din mentor. Ansökan lämnar Du i god tid
till din mentor. Om det gäller enstaka timmar eller högst 3 dagar, kan mentorn bevilja ledigheten. Längre ledighet
kan endast beviljas av rektor efter tillstyrkan av mentorn. För att detta ska fungera måste du lämna in din
ansökan minst en vecka i förväg. Obs, ledighet för semesterresor under terminstid beviljas i regel inte.
Läroböcker
De läroböcker som du får är låneböcker. När du får böckerna, måste du kvittera dem på en särskild lista. Du
ansvarar för att de återlämnas i gott skick vid läsårets slut. Vid förlust/ej återlämnat läromedel blir du
ersättningsskyldig med belopp motsvarande läromedlets värde. Om skulden inte betalas efter påminnelse lämnas
ärendet vidare till inkasso.
Mobiltelefon
Det är absolut förbjudet att använda din mobiltelefon / ha den påslagen under lektionstid eller med dig till prov. Din
lärare har rätt att beslagta din mobil till dess att lektionen/provet avslutas om du bryter mot denna regel.
Skadegörelse
Om du orsakar någon form av skada på skolans ägodelar som t.ex. möbler, konst, väggar etc. blir du (el.dina
vårdnadshavare/förmyndare) ersättningsskyldig enligt Skadeståndslagen. Se särskild blankett.
Skolk
Alla lärare är mycket uppmärksamma på om du har stor eller upprepad frånvaro. I sådana fall tar skolan kontakt
med hemmet. Ogiltig frånvaro kan leda till att du inte får betyg i en kurs eller ett ämne. Detta kan leda till att du
inte får slutbetyg. Du kan också förlora rätten till studiebidrag, och därmed kan familjen förlora även andra bidrag.
I samband med mentorskonferenserna och utvecklingssamtalet (en gång/termin) får alla elever ett meddelande till
hemmet med uppgift om studieresultat och frånvaro. Du är givetvis som förälder alltid välkommen att kontakta
mentorn om Din son/dotters närvaro i skolan.
SL-Kort
Från och med HT 07 gäller 6 km gräns, det vill säga har man 6,0 eller
längre resväg får man ett SL-kort. Övriga får själva bekosta sitt SL-kort. Resväg i km bestäms via kartfunktionerna
på Eniro.Från www.sl.se
Terminsbiljett
Terminsbiljetten är till för dig som är under 20 år eller fyller 20 år under biljettens giltighetstid.
Terminsbiljetten gäller på vardagar, alltså helgfri måndag - fredag mellan klockan 4.30 och 19.00. Du måste göra
ditt sista byte på resan senast klockan 19, sedan får du resa till ändhållplatsen/ändstationen på linjen.
Terminsbiljetten gäller för resor på vardagar under skolloven som infaller under terminerna. Helgdagar, som till
exempel långfredagen och Kristi himmelfärdsdag, gäller det alltså inte.
Djurgårdsfärjan
Terminskortet gäller för resa på Waxholmsbolagets Djurgårdsfärja mellan Slussen och Djurgården utan tillägg.
Resa dygnet runt alla dagar?
Komplettera terminsbiljetten med en fritidsbiljett och du kan resa dygnet runt alla veckans dagar.
Du kan antingen köpa ett pluspaket där både terminsbiljetten och fritidsbiljetten ligger på samma kort och gäller för
en termin, eller köpa biljetterna vid olika tillfällen och använda 90-dagarsbiljetten som komplement.
För att komplettera ditt terminskort måste du själv betala för detta på ett SL center. Se www.sl.se för mer
information.
OBS! Elev som förlorar sitt terminskort ersätts inte med något nytt av skolan. Om du avbryter dina studier, måste
du lämna tillbaka ditt terminskort. Se till att registrera ditt SL-kort på www.sl.se – kortet kan ersättas om det är
registrerat, annars inte.
Skolmåltid
Matsalen finns i en byggnad bredvid skolan och är öppen för lunch mellan kl. 11.00 och 13.00. Du ska alltid ha ditt
ID-kort med dig så att de som vaktar vet att du har rätt att äta i skolmatsalen. Utan ID-kort riskerar du att inte få
någon frukost eller lunch. (Se ID-kort och tallriksautomat). Vegetariskt alternativ finns. Vid behov av specialkost
vänd dig till skolhälsovården. För att kunna njuta av lunchen är det viktigt med lugn och ro i matsalen och i
matkön. Det är ditt jobb att plocka upp efter dig. För att undvika trängsel är det viktigt att du håller schemalagda
lunchtider.
Studiebidrag
Du börjar att få studiebidrag kvartalet efter att du har ha fyllt 16 år. Studiebidraget behöver ej sökas, skolan
rapporterar direkt till CSN. Elever som inte är svenska medborgare måste söka ”principiell rätt till svenskt
studiestöd”. Du får studiebidrag t o m vårterminen det året du fyller 20 år. Därefter kan du söka studiemedel.
Studiebidraget betalas ut den sista bankdagen i månaden. Om du vill söka extra tillägg eller inackorderingstillägg,
kan du kontakta kurator.
Stölder
Förvara aldrig värdeföremål (mobiltelefoner, miniräknare etc) så att obehöriga kan komma åt dem i väskor utan
tillsyn, i elevskåp eller i omklädningsrum. Skolan ersätter ej stulna saker.
Symboler
Skolan accepterar inga drogrelaterade eller drogpositiva symboler, inte heller symboler med rasistisk anknytning.
Tallriksautomat
För att kunna äta lunch i skolmatsalen måste du ha med dig ditt ID-kort för att få ut en tallrik från
tallriksautomaterna, som finns placerade i ingången till matsalen. Dessa automater används i första hand för att
reglera flödet av ätande elever så att inga stockningar uppstår. Automaterna är programmerade efter lunchschemat,
vilket betyder att du endast kan äta en gång per lunch samt endast under den tid som schemat gäller.
Om du glömmer ditt ID-kort, måste du anmäla det till elevexpeditionen på förmiddagen samma dag och får då en
tillfällig matkupong, som uppvisas för skolmåltidspersonalen, som ger dig en tallrik. Tallriksautomaterna är
normalt laddade med flata tallrikar men om man önskar använda en djup tallrik i stället, tar man sin flata tallrik och
byter den mot en djup tallrik hos skolmåltidspersonalen.
Telefon
När du vill kontakta lärare eller övrig personal per telefon, använd de direktnummer som du hittar i lärarlistan alt
kolla på vår hemsida. Om inte vederbörande svarar, kan du lämna meddelande på telefonsvararen. Privata samtal
från skolans telefoner är inte tillåtna.
Upphittade föremål
Upphittade föremål lämnas till vaktmästarexpeditionen.
5. ELEVHÄLSA
Mentor
Du kan alltid vända dig till din mentor om du har frågor kring dina studier eller vill prata om något som bekymrar
dig.
Kurator
Om du behöver någon att prata med om stora eller små problem angående t.ex. hemsituation och skolmiljö och vill
tala med någon utomstående med tystnadsplikt, kontakta skolans kurator.
Skolhälsovården
Du kan vända dig till skolhälsovården om du har funderingar över din hälsa, skolmiljö eller hemsituation. Vi är bra
på att lyssna, stödja och ge råd om Du behöver prata med någon med tystnadsplikt.
Studie- och yrkesvägledning
Om du behöver få råd och hjälp i dina
studie- och yrkesvägledare som har ansvar för ditt program.
studier
kan
du
vända
dig
till
den
6. INFORMATION I SKOLAN






Fronter och hemsidan är ett viktiga verktyg i undervisningen och för aktuell information
Anslagstavlor får bara användas för godkänd affischering och för meddelanden från
skolledningen.
Intern-TV
i
entréhallen
vid
huvudingång
med
för
dagen
aktuell
information.
Skolans interna högtalarsystem används för meddelanden som
måste framföras direkt efter tillstånd från rektor.
Hemsidan ger en presentation av skolan och används för aktuell Information.
7. NÅGRA CENTRALA PLATSER I SKOLAN
Elevexpeditionen
Elevexpeditionen hittar du vid huvudentrén direkt till vänster. Här får du hjälp med blanketter av olika slag,
klasslistor och schema. Om du flyttar, skall du lämna adressändringen till expeditionen.
Vaktmästarexpedition
Vaktmästarexpeditionen är öppen under skoldagen och där får du hjälp med elevskåp, upphittade saker mm.
Cafeteria
Cafeterian säljer drycker, smörgåsar och fikabröd under skoldagen till bra priser.
Skolbibliotek
Skolans bibliotek hålls öppet hela skoldagen. Det är ett centrum för skolans
verksamhet. I biblioteket gäller tystnad och arbetsro. Biblioteket är modernt med datoriserad informationssökning.
Med "biblioteket" avses både dess inre och yttre område.
TCC
TCC är skolans egna ”fritidsverksamhet” där du kan få hjälp med läxläsning, delta i olika gruppverksamheter m.m.
TCC ligger i lokalerna ovanför matsalen.
8. ELEVINFLYTANDE
Du som elev kan påverka din skola mer än du tror, inte bara via åsikter på en lektion eller kring en lärares upplägg
på undervisningen, utan även i mer organiserade grupper som tar beslut kring skolans utveckling och arbetsmiljö.
Du som tycker att det är viktigt att trivas i skolan bör engagera dig i skolans alla elevforum. Att t.ex. ha varit
elevrådsrepresentant eller till och med elevrådsordförande är en mycket bra merit inför framtiden. Mer information
om detta får du av din mentor.
Forum för elevinflytande på
Ross Tensta Gymnasium
Mentorstid
Uppmuntra till elevinflytande
Mentorn träffar alla mentorselever i
grupp på schemalagd tid en gång i
veckan
Klassråd
Behandla frågor av gem. Intresse för
klassens elever
2ggr/termin
möten på klassnivå inför Lagråden
Lagråd
Består av klassens utvalda elever
Diskuterar/tar beslut kring frågor som rör
programmet/laget
Leds av Lagrådsordf/ Lagledare
Skolråd
Består av utsedda elever från
lagen/ditt program som träffas för
skolan och diskuterar frågor/tar beslut
med rektorerna. Träffas 2 ggr/termin
Leds av rektorerna
Klassråd består av eleverna i en klass och deras mentor och ska hållas två gånger per termin. Klassrådet leds av
utsedd elev som blir ordförande. På klassrådstid behandlas alla slags frågor som rör din arbetsmiljö, dina studier
och mentorsgruppens/klassens arbete. I klassrådet utser klassen representanter tillelevkåren och skolkonferens.
Protokoll förs av utsedd sekreterare och lämnas över till lagledare, rektor och elevrådssstyrelsen.
Lagråd Varje klass utser två representanter till lagrådet som är knutet till det program du går på/det arbetslag du
tillhör. Dessa är även representanter till skolans Elevråd.
Skolråd Varje arbetslag – LAGRÅD, minst 2 elever / lag som ska representera programmet/laget för hela skolan.
Elevrepresentanterna sammankallas av rektorerna, två ggr per termin (se kalendarium på hemsidan). Skolrådet
företräder alla elever på skolan och får vara med och påverka direkt tillsammans med rektorerna.
9. BRANDLARM OCH UTRYMNINGSÖVNING
Skolan är byggd för att vara brandsäker. Om ändå brand skulle uppstå, hörs brandlarm överallt i huset genom
upprepade korta signaler. Skolan skall då omedelbart utrymmas. Regler för hur det skall gå till finns anslagna i
varje klassrum. Du måste ta del av dessa. Utrymningsövning genomförs årligen.
10. MISSION STATEMENT OCH CORE VALUES
Alla på Ross Tensta Gymnasium omfattas av vårt Mission Statement (Vision) och våra Core Values (värdegrund).
Dessa är framtagna av personal och elever tillsammans. Var vi än befinner oss; i klassrummet, i korridoren och vid
alla möten med andra människor – ska nedanstående finnas med oss. Tänker vi på detta gör vi en bra skola ännu
bättre, tillsammans.
Core Values:
RESPEKT
- att behandla andra som Du själv vill bli behandlad
HÄNSYN
- att bry Dig om och visa förståelse för människors olikheter
OMTANKE - att ställa upp för varandra/vara en bra kamrat
ANSVAR
- att stå för sina handlingar
SPRÅK
- att lyssna på varandra och tänka på hur vi uttrycker oss
Mission Statement:
På Ross Tensta Gymnasium förbereder vi eleverna för en globaliserad värld som kännetecknas av
förändring och utveckling.
Detta sker genom en ämnesintegrerad undervisning där historisk tillbakablick och modern teknik
kombineras för att skapa förutsättningar för ett livslångt lärande.Arbetet på RTG genomsyras av
hänsyn, omtanke och respekt för alla människors likheter och olikheter.
11. ORDNINGSREGLER
För allas vår trivsel har personal och elever arbetat fram regler för hur Ross Tensta Gymnasium skall fungera.
Ordningsregler är något som rektorerna fattar beslut kring tillsammans med eleverna i Skolrådet.
För gemensam trivsel

vi uppträder hänsynsfullt och respektfullt mot varandra

vi kommer i tid till lektionerna

vi är närvarande på lektionerna utom vid sjukdom och beviljad ledighet

vi stänger av alla mobiltelefoner under lektionstid

vi använder inte ytterkläder i lektionssalarna

vi förbereder oss väl för lektionerna och har alltid med oss böcker och skrivmaterial

vi utövar vår religion på håltimmar och raster utanför lektionstid

vi röker inte i skolan eller på skolgården (plattorna)

vi håller vår skola ren och slänger allt skräp i papperskorgar

vi respekterar köordningen och plockar undan efter oss i matsalen

vi lämnar värdeföremålen hemma och använder skåpen för böcker och annat material

endast inskrivna elever och skolans personal får vistas på skolområdet
Lagar och regler som gäller för samhället i stort, gäller givetvis
också i skolan
13. REGLER VID STÖRRE SKOLSKRIVNINGAR SOM T.EX. NATIONELLA PROV
För att ge alla elever möjlighet att göra så bra resultat som möjligt vid skolskrivningar gäller följande:










Under skrivningen får du endast använda de hjälpmedel (ordlistor,
tabeller, stenciler etc.) som din lärare tillåtit.
Mobiltelefoner, I-pods etc. är förbjudna.
Placering i aulan bestäms av vakthavande lärare.
Du skall kunna visa upp legitimation vid större skrivningar och du
antecknar ditt namn på särskild klasslista i samband med inlämning av provet
Du får på inga villkor samtala med annan elev under skrivningen.
Du får inte heller låna eller låna ut någonting, inte ens pennor, suddgummin eller dylikt.
På den skrivning du lämnar in skall följande uppgifter finnas datum, namn, klass och
inlämningstid.
Även om du avbryter skrivningen, lämnar in "blankt", skall dessa uppgifter finnas på ditt
skrivark, gärna tillsammans med en kort motivering.
Om du inte följer ovanstående regler, eller ertappas med att
"fuska" kommer din skrivning att ogiltigförklaras.
Lämna
inte
papper
och
skräp
på
skrivplatsen.
Lägg skräpet i papperskorgen när du går.
Vid toalettbesök skall namn och tid antecknas.
14. PERSONAL VID ROSS TENSTA GYMNASIUM
Rektor NA, EK, SA
Rektor HA, VO, SI (Språkintro)
Runar Krantz
Sofie Abrahamsson
50837901
0761237974
Intendent
Joppe Pöljö
Pedagogisk Handläggare (Schema Mårten Hagman
etc)
Skolassistenter
Per Amundsson
Jill Sjögren
Lisbeth Sjögren
Skolkurator
Liselotte Sundén
Studievägledare
Ann Råsmar
Josefin Qvarfordt
508 37912
Specialpedagog
Skolsköterska
Skolläkare
Kamratstödjare
Bibliotekarie
IT-avdelningen
508 379 26
508 37932
508 37933
508 37936
508 37950, 37951,37935
508 37919
508 37923
508 37990, 37991
508 37915
508 37916
508 37934
508 37937
Kökschef
Vaktmästare
Lokalvård, städledare
Skolkafeteria
TCC
(Tensta Community Centre)
(Arbetsledare Maria Zahir)
Åsa Tornberg
Inger Benselfelt
Maria Olsson
Hamada Nour
Theo Axner
Per-Erik Harryson
Resul Durosoy
Mahir Öztürk
Bahar Ayan
Amal
50837905
508 37914
508 37909
508 37910
508 37931
508 37906
508 37907
Hus B
Babek, Toloe-Shagar
Maria Zahir
508 37973
50837985
50837996
50837973
TELEFONLISTA, LÄRARE
Ahlström, Maria
AHM
It, Sv, Sv2508 37957, 37958, 37959
Blomqvist, Annette
Braconier, Elisabeth
BLA
BRE
Vårdämnen
En, Ps
508 37957, 37958, 37959
Björck, Liza
Brunner, Ulrica
Cohlin Granath, Kristin
BJL
ULB
GRK
Sv2, Sp
En/Psyk
En, Sv, Sv2,
508 37963, 37964
Dahlman, Björn
DAB
Degermann, Anette
DEA
Hi,
Id
En, Ty
508 37960, 37961, 37962
508 37980
508 37954, 37955
Ekberger, Frida
EKF
Hi, Sh
508 37954, 37955
Franzén, Susanna
Godin, Patrik
Gruvaeus, Märit
Gunnarsson, Christina
Hammarsten, Martin
Hansson, Jonas
Hedblom, Lisa
Hjelm, Charlotta
Hornegård, Fredrik
FRS
GOP
GRM
GCH
HMM
HNJ
LIH
SVC
HOF
Sv, Sv2
Hi, Sv
Omv, Ps
Ekonomiska ämnen
Bi, Id
Ma/idrott
Sva
Hi, Sh
Hi, Re
508 37963, 37964
508 37929, 37930
508 37958, 37959
50837928
508 37929, 37930, 37981
508 37981, 37963, 37964
Ilan, Berna
ILB
Eng/SO
50837963, 37964
Johansson, Marianne
JOM
Sv, Sv2
Karlsson, Elisabeth
KAE
Re, Sv
508 37927, 37928
Köhn, Alexander
Landén Brändefors, Gunilla
Lindberg, Eleonor
Lindé, Katarina
Lundmark, Britt-Marie
KÖA
BLG
LIE
LNK
LUB
Ma/Digitalt skapande
Sv2
Sv2/Eng/Speciallärare
En, Sv, Sv2
En, Fr
508 37954, 37955
508 37954, 37955
508 37926
508 37929, 37930
508 37958
Mert, Raziye
Mohammed Fadhil, Hazha
Molife, Linn
BAR
MOH
MOL
Sv2, So
Bi, Ke, Nk
Sv, Sv2
508 37954, 37955
508 37929, 37930
508 37960, 37961, 37962
Nilsson, Kenny
Nilsson, Sofie
Nordqvist, Martin
Norrman Cullborg, Birgitta
NIK
NIS
NOM
CUB
Sva/SO
Ma/Idrott
Handel
Bild
50837963, 37964
50837963, 37964
Ogenmark, Cecilia
Olsson, Mats
Olsson, Ingrid
Persson, Anne-Marie
Pilo, Lina
CEO
OSM
OLG
PEA
PIL
Bild
Hi, Ge, Sh
Vårdämnen
Handel
Sva/Sh
Sahlström, Per
Sorush, Sedigh
Stålberg, Anna
Tornberg, Åsa
SAP
SOS
SÅA
TOÅ
Mu, Sp
Fy, Ma
Ma, Ke
Specialpedagog
508 37957, 37958, 37959
508 37929, 37930
508 37929, 37930
508 37926
Westin, Daniel
Westin, Lisbet
WED
WEL
En
Ma/No
508 37960, 37961, 37962
508 37963, 37964
Yildiz, Kamil
YIK
Idrott/Ma
508 37928
508 37957, 37958, 37959
508 37958, 37959
508 37954, 37955
50837958, 37959
50837963, 37964