lunden karlsdal herrgärdet

an
Glödgargränd
Linslagargränd
at
sg
Bå
åth
j ör
en
MUNKÄNGEN
Silokajen
.
sg.
aje
tlur
Mälartorget
Lillå
tull
Ku
m
udd
sg.
sall
én
me
lg.
Fy
b åk
r
n
aje
k
us
llh
Tu
Färjkajen
n
aje
mk
Prå
12
.
ngm
larg
ärk
esg
ra K
Mä
Sjöm
n
hus
g.
Fy
torn rsg.
.
Öst
g at a
insg
Östra
Hamnen
är
gas
Mis
Ma
Ö
Ha stra
mn
g.
Stå
ga
Pac
k
Sjö
Sigurdsmotet
tan
rds
u
Sig
nHamänd
gr
rt z
S va
ng
rdsg.
Herrg
ä
Linné
g.
Tessin
gat.
ktsga
tan
Enge
lbre
Ny
ga
t.
r.
ug
Va
tt
na
g
n
Ku
en
.
k sg
Did
ri
ot
bro ekarn
rs
Ap
e
ar s
ut öm
Gj nstr ta
a a
Gr g
e
-And
Port ata
g
sgat
Stallhagsg.
.
Karl
B
ba onde
cke n
n
äge
ngv
a
Östr .
Tullg
Mimerg
l
Car ings
n
Hen Gata
g.
gs
n
sä
Lillå
kaj
v.
Kul
la
rps
bro kytte
n
Metallverksgatan
a Ri
Östr
n
Karlsgatan
Ska
Hylsv.
Kopparlundsv.
Legeringsg.
e
Alléstig
n
Strandbron
Tullplatsen
s v.
sag
llh n
Sta bro
.
elv
pire
n
atan
ng
arä
Ne
dre
g
Lö
0
tt
Hy
en
Fridnässkolan
n
ge
svä
pir
kg
Rin
Bussterminal
Järnvägstorget
Centralstation
Sten
Bac
ra
öd
en
äg
gv
I
Länsmuseum
S
Tullhusmotet
näs
Frid igen
st
g.
Konstmuseum
Fri
ha
a
Västmanlands
Domstolar
Mälarbron
Stallhagss
gata
hls
r A
te
Mäs
gatan
Stallhagen
n
lgata
Kake
Konserthus
Vasaparken
Hamn
v.
an
gat
7
10
.
tsstig
Slot
tan
llaga
.
n
Na
tigen
ks
Eri
hrs
Ha
Erik Gata
a
lag
Ha
ss
an
s gat
Britta
Vil
eg.
.
sgat
Länsstyrelsen
Pila-
tan
a
rag
tan
Flo
aga
a
Valh
nt
Sva
Rådhus
hus
Våg ron
b
sg.
Claréu
atan
Hållg
ann
stm
Vä
eg.
Aros
Congress
Center
Turistbyrå
Stadshus
9
Trappg.
-
me
Öde-sst.
mark
.
sg
tav
8
Fiskartorget
11
an
Västerås slott
ttmä .
Lan iback
er
tra
Väs rgsg.
Be
ndemans
Backe
g
Torg
kep
V. S ack.
b
r
a
p
VASASTADEN
s
Slott
Skepparbacksskolan
Mariabergsskolan
Mariaberget
Gu
.
Moskén
an
gat
nk
Mu
ttsSlo ron
b
Turbinhus
rppa
Ske cken
ba
g.
Gat
Aseatorget
Vasaplan
Stadsparken
Polishus
a
Stor
atan
Sintervägen
CuLTUREN
an
karg
tver
Forum
ng
Fryxellska
skolan
.
ma
sg
p
Kö
.
ck
Teater
teg.
tgö
Väs
ansg.
rm
Timme
Sni
P
ÖSTERMALM
Östermalms
CENTRUM
Han
Trefasgatan
Utanbyparken
Utanbygat
Stur
.
Källg
ba
rkog
tan
.
Viktor
VäxLarssons
huset
plats
g.
ckar
Sme
Stor n
bro
ka
ma
Sko
rag
Ox
rg.
a Ga
Stor
Oxbacken
byg.
Ö Ky
.
e
Övr sg.
g
Kun
Utan
an
Skivfilargr.
Östra
Kyrkogården
Kapell
Lilla
Nyg.
Varmvalsv.
Stansargränd
HERRGÄRDET
ta
tsga
Knu
Gås- .
myreg
g.
hus
Flo
v.
ans
rra
llg.
Lidm
No
n
Ku
.
g
de
n
Bo
.
gsg
Rudbecksparken
at
djeg
Stora
Torget
Bondtorget
.
isgr
Pol
ä
ra K
n
väge
an
rste .
Vä lmsg
ma
6
Nor
Ring
tan
g.
na
risti
gat
stina
Kri
g
rko
Ky
ra
Väst
.
opsg
Bisk
tra
Djäkneberget
Bad
opsBisk on
br
.
Kass
Engelbrektsplan Domkyrkoesplanaden
4
s
Vä
sgr
.
.
S. Allég
.
orsg
ko
p
ALM
.
Väst
ra
3
Biskopsgården
K
KOPPARLUNDEN
örsg
Vallin
g
1
Domkyrkan
Djäknebergsskolan
gatan
an
Botaniska
lgat
Sko
Rudbeckianska
Trädg.
gymnasiet
2 Stadsbibliotek
Björlingska
Kyrkogården
5
K
Brahe
Tessin- Rud
beck
g.
parken
KYRKBACKEN
.
og
sb
ttä
Lyk
r.
arg
nd
Bis
g.
ns
apla
sg.
Karl
Rekt
Djäkneg.
Wallinska
Kyrkogården
r.
lerg
al
Skv
Blå
n
Lovisebergsv.
NORRMALM
Herrgärdsskolan
ränd
E 18
KARLSDAL
cksg.
ata
.
llég
n
ra R
Nor
a
Kyrkb
lag
A
N.
g.
v.
san
dm en
Rå back
KARLSDAL
ägen
ingv
ge
Bå
g.
Nyg
Forska
rg
Emausmotet
Johanneslundsparken
årds
ersAnd sg.
lund
n
de
Fogatan
g
.
s
ing
gen .
Lanergsg
b
kGur rg.
salta
v.
la
Da
Mälardalens
Högskola
e
lun
tr
ng
ckli
Utv
.
dsv
ine
Ka
Högskoleplan
ta
sga
Fred
en
För
Bernsborgslunden
s
Patron
Väg
Kårhus
sg.
g
dals
.
gsg
nin
Fågelv
.
kul
gsg.
sbor
tav
Gus
Krutkä
llarvä
ge
her
lp
Hü
änd
sgr
Krutkällarbacken
Tu
dra bgar
v.
g.
E
Karls
g
Vä
sg.
org
riksb
So
.
ansg
erm
Zimm
Teg
elv
ret
s
g.
ga
lber
Noreliig.
Kop
par
Johann
eshöjde
ber
n
gsv
.
ster .
Ryt rgsg
bo
GÅSMYREVRETEN
n
ge
Kapellunden
s
ula
Urs
e
För
Ka
pe
llv
.
Arosvallen
yvä
a lb
Ap
S:ta
ÅSBO
Krist
iansb
ov
sg
.
o
.
arg.
Apotek
100
200
300
Meter
Upplev Västerås
på egen hand
Explore Västerås
on your own
På den här kartan har vi märkt ut några av alla
sevärdheter som finns på lagom promenadavstånd
i city så att du på egen hand kan uppleva Västerås.
Här nedan kan du läsa lite om dem.
1
2
3
Kyrkbacken är en av
Botaniska Trädgården Västerås Domkyrka
Västerås charmigaste
stadsdelar med slingriga
gränder och välbevarade
fasader från 1700-talet.
Den som passerar får en
känsla av att vara i en
annan tid.
är Sveriges äldsta
gymnasieträdgård med
anor ifrån 1700-talet.
I trädgården finns bland
annat ett barrträd från
dinosauriernas tidevarv och Anders Zorns
skulptur ”Morgonbad”.
har tre stjärnor i Guide
Michelin. De äldsta
delarna är från 1200talet. Här vilar Vasasonen Erik XIV och
här finns även en av
Sveriges största
1800-talsorglar.
Botaniska Trädgården
(Botanical Gardens) is
Sweden’s oldest horticultural school dating back
to the 16th century.
The gardens have a conifer
that was around during
the time of the dinosaurs.
Västerås Domkyrka (the
Cathedral) has been
awarded three stars by
Guide Michelin. The oldest
parts are dating back to
the 11th century. This is the
final resting place of King
Gustav Vasa’s son Erik XIV.
Kyrkbacken (Church Hill)
is one of Västerås’ most
charming districts, with
wind- ing lanes and
well-preserved facades
from the 16th century.
People passing by feel as
though they have stepped
back in time.
7
8
9
Västerås Turistbyrå
Kopparbergsvägen 1
[email protected]
+46 (0)21-39 01 00
visitvasteras.se
4
Proban fungerade
som ett fängelse för
djäknar (studenter),
präster och ämbetsmän
och användes till 1801.
Ordet proba betyder
skolfängelse på latin
och detta är idag det
enda i sitt slag.
5
Djäkneberget är en
föreställer människor
cyklande till arbetet
och är skapad av
Västeråskonstnären
B-G Broström.
Djäkneberget, this park
is a green oasis with a
beautiful view of Västerås
and almost 500 stones
with inscriptions on.
The ASEA stream depicts
people cycling to work
and is the creation of Västerås artist B G Broström.
10
11
12
Västerås hamn Båtturer går från cityhamnen till några av de över
300 öarna i Västerås
skärgård. Räkbåtar,
slottsturer och sightseeingturer avgår också
från Västerås hamn.
The Proba was a young
offenders institute and
a prison for priests and
government officials,
until 1801. The word
Proba is Latin for school
prison and it is now the
only one left of its kind.
Stadshuset är ritat av
Turbinhuset är en av
Hotell Hackspett och
Västerås Slott är från
två museer Västmanlands Läns Museum och
Västerås Konstmuseum
finns i gemensamma
lokaler. Museerna är
belägna i den gamla
anrika industribyggnaden vid Karlsgatan.
Sven Ahlbom och stod
klart 1963. Stadshustornet är 65 m högt
och kan stoltsera med
Sveriges största klockspel med 47 klockor.
Sveriges första kraftstationer och källan till
den första elektrifieringen
av Västerås. Tack vare
Turbinhuset valde
ASEA att etablera sig
i Västerås.
Utter Inn är verk av
konstnären Mikael
Genberg. Hotell Hackspett är byggt 13 meter
upp i den största eken
i Vasaparken medan
Utter Inn är ett undervattenshotell i Mälaren.
1200-talet. Gustav Vasa
byggde om slottet och
gjorde det till kungligt
residens. Mest känt
är Västerås Slott för
att det var här Gustav
Vasas son Erik XIV satt
fängslad.
Hotell Hackspett and
Utter Inn are the work of
artist Mikael Genberg.
Hotell Hackspett is built
13 metres above ground
in the largest oak tree in
Vasaparken, while Utter
Inn is a underwater hotel,
in Lake Mälaren.
Västerås Slott (Västerås
Castle) dates from the
11th century. King Gustav
Vasa rebuilt it into a royal
residence, as it had been
damaged in earlier battles.
Västerås Slott is famous
because it was here that
Gustav Vasa’s son Erik XIV
Karlsgatan 2 – one
building, two museums
Västmanland County
Museum and Västerås
Art Museum reopened
their doors to their new
joint premises in the fine
old industrial building in
Karlsgatan.
visitvasteras.se
Turbinhuset (Turbine
House) is one of Sweden’s first power stations
and the source of the first
electrification of Västerås.
ASEA chose to establish
itself in Västerås because
of the turbine house.
ASEA-strömmen
grön osa med vacker
utsikt över Västerås.
I parken finns närmare
500 stenar med inskriptioner.
Karlsgatan 2 – ett hus,
Stadshuset (City Hall)
was designed by Sven
Ahlbom and was
inaugurated in 1963.
Stadshuset’s tower is
65 m high and has
Sweden’s largest peal
of bells with 47 different
ones.
6
Västerås harbour Boat
trips set off from the
city harbour to some of
the 300 islands in the
Västerås archipelago.