Informationsblad – Mars 2015

Informationsblad – Mars 2015
[email protected]
www.brfgunnar.se
Postadress: Brf Gunnar, c/o MBF, Källgatan 14, 722 11 Västerås
Bostadsrättstillägg till hemförsäkringen
Föreningen har en fastighetsförsäkring som gäller för fastigheten men inte för det som finns i
den egna lägenheten såsom ytskikt, tapeter, innerdörrar mm. Alla bostadsrättsinnehavare
rekommenderas att teckna ett bostadsrättstillägg till er hemförsäkring, om ni inte redan
har ordnat det. Titta gärna i våra stadgar §11 där du kan läsa om bostadsrättsinnehavarens
rättigheter och skyldigheter. Du hittar stadgarna på www.brfgunnar.se Har du inte dator hör av
dig till styrelsen så får du stadgarna i brevlådan.
Odlingslådor
Föreningen har fått en förfrågan om odlingslådor och vi har beslutat att prova ett begränsat
antal under 2015. Föreningen kommer att placera ut lådorna på särskild anvisad plats.
Är fler intresserade? Sänd i så fall din intresseanmälan på [email protected] så får du mer
information, först till kvarn gäller.
Tvättstugorna
Vi beklagar att vi måste säga detta, men det är någon som inte städar efter sig. Och det ställer
till irritation hos den som kommer efter. Vänligen hjälps åt med denna enkla handling.
Eventuell rotrenovering
Styrelsen håller som bäst på att utreda och planera för en större ROT-renovering av
rörledningar inom föreningens fastigheter.
Då det är flera byggnader inom föreningen, som berörs, torde det bli ett långsiktigt projekt
men det påbörjas sannolikt under 2015, så snart kostnadsbilden klarnar och vi haft en
beslutsmässig extrastämma.
Nästa styrelsemöte
23 april 2015
Styrelsen Brf Gunnar