Fler internationella affärer!

Fler internationella affärer!
Invest in Norrbotten och Swedish Lapland Tourism hälsar dig välkommen till en dag med
fokus på hur regional och kommunal nivå tillsammans skapar gemensamma förutsättningar
för flera internationella affärer för Norrbotten och destinationen Swedish Lapland.
Hur vi förhåller oss till den internationella konkurrensen men samtidigt synliggör och stärker
vår egen internationella konkurrenskraft via våra unika affärsmöjligheter och reseanledningar.
Hur ska den regionala och kommunala nivån samhandla för att skapa tillväxt och utveckling
via internationalisering? Välkommen den 30 januari 2014 till Elite Stadshotell Luleå.
Deltagare: Kommunalråd, Kommunchefer, Närings- och utvecklingschefer, Ordförande destinationsorganisationer, Desinationschefer, nyckelpersoner Norrbottens läns landsting, Länsstyrelsen Norrbotten
samt Kommunförbundet Norrbotten. Moderator: Andreas Lind, Norrbottens Handelskammare
09.00Registrering
09.30 Välkommen
09.35 – 9.50 Kent Ögren, Landstingsråd.
Varför är det viktigt för Norrbotten med fler internationella affärer?
09.50 – 10.05 Sven-Erik Österberg, Landshövding i Norrbottens län
Varför är det viktigt för Norrbotten med fler internationella affärer?
10.05 – 10.40 Jörgen Eriksson, Invest in Norrbotten
Annika Fredriksson, Swedish Lapland Tourism
Informerar om respektive organisations nuläge, erfarenheter och utmaningar
10.40 – 11.00 Kaffe
11.00 – 11.45 Geetali Chhatwal-Jonsson, Business Sweden
Hur kan investeringsfrämjande organisationer och besöksnäringen samarbeta
för internationella affärer nationellt, regionalt och lokalt?
11.45 – 12.45 Lunch
12.45 – 13.30 Clive Vokes, Market Scoping International
Föreläsning om internationellt investeringsfrämjande arbete, Norrbottens
konkurrenskraft i form av unika affärsmöjligheter och Norrbottens utmaningar i framtiden på en global arena.
13.30 – 14.15 Bill Taylor, Bill Taylor Associates
Föreläsning om Skottlands erfarenheter inom besöksnäringen med dess
gemensamma organisering och erbjudande på den internationella marknaden.
14.15 – 14.30 Kaffe
14.30 – 15.00 Presentation av framtidsambitionerna Jörgen Eriksson, Invest in Norrbotten och
Annika Fredriksson, Swedish Lapland Tourism
15.00 – 16.00 Gemensamma diskussioner och sammanfattning för hur vi tillsammans går
vidare för att göra fler internationella affärer.
välkommen!
Din inbjudan är personlig och din anmälan
önskar vi senast 15 januari.
Anmäl dig här: http://meraevent.se/cf/investinnorrbotten