MBU-470 - Link Sweden

TM
traumadrive
MBU-470
2
MBU
De Soutters MBU traumadrive är ett kraftfullt, modulärt, elektroniskt
instrumentsystem för trauma-, hand-och fotkirurgi. Traumadrive drivs av sterila
eller osterila batterier eller nätdrift med lågspänningsmodul.
Li-jon Nanophosphate sterila batteriteknologi garanterar hög effekt i förhållande
till sin vikt.
Avancerad funktionskontroll ger
följande funktioner.
• Hög hastighet och
oscillerande borrning
• Låg hastighet vid borr-,
skruv- och gängfunktion
• Momentbegränsning
vid skruvning
• Framåt och bakåt knapp
• Lägesväljarknapp med
mekanisk säkerhetsspärr
Utbudet av batterialternativ och
nätdrift ger total intraoperativ
flexibilitet.
• 10.8 eller 14.4 V osterila
batterier
• 13.2 Li-jon sterila batterier
• 10.8 eller 14.4 NiMH
sterila batterier
• Nätdrift
Det unika Li-jon
batteriet indikerar
batteriets kapacitet
S P E C I F I K AT I O N T R A U M A D R I V E
Modell
MBU-470
Artikelnummer Hög hastighet Låg hastighet Kanylering
1288884
0 - 1350 rpm
0 - 200 rpm
4.2 mm
Energialternativ
Se sid 5-7 för information kring batterier och elnätsmodulen
TRAUMADRIVE TILLBEHÖR
3
Chuck
Beskrivning
Modell
Hastighet
rpm
Kanylering
mm
0 - 4.0 mm (5/32”)
0 - 7.4 mm (1/4”)
DU-470
DU-470
0 - 1350
0 - 1350
4.1
4.2
0 - 3.2 mm (1/8”)
0.8 - 7.4 mm (1/4”)
DU-470
DU-470
0 - 1350
0 - 1350
3.2
4.2
16710
A.O. Synthes/ASIF
DU-470
0 - 1350
2.1
16720
Hudson/Zimmer
DU-470
0 - 1350
4.2
16730
Trinkle
DU-470
0 - 1350
4.2
16740
Borr medium hastighet ISO 6360 QR
QU-470
0 - 4500
-
16910
Fräs med hög hastighet
Använd fräs av R-serien
BU-470
0 - 27000
-
16750
0 - 6.35 mm
RU-470
0 - 350
4.2
16760
16770
17370
A.O. Synthes
Hudson/Zimmer
DHS
RU-470
RU-470
RU-470
0 - 350
0 - 350
0 - 350
4.2
4.2
4.2
16780
Minisagittal såg
Använd blad av S85 typen
SU-470
0 - 22000 cpm
-
16790 Sagittal sågtillsats med snabbkoppling NU-470
Använd blad av S88 typen
0 - 24500 cpm
-
16800
Reciprocerande sågtillsats, liten
Använd blad av S92 typen
CU-470
0 - 8000 cpm
-
16810
Reciprocerande sågtillsats, stor
Använd blad av S22 typen
CU-471
0 - 7000 cpm
-
16820
Pulse lavage tillbehör
Använd pump-kit av typen P20-7XX
LU-470
0 - 1350 puls/min
-
16830
Accepts A.O. genomlysbar
borradapter
TU-470
0 - 1350
-
17180
16840
16850
0.7 - 4.0 mm Kapacitet
0.6 - 1.8 mm Kapacitet
1.8 - 3.2 mm Kapacitet
WU-471
WU-470
PU-470
0 - 1350
0 - 1350
0 - 1350
4.0
1.8
3.2
Artikelnummer
BORRTILLBEHÖR MED NYCKELLÅSNING
16670
16680
BORRTILLBEHÖR UTAN NYCKELLÅSNING
16690
16700
BORRTILLBEHÖR MED SNABBKOPPLING
FRÄS HÖG HASTIGHET
Långt frässkydd
Art. nr. 14810
Extra långt frässkydd
Art. Nr. 14820
REAMINGTILLBEHÖR
SÅGTILLBEHÖR
PULS LAVAGE TILLBEHÖR
GENOMLYSBAR BORRADAPTER
K-WIRE/DRIVARE
17180
16840
16850
Fråga efter Stericut katalogen för att se alla sterilpackade
sågblad, borrbits, fräsar och K-trådar
BC–700 BAT TERILADDARE
4
BC-700 Batteriladdare
Visas med osterila batterier
Batteriladdaren BC-700 kräver minimal hantering. Placera
batteriet i laddaren och BC-700 laddar och återställer
batteriet till dess optimala prestanda.
Den stora pekskärmen
med intuitiv
menynavigation, visar
omedelbart batteriets
laddningsstatus och
skick.
Den inkluderar även en
flerspråkig bildskärm
och andra
användarinställningar.
BC-700 erbjuder även en unik självtestsfunktion, för ett
individuellt batteri, automatisk rekonditionering, när så är
tillämpligt, för att tillhanda hålla optimal kapacitet.
Alternativt kan en manuell självtest enkelt väljas.
BC-700 Batteriladdare fungerar tillsammans med alla olika
typer av De Soutter Medicals batterier, vilket garanterar
produktkompabilitet.
CA-450 Laddningsmodul.
Används tillsammans med batteri AB-450.
Artikelnummer 14540
B C - 7 0 0 A LT E R N AT I V V I D L A D D N I N G
Artikelnummer
Beskrivning
För batterityp
15700
Utan monterad
laddningsmodul
-
16200
Med 4 st CA-702
laddningsmoduler
AB-450*
*CA-450 laddningsmodul krävs
16210
Med 4 st CA-701 AB-701/AB-702
laddningsmoduler
16220
Med 4 st CA-700 SB-701/SB-702
laddningsmoduler SB-703/SB-704
Nätkabel - 3 meter lång.
Vänligen välj lämpligt alternativ nedan.
UK
Artikelnummer: 8290
Euro
Artikelnummer: 8300
US/Canada
Artikelnummer: 8310
Australia/New Zealand Artikelnummer: 8320
LADDNINGSMODULER
BC-700 laddningsmoduler kan snabbt och lätt anpassas
till batterierna som ska laddas.
Modell
Artikelnummer
För batterityp
CA-700
15750
SB-701/SB-702
SB-703/SB-704
CA-701
15760
AB-701/AB-702
15770
CA-702
*CA-450 laddningsmodul krävs
AB-450*
STERILA BAT TERIER
5
Varfö r vä lj a Li t ium -j on b a tte r i te k n i k
De Soutter Medical Litium-jon Nanophosphate batterier erbjuder operationsteamet och
sterilcentralen ett antal påtagliga fördelar jämfört med konventionell steril batteriteknologi.
De huvudsakliga fördelarna är:
• Li-jon teknologin förbättrar batterietkapaciteten i förhållande till vikt med
närmare 100% jämfört med NiMH eller NiCd.
• Utrustningens körtid förlängs signifikant.
• Ger förlängd hållbarhet av ett laddat batteri, samtidig eliminering av ”minneseffekt”
normalt associerat med andra batterityper.
• De Soutters Li-jon teknologi tål upprepade disknings- och autoklaveringscykler.
• En unik bränslemätare gör att operationsteamet omedelbart kan bedöma
De Soutter Li-jon batteriernas kapacitet – både före och under användning
Modell
Beskrivning
Artikelnummer
Spänning
Kapacitet
mAh
STERILA LITIUM-JON BAT TERIER
SB-703
Litet batteri
17210
13.2
1100
SB-704
Stort batteri
17220
13.2
2500
KONVENTIONELLA NiMH STERILA BAT TERIER
SB-701
Medium batteri
15870
10.8
1950
SB-702
Stort batteri
15880
14.4
1950
BC-700 Batteriladdare
Visas med sterila
batterier.
OSTERILA BAT TERIER
6
Modell
Beskrivning
Artikel
Nummer
Spänning
NiMH
Kapacitet
mAh
AB-450
Batteri, osterilt
14510
10.8
1000
AH-700
Sterilbox
16140
-
-
AS-700
Sterilskydd
16150
-
-
AB-701
Batteri, osterilt
15340
10.8
1950
AH-701
Sterilbox
15670
-
-
AS-701
Sterilskydd
15890
-
-
LITET BAT TERI
MEDIUM BAT TERI
I S ÄT T N I N G O C H BY T E AV E T T O ST E R I LT BAT T E R I
Den enkla batteritekniken för osterila batterier säkerställer att optimal batterikondition bibehålles under längre tid.
Steril personal placerar
sterilskyddet på
sterilboxen
Steril personal
håller i handstycket,
osteril
personal placerar
batteriet genom
sterilskyddet in i
sterilboxen.
Den sterila personalen håller
i handstycket,
osteril personal
avlägsnar sterilskyddet
från sterilboxen.
Steril personal
stänger locket genom
att vrida låset på
sterilboxen medurs.
Se till att inte röra det
osterila batteriet och
locket.
När det är låst, är den
gröna "lås"
indikatorn fullt
synlig genom skåran
i låsenheten.
ELNÄTSANSLUTNING
7
PS-700 Nätmodul,
för elnät
Artikelnummer 15710
Nätkabelset
3 meter lång.
Vänligen välj från nedan
alternativ
UK
Euro
US/Canada
Australia
New Zealand
Artikelnummer: 8290
Artikelnummer: 8300
Artikelnummer: 8310
Artikelnummer: 8320
Artikelnummer: 8320
PS-700 Nätmodul, för elnät
Ansluten till MBU-470 via kabelmodulen.
Ingen installation krävs. Ansluts enkelt till
CM-700 kabelmodul för omedelbar användning.
PS-700 erbjuder kompletta system för
mångsidighet som ger kompatibilitet med
De Soutters handenheter i 600-serien.
CM-700
Kabelmodul
Artikelnummer 15720
STERIL CONTAINER
S TA N D A R D C O N TA I N E R
Beskrivning
Optimalt containerinnehåll / maximal kvantitet
Osteril
Steril
MBU-470
2 st
2 st
AH-702/701/700 Sterilbox, för osterilt batteri
2 st
-
AS-702/701/700 sterilskydd
2 st
-
SB-704/703/702/ 701 sterila batterier
-
3 st
Tillbehör
10 st
10 st
Endast insats - Artikelnummer
16970
16980
Container och insats - Artikelnummer
16380
16940
Material: Aluminiumcontainer, aluminiumlock och insats i rostfritt stål
T R Å D C O N TA I N E R
Trådcontainer - Artikelnummer
655073
Passar till alla insatser listade i tabellen över standardcontainer
Material: Container och lock i rostfritt stål.
Storlek: 538 mm x 254 mm x 142 mm.
DIN kompatibel.
För mer information kring De Soutter Medicals
utrustning och gips-såg system, vänligen
kontakta er lokala representant
STORBRITANNIEN (INTERNATIONELLA HUVUD KONTORET)
De Soutter Medical Limited
Halton Brook Business Park, Weston Road, Aston Clinton, Aylesbury, Bucks HP22 5WF
Tel: +44 (0) 1296 634 000
Fax: +44 (0) 1296 634 033
Email: [email protected]
AUSTRALIEN
De Soutter Medical Australia Pty Ltd
2/12-14 Apollo Drive, Hallam, Victoria 3803
Tel: +61 (0) 3 9702 4441
Fax: +61 (0) 3 9702 4484
Email: [email protected]
BELGIEN
De Soutter Medical Belgium
In De Bruel 30, 3620 Lanaken
Tel: +32 (0) 89/47 15 37
Fax: +32 (0) 89/70 12 19
Email: [email protected]
FRANKRIKE
De Soutter Medical France
949 Avenue Parc des Expositions, 33260 La Teste de Buch
Tel: +33 (0) 5 56 54 89 36
Fax: +33 (0) 9 70 61 37 60
Email: [email protected]
ITALIEN
De Soutter Medical Italia
Palazzo Marco Polo, Il Girasole, 20084 Lacchiarella, Milano, Italia
Tel: +39 (0) 2 9009 4098
Fax: +39 (0) 2 9009 2673
Email: [email protected]
ÖSTERRIKE
De Soutter Medical Austria
Zweigniederlassung Österreich, Dietrichsteingasse 10, A-3400 Klosterneuburg
Tel: +43 (0) 676 96 71 770
Fax: +43 (0) 2243 21 656
Email: [email protected]
TYSKLAND
De Soutter Medical Germany
Niederlassung Deutschland, Kladenfloss, D-66625 Nohfelden
Tel: +49 (0) 68 52-99 12 46
Fax: +49 (0) 68 52-99 12 47
Email: [email protected]
www.de-soutter.com
188-SW-8