VŠRDERINGSDIPLOM - Lellesbrunnsborrning.se

VŠrderingsdiplom
Trippel-V av Valuation
Trippel-V av Valuation
Aktiv Energi Norrland AB
Org.nr: 556654-1446
är ett av Sveriges högst värderade aktiebolag inom samma bransch och storleksklass
Ratingen är baserad på företagets fyra senaste bokslut varav det senaste är daterat 2012-06-30
2013
Stockholm, 24 May 2013
Stockholm, 24 May 2013
_____________________________________ ______________________________________ Jan Ohlsson Johan Pokorny vd Utvecklingsansvarig