Åk 4, PP, Svenska, Novell (347 kB, pdf)

Pedagogisk planering i svenska åk 4
Att skriva novell
Syfte och innehåll
Genom undervisningen får du möjlighet att utveckla din förmåga att:
• formulera dig och kommunicera i tal och skrift,
• anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
• urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, (Lgr 11). I det här arbetet betyder
det att vi ska gå igenom hur novellen är uppbyggd och att vi ska öva oss i att använda
skriftspråkets regler.
Undervisning
Så här arbetar vi:
Vi kommer, tillsammans och enskilt, öva oss i att göra texter mer levande. Det gör vi med
hjälp av att titta på hur andra har skrivit och att själv få prova på olika sätt att skriva.
Vi har uppläsningar av olika skrivövningar, muntlig och skriftlig feedback samt diskussioner.
Vi kommer även att:
 skriva, disponera och redigera texter för hand och med hjälp av dator
 öva på att ge kritik och bearbeta texter
 öva på muntliga presentationer
 avsluta arbetsområdet med att redovisa för klassen
Elevernas noveller kommer att publiceras i form av en antologi.
Bedömning
Du kommer att bedömas i hur väl du lyckas med det som står skrivet under rubrikerna
Berättande texter, Skrivregler, Kritik och muntlig Redovisning.
Berättande texter
De berättande texter
eleven skriver innehåller
(…)gestaltande
beskrivningar…
enkla
utvecklade
välutvecklade
… och (…)handling
enkel
utvecklad
välutvecklad
… samt (…) språklig
variation
viss
förhållandevis god
god
viss
relativt god
god
Eleven kan ge (…)
omdömen om texters
innehåll och…
enkla
utvecklade
välutvecklade
… utifrån respons
bearbeta texter mot
ökad tydlighet
och kvalitet på ett
(…)fungerande sätt
i huvudsak
relativt väl
väl
enkla
utvecklade
välutvecklade
i huvudsak
relativt väl
väl
viss
relativt god
god
Skrivregler
I texterna använder
eleven grundläggande
regler för stavning,
skiljetecken och
språkriktighet med (…)
säkerhet.
Kritik
Muntlig redovisning
Dessutom kan eleven
förbereda och
genomföra (…) muntliga
redogörelser…
…med (…) fungerande
inledning, innehåll och
avslutning…
…med (…) anpassning till
syfte och mottagare.
GECA