QWPK 450/750V - Prysmian group

Anslutningskablar
QWPK 450/750V
QWPK/H07BQ-F
Användning
Halogenfri högflexibel väder- och oljebeständig anslutningskabel speciellt lämpad där kabeln utsätts för kraftig nötande och slitande belastning. För användning i torra, fuktiga eller blöta miljöer, t ex i industriella och jordbrukstekniska tillämpningar, värmeinstallationer förutsatt
att det inte finns risk för kontakt med heta delar eller strålning. Lämplig för inkoppling av elverktyg såsom borrmaskiner och cirkelsågar, även
för flyttbara motorer eller maskiner vid byggarbetsplatser, jordbruk och skeppsvarv. Även lämplig för fryshusinstallationer.
Standard
NEN-EN 50525
HD 22.10
Godkännande
< HAR >
C
Temperaturområde
Max ledartemp: 90 ºC.
I kontinuerlig drift max.
är flexibel ner till -40 ºC och till 75 °C
Miljödeklaration
QWPK, H05BQ-F, H07BQ-F
Konstruktion
Ledare:
Isolering:
Partmärkning:
Böjningsradie
Se tabell nedan.
Max tillåten dragkraft (N)
Se tabell nedan.
Extra mångtrådig förtent koppar, IEC 60228 klass 5
EPDM-gummi
2-led: blå, brun
3-led: grön/gul, blå, brun
4-led: grön/gul, brun, svart, grå
5-led: grön/gul, blå, brun, svart, grå
Gummiblandning
Gul alternativt svart Polyuretan (PUR)
DRAKA QWPK/H07BQ-F 450/750V <HAR> 3G1,5
Fyllnad
Mantel:
Märkexempel:
Ledarantal
x area
mm2
Ytterdiam.
(approx.)
mm
3G1,5
3G1,5
3G2,5
4G1,5
4G2,5
4G4
5G1,5
5G2,5
5G6
5G10
5G16
9,1
9,1
10,7
10,1
11,9
13,8
11,0
13,2
17,2
22,7
27,3
Minsta
tillåtna
böjradie
mm
40
40
45
45
50
70
45
70
90
Max.
tillåten
dragkraft
N
67
67
110
90
150
240
110
185
450
Vikt
(approx.)
kg/100 m
Mantelfärg
Standardlängd
m
Artikelnummer
12,5
12,5
18
15,5
22,5
32,5
18,5
27,5
52
90
130
Gul
Gul
Gul
Gul
Gul
Gul
Gul
Gul
Gul
Gul
Gul
100
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
0546152
0546155
0546165
0546345
0546175
0546185
0546355
0546195
0546365
0546375
0546385
Draka Kabel Sverige AB. Vi reserverar oss för förändringar till följd av den löpande produktutvecklingen och/eller eventuella normförändringar.
QWPK 450/750V Forts
Ledarantal
x area
mm2
Ytterdiam.
(approx.)
mm
Minsta
tillåtna
böjradie
mm
40
45
45
50
45
70
90
3G1,5
9,1
3G2,5
10,7
4G1,5
10,1
4G2,5
11,9
5G1,5
11,0
5G2,5
13,2
5G6
17,2
5G16
27,3
Nominella värden om inget annat anges.
Max.
tillåten
dragkraft
N
67
110
90
150
110
185
450
Vikt
(approx.)
kg/100 m
Mantelfärg
Standardlängd
m
Artikelnummer
12,5
18
15,5
22,5
18,5
27,5
52
130
Svart
Svart
Svart
Svart
Svart
Svart
Svart
Svart
500
500
500
500
500
500
500
500
0546205
0546215
0546255
0546235
0546255
0546265
0546275
0546295
Draka Kabel Sverige AB, Vallgatan 5, SE-571 88 Nässjö, Sverige
Draka Kabel Sverige AB. Vi reserverar oss för förändringar till följd av den löpande produktutvecklingen och/eller eventuella normförändringar.