IVT Total Control

IVT Total Control
Fjärrstyrning till IVT Nordic Inverter.
Reglera värmen i ditt hus
via sms. IVT Total Control
är ett flexibelt tillbehör för
fjärrstyrning som även kan
kompletteras med andra
funktioner.
Smidig fjärrstyrning
via sms.
Ger ökad besparing och
bättre kontroll.
Steglös värmereglering
mellan +10°C och +30°C.
Fuktkontroll och röklarm
via trådlösa detektorer.
Enklare och mindre synlig
installation.
Kan kompletteras med
funktioner som t. ex. larm
eller start/stopp.
Veckoprogram för mer
anpassad drift.
Smidig värmereglering via sms.
Teknisk fakta Rökdetektor
Kapslingsklass
IP 30
Med fjärrstyrningssystemet IVT Total Control kan du
Modell
300-8309V10
enkelt styra din IVT Nordic Inverter med ett sms.
Spänning
9VDC
Du kan ställa in värmen helt steglöst från +10°C till
Storlek B,H
Ø105x33 mm
+30°C, och dessutom reglera fläkthastigheten. När
du lämnar ditt hus kan du till exempel välja underhållsvärme +10°C, för att sedan höja värmen igen
Teknisk fakta Fuktsensor
lagom tills du kommer tillbaka. Genom veckotimerModell
300-9110V10
funktionen kan du också ställa in fasta tider då din
Kapslingsklass
IP 30
värmepump automatiskt reglerar temperaturen.
Inställningar
På det här sättet håller du nere dina uppvärmnings-
Frekvens
433,9 MHz
kostnader, samtidigt som temperaturen är tillräckligt
Spänning
3VDC
hög för att motverka mögel och andra skador. Storlek B,L,H
85×85×28 mm
Börvärde
0-99 (rek. 60%)
IVT Total Control är det enda fjärrstyrningssystemet
på marknaden med tvåvägskommunikation mellan
enkelt sätt kan styra din värmepump, får du också
Modell
300-8262V10
tillgång till viktig information om värmepumpens
Kapslingsklass
IP 20
drift direkt i din telefon. Du kan också få larm vid
Storlek B,L,H
101×75×16 mm
strömavbrott och meddelande när den är tillbaka.
Spänning
5V
Kommunikationen mellan de olika delarna i systemet
Strömstyrka
2A
är baserad på radioteknik, vilket innebär att du kan
Frekvens
433,9 MHz
placera mottagarenheten var som helst i ditt hus.
Drifttid batteri
10-12h
De trådlösa brandvarnarna larmar med både ljud
Spänning ext.relä
<15V
och SMS vid rökutveckling. Det är möjligt att ansluta
Strömstyrka ext.relä
1A
upp till nio trådlösa funktioner. Dessutom finns
Ytterligare data:
ingångar för start/stopp av olika elektroniska
apparater eller villalarm. Teknisk fakta Radionod
Modell
300-8262V10
Ytterligare en trygghet är funktionen för fuktkontroll.
Kapslingsklass
IP 20
Med hjälp av en fuktsensor som kopplas till fjärr-
Spänning
5VDC
styrningssystemet har du kontroll på temperaturen
Frekvens
433,9 MHz
i huset för att enkelt undvika dyra och tråkiga
fuktskador.
Tillbehör
• IR-förlängning • Temperaturgivare 10 m (ute) • Temperaturgivare 10 cm (rumsgivare)
• Fuktsensor • Rökdetektor
IVT Värmepumpar
Box 1012
573 28 Tranås
www.ivt.se
Mecka Reklambyrå. Producerad enligt Svanens miljökrav: DanagårdLiTHO nr 341.196. Med reservation för eventuella tryckfel. Januari 2012.
användare och värmepump. Förutom att du på ett
Teknisk fakta GSM-modul