Missa inte Senior på Stockholmsmässan 14–16

Mässan
för aktiva
Seniorer!
Missa inte Senior på
Stockholmsmässan 14–16 oktober
Aldrig förr har åldersgruppen seniorer varit så stor och resursstark som
nu. På Seniormässan möter du besökare som har tagit ett aktivt beslut
för att ta del av mässans innehåll.
Senior är indelad i olika temaavdelningar
för att lättare överblicka innehållet.
• Resor & Turim
• Boende & Tjänster
• Vård & Omsorg
• Hjälpmedel
• Hälsa & Skönhet
• Fritid & Kultur
Arrangören Numera Mässor har lång
erfarenhet av att skapa kvalitetsmässor riktade mot konsumenter och har
genom åren genomfört åtskilliga framgångsrika mässor.
Se www.numeramassor.com för mer
information.
Välkommen att kontakta oss för er
medverkan på Senior Stockholm
14–16 oktober 2014.
FAKTA OM SENIOR
• Senior 2013 hade 11178 besökare
• 62% av besökarna var 40-talister
• 35% av besökarna var 30-talister
• 92% kan tänka sig återbesök 2014
• 91% av besökarna kom från
Storstockholm
• Mässan fyller 20 år 2014!
Priser:
1450 kronor per kvadratmeter. Matta
och skiljevägg ingår.
Det personliga mötet på Senior
Det personliga mötet ger oöverträffade
möjligheter att möta och bygga relationer med befintliga och blivande kunder.
Vi har många nöjda och återkommande
utställare som kan vittna om att det är
rätt målgrupp som kommer till mässan.
Att mässan fyller 20 år 2014 är ytterligare ett bevis på konceptets styrka och
den kundnytta som mässan genererar.
Senior marknadsförs genom annonsering i magasin och press, via vår
hemsida, våra samarbetspartners och
Seniors Mässtidning som distribueras
med DN. Vi väljer också att ha ett lågt
entrépris för att dra publik till mässan.
Leif Sylvén
Projektledare
0707-29 41 37
[email protected]
Leon Giannaridis
Projektsäljare Senior
Tel 0708-38 78 08
[email protected]
Senior fyller 20 år!
Det kommer vi att fira med fler aktiviteter och
erbjudanden under mässdagarna.
Arrangör: Numera Mässor, 205 05 Malmö
040-18 68 80 • www.numeramassor.com
Anmälningsavgift 2000 kronor. Namn
och kontaktuppgifter i mässtidning och
på webben ingår.
Inslag i seminarieprogrammet 1000
kronor inkl teknik.
Alla priser exkl. moms.
Fyll i en intresseanmälan
på www.seniormassan.se
Det goda livet
Stockholmsmässan
14–16 oktober 2014
www.seniormassan.se