vård - Gymnasium Skövde Västerhöjd

VÅ R D - O C H O M S O R G S P R O G R A M M E T
Om du vill: jobba med människor och deras hälsa
På Vård- och omsorgsprogrammet får du kunskaper
och färdigheter som leder till jobb. Här lär du dig att
arbeta med människor i behov av stöd, inom sjukvård
OM DU VILL ...
skaffa dig de grundläggande kunskaper
eller social omsorg. För dig med ett stort engagemang
för andra människor öppnar programmet dörrar till en rad
som du behöver för att arbeta som
yrken.
vård- och omsorgspersonal inom hälso-
och sjukvård, äldreomsorg, psykiatri och
med funktionshindrade
Du får prova på att arbeta inom äldreomsorg, sjukvård,
psykiatri och tillsammans med personer med funktionshinder. APL är en viktig del av din utbildning hos oss. Här
får du en grundläggande vård- och omsorgskompetens
… välj då Vård- och omsorgsprogrammet.
Studievägskod: VO
och kan – om du vill – också få behörighet till högskolestudier.
Vård- och omsorgsprogrammet på Västerhöjd är certifierat och ingår i Vård- och omsorgscollege Skaraborg
och vi har även ett samarbete med Högskolan i Skövde.
Programmet har en inriktning som rymmer tre profiler:
Profil: Hälsa idrottsprofil (HIP)
Den här profilen passar dig som vill utveckla ditt
intresse för friskvård, hälsa och idrott. Du lär dig
olika hälsofrämjande metoder. Här läser du fördjupning inom funktionshinder.
Profil: Skydd och säkerhet (SOS)
Den här profilen passar dig som vill få en inblick i polisyrket, kriminalvården eller bevakningsbranschen. Här läser
du fördjupning inom psykiatri.
Profil: Räddning och akutsjukvård (ROA)
Den här profilen passar dig som vill få en fördjupad inblick i
yrken som arbetar med akutsjukvård och räddningstjänst.
Här läser du fördjupning inom sjukvård.
VÅ R D - O C H O M S O R G S P R O G R A M M E T
P R OG R AMFAKTA S T UD I EPL AN Typ av program:
Yrkesprogram
(Siffror inom parentes anger den totala
poängen för ingående ämnen)
Programmet finns på:
Västerhöjd
Gymnasiegemensamma ämnen Engelska 5 Historia 1a1 Idrott och hälsa 1 Matematik 1a Naturkunskap 1a1 Religionskunskap 1 Samhällskunskap 1a1 Svenska 1 Programmet erbjuder möjlighet att gå:
NIU: Ja, profilval HIP
LIU: Ja.
Programmet ger följande behörighet:
Yrkesexamen med möjlighet till grundläggande
högskolebehörighet.
Din rektor
Peter Hjortmar, tel 0500-49 75 06
E-post: [email protected]
Din programledare
Agnetha Bengtsson, tel 0500-49 38 28
E-post: [email protected]
Din studie- och yrkesvägledare
Anna-Lena Sjölin, tel 0500-49 38 53
E-post: [email protected]
Läs mer på
www.gymnasiumskovde.se
Programgemensamma karaktärsämnen Hälsopedagogik Medicin 1 Etik och människans livsvillkor Psykiatri 1 Psykologi 1 Samhällskunskap 1a2 Specialpedagogik 1 Svenska 2 Vård- och omsorgsarb. 1 Vård- och omsorgsarb. 2 (600)
100
50
100
100
50
50
50
(1100)
100
150
100
100
50
50
100
100
200
150
Programfördjupningar HIP Vård och omsorg vid demenssjukdom
Friskvård och hälsa Mental träning Svenska 3
Specialpedagogik 2
(500)
100
100
100
100
100
Programfördjupningar ROA Medicin 2 Räddningsmedicin Akutsjukvård Svenska 3
(500)
100
100
200
100
Programfördjupningar SOS Socialpedagogik Svenska 3 Människans säkerhet Psykiatri 2 (500)
100
100
100
200
Individuellt val Gymnasiearbete (200)
(100)
Summa poäng 2500
Vi reserverar oss för att vissa ändringar kan ske i studieplanen.
Gymnasium Skövde i sociala medier:
facebook/gymnasiumskovde
@GySkovde
@gyskovde