GENERAL OPERATORS CERTIFICATE – GOC

GENERAL OPERATORS CERTIFICATE – GOC
Tid & Plats
Kurstidpunkt kommer senare
Kursen går vardagar 8-16.10,
Högskolan på Åland, Sjöfart, Navigationsskolegränd 2, Mariehamn
Kursen kan ges tillsammans med studerande
Målgrupp
Befäl på handelsfartyg i obegränsad trafik
Pris
1 215 € inkl lunch och kaffe.
Avgift för kommunikationsverkets behörighetsbevis tillkommer enligt gällande
taxa tillkommer
Anmälan & sista
datum för avbokning
Högskolan på Åland, Sjöfart
PB 1010, AX-22111 MARIEHAMN
Tfn +358 (0)18-537761
E-post: [email protected]
Avbokning senast fyra veckor före kursstart
Vid avbokning invänta alltid en avbokningsbekräftelse. Ingen avbokning är gjord
förrän du fått avbokningsbekräftelsen
Mål & innehåll
Kunskap om radiosystemets funktion i praktiken och förmåga att använda
GMDSS-systemets utrustning samt är behörig att handha fartygets
radiokommunikation
Kursdeltagarna avlägger den av Kommunikationsverket administrerade
examen för allmänt radiotelefonicertifikat (General Operator´s Certificate
(GOC))
Kursen är utformad med beaktande av IMO´s rekommendation om GMDSS utbildning, de europeiska teleförvaltningarnas samarbetsorgans (CEPT)
rekommendation gällande GOC –examen.
Arbetsformer
Föreläsningar, självstudier och övningar i simulator
Max gruppstorlek
12 personer
Det internationella radioreglementet i tillämpliga delar
Kompendium
Utbildningsmaterial
Kursledare
Rune Rothberg, lektor i nautisk telekommunikation
Dokumentation
GOC certifikat utfärdas av Kommunikationsverket.
Över godkänd kurs ges kursintyg på svenska och engelska