Valensskena moDell III

Valensskena modell III
Artikelnr
Storlek
Vadomfång
22810 101
22810 201
22810 102
22810 202
22810 103
22810 203
22810 104
22810 204
1 vänster
1 höger
2 vänster
2 höger
3 vänster
3 höger
4 vänster
4 höger
21-29 cm
21-29 cm
29-33 cm
29-33 cm
33-36 cm
33-36 cm
36-42 cm
36-42 cm
50245 Skobeslag vä/hö
50243 T-rem höger
50244 T-rem vänster
 Dorsalext. ortos med systemskena för skomontage
Beskrivning:
En fotledsortos i halvfabrikat med justerbar progressiv fjäderspänning och plantarflexionsstopp. Består
av en sidoskena och en polstrad vadbygel av aluminium samt led/fotbygel och skobeslag av stål.
Användningsområde:
Patienter med droppfot .Ex. Multiple Skleros (MS), Polyneuropati, Amytropisk Lateralskleros; Traumatisk
peroneuspares m.m.
Funktion:
Har en inkapslad progressiv verkande fjäder som är fastmonterad runt leden. Denna fjäder hjälper patienten att dorsalflektera fotleden vid gång. Plantarflexionsstoppet kan justeras mellan 0 till 40 grader.
Leden har en monterad sido-skena samt vadbygel för att ta upp sidokrafter vid felställningar samt överföra spänningen från fjädern.
Anpassning:
Ortosen kan monteras fast på vanliga konfektionsskor. Gör en konturritning av benet i frontal och
sagittalplanet. Markera ledplaceringen. Anpassa och montera fast skobeslaget på skosulan. Vid behov
kan bredden på skobeslaget minskas. Anpassa ortosens fotbygel/ led efter skons form och uppmärkt
ledplacering.
Montera fast, korta och anpassa sidoskenan efter patientens ben. Montera fast vadbygeln och polstring.
OBS. Använd medskickade nitar och skruvar vid hopmonteringen.
OBS: Höger resp. vänster modell utgår från invändig ”medial ” placering av leden. Skobeslag samt
T-rem beställes separat!
Ortosen finns även för lateral placering och inläggsmontage. V.g. uppge detta vid Er beställning!
Tel. +46 (0)8-618 74 50 • Fax. +46 (0)8-640 83 17 • www.thuasne.se