Inbjudan trofén - Norrköpings konståkningsklubb

Inbjudan till Klubbtävling
Gull-Olle Trofén 2015
7-8 februari
Norrköping
Tävlingsplats
Himmelstalundshallen (Inomhus, uppvärmd, 30 x 60m)
Vattenverksvägen 12, 601 02 Norrköping (N58’35,29’;E16’8,47’)
Fastställande av startordning
Fredag den 6/2 kl. 19.30 Fastställande av startordning på kansliet
i ishallen, startordningen publiceras på http://www.norkk.se.
Tävlingsdagar
Lördag den 7/2
(preliminära tider)
Söndag den 8/2
Tävlingsklasser
kl 08.15
Domarmöte
kl 09.00 - 18.00 Tävling
kl 09.00 – 17.00 Tävling
Senior B1 Damer och Herrar
Senior B2 Damer och Herrar
Juniorer B1 Damer och Herrar
Juniorer B2 Damer och Herrar
Ungdom B Pojkar
Ungdom B 15:1 Flickor
Ungdom B 15:2 Flickor
Ungdom B 13 Flickor
Miniorer B Flickor och Pojkar (1 klass)
Kort (enligt ISU) och Fri
Friåkning
Kort (enligt SKF) och Fri
Friåkning
Friåkning
Friåkning
Friåkning
Friåkning
Friåkning
Åkare från klubbar inom ÖGKF kommer att prioriteras. Klasser med
för få anmälda kan komma att strykas.
Tävlingsregler
ISU Regulations 2014 och Svenska Konståkningsförbundets
tävlingsregler för säsong 2014/2015 för klubbtävling
Test & licenskrav
Enligt Svenska Konståkningsförbundets tävlingsregler för säsong
2014/2015
Musik
Musikåtergivning på CD.
Priser
Hederspriser till alla.
PUL
Tävlingsdeltagare och funktionärer som anmäler sig till tävlingen
samtycker till att deras personuppgifter registreras i
tävlingsarrangörens dataregister samt att arrangören inom ramen för
sin verksamhet, oavsett mediaform offentliggör uppgifterna och kan
publicera bilder från tävlingen och prisceremonier.
Planned Program
Planned program content (PPC) fylls i på webben i IndTA i samband
med anmälan till tävling. Observera att IndTA lagrar PPC, men att PPC
måste läggas till varje ny anmälan. Säkerställ att PPC är uppdaterat i
IndTA.
Anmälningsavgift
625 kr för åkare med 2 program, 425 kr för åkare med 1 program.
Avgiften ska betalas senast den 25/1 2015 på bankgiro 874-0094
efter bekräftelse om deltagande från arrangören. Vid efteranmälan
ska dubbel avgift erläggas.
Anmälan
Anmälan till tävling görs via IndTA systemet senast
Måndagen den 19 januari 2015
Anmälningsavgifter betalas in efter att bekräftelse på
deltagande erhållits senast 5 dagar efter anmälningstidens
utgång
Anmälan ska innehålla personuppgifter, förening, tävlingsklass,
testnivå samt bevis på inbetald åkarlicens (alla uppgifter följer med
åkaren från IdrottOnline till IndTA om dessa är korrekt registrerade).
Anmälan som inte är komplett enligt ovan betraktas som
efteranmälan och dubbel anmälningsavgift ska betalas
Vid för stort deltagarantal begränsas antalet deltagare enligt
prioriteringarna som angetts under Tävlingsklasser
Vid avanmälan efter anmälningstidens utgång gäller delvis
återbetalning av anmälningsavgift enligt § 119 i Generella regler
Arrangören
Norrköpings Konståkningsklubb, Box 12037, 600 12 Norrköping.
Besöksadress: Vattenverksvägen, Himmelstalundshallen. Hemsida:
http://www.norkk.se Mail: [email protected]
Logi
Elite Grand Hotell, Tyska torget 2, 602 24 Norrköping (alldeles nära
tågstation)
Telefon: 011-364100
Priser: (Ange bokningskod Gull-Olle vid bokning)
Enkelrum: 590 kr/rum/natt
Dubbelrum: 790 kr/rum/natt
Trippel/familjerum (4 pers): 1090 kr/rum/natt
Det finns flera hotell och vandrarhem. Se www.upplev.norrkoping.se.
Här finns adresser och telefonnummer och annan information om
Norrköping.
Måltider
Café med lunchförsäljning kommer att finnas under hela helgen
Upplysningar
Eventuella frågor besvaras lättast via mail eller till tävlingsledaren:
Kerstin Käll 0703-492451 [email protected] eller till Monica
Grenabo 0708-256791 [email protected]
Varmt välkomna till Norrköping och Himmelstalundshallen!
Vi hoppas på fina tävlingar och bra prestationer