Handikappanpassa Herrljunga simhall.

Herrljunga
Till
Kommunfullmäktige Herrljunga
Handikappanpassa Herrljunga simhall.
Motion angående handikappanpassning av simhall
Herrljunga kommun den 2014-10-19
Funktionshindrade barn/vuxna har ej idag möjlighet att kunna bada i Herrljunga kommun eller utföra
sina sjukgymnastiska program (vatten gymnastik) som är ordinerad av läkare/sjukgymnast.
En lift som gör det möjligt att kunna byta om till badkläder med hjälp av assistenter/skolpersonal i
omklädningsrummet finns inte, ej heller möjlighet att ta sig ner i vattnet om man ej kan stödja sig på
sina egna ben.
Möjligheten att kunna sträcka ut sig i vattnet för en funktionshindrad person är guld värt. Inte minst
att kunna utföra sin sjukgymnastik (vatten gymnastik) som är ordinerad av läkare/sjukgymnast, som
gör underverk för en funktionshindrad person. Om man inte har tillgång till lift i omklädningsrummen
eller en lift ner i bassängen i badhuset är detta omöjligt.
Vi yrkar på att

Kommunfullmäktige tar sitt ansvar och tillsätter en utredning för att kunna avsätta pengar till
en handikappanpassning av simhallen. Tillgängligheten bör förbättras omgående på
simhallen, så att alla medborgare har möjligheten att utnyttja vår gemensamma simhall.
Maria Hjalmarson (SD)
Lars-Erik Ahlgren (SD)
Tony Niva (SD)
…………………………………………
…………………………………….
…..…………………………