För mer information om LÖNSAM ARBETSGLÄDJE läs här.

Arbetarna
och katedralen
En turist vandrade en dag i en spansk stad och efter ett tag kom hon fram till en stor byggarbetsplats, där många människor jobbade för fullt. Turisten blev nyfiken och frågade en
man vad det var de gjorde.
- Vi arbetar med sten. Hugger och murar, svarade mannen med en trött blick. Turisten fortsatte sin vandring runt staden och efter ytterligare några timmar kom hon återigen fram till
ett bygge. Utan att veta om det, hade hon kommit till samma plats som tidigare, fast från
andra hållet. Fortfarande nyfiken frågade hon en man vad han höll på med. Mannen, som
gjorde samma sak som den förre, svarade stolt:
- Jag hjälper till att bygga en katedral.
Ur ”Varför växer gräset - läsarnas favoriter” av Klas Hallberg och Magnus Kull.
HUR KAN SAMMA ARBETSUPPGIFT UPPLEVAS SÅ OLIKA?
INFORMATION OM
LÖNSAM ARBETSGLÄDJE
- Medarbetarenkät om arbetsglädje och trivsel
- Vänder sig till företag och organisationer i Örebro Län med minst 5 medarbetare
- En vinnare kommer att utses och få Arbetsglädjepriset
- Deltagande på 2 nätverksträffar ingår
- Deltagande för 2 personer på Arbetsglädjedagen ingår
- Kommer att genomföras under januari/februari
Delta i Lönsam Arbetsglädje
och få svar på:
- Vilken arbetsglädje era medarbetare har
- Er arbetsglädje jämfört med andra företag/organisationer
- Hur ni kan öka arbetsglädjen, utveckla organisationen och attrahera nya medarbetare
Tidsplan
21 December 2012
Sista dag för anmälan
22 Januari – 8 februari 2013
Genomförande av medarbetarenkät
28 Februari 2013
Örebrogalan, A rbetsglädjepriset presenteras
4 Mars 2013
Rapportleverans. Eget resultat i grafer och tabeller. Placering och
jämförelser där de 3 bästa företagen/organisationerna kommer att
namnges.
Mars 2013
A rbetsglädjedagen
Arbetsglädjepriset
Det tre företagen/organisationerna med bästa
arbetsglädjen kommer att presenteras på
Örebrogalan och en vinnare kommer att koras.
Arbetsglädjedagen
Deltagande på ett seminarium med temat
L Ö N S A M A R B E T S G L Ä D J E för att inspirera till ökad arbetsglädje och vinsten av detta.
KOSTNAD ATT DELTA I LÖNSAM ARBETSGLÄDJE :
5 – 19 medarbetare ...................... 8 900 kr
20 – 100 medarbetare ................ 11 900 kr
101 – 1000 medarbetare ............. 14 900 kr
FORSKNINGSBIDRAG
Den vinst som LÖNSAM ARBETSGLÄDJE genererar kommer att gå till ett stipendium/
projekt som kan utveckla arbetsglädjen i framtiden.
kontAkt
Anmälan till LÖNSAM ARBETSGLÄDJE via www.lonsamarbetsgladje.se, eller till
christer eriksson på telefon 070-790 21 45 eller via e-post [email protected]
www.facebook.com/lonsamarbetsgladje
BAKGRUND
tS lokalvård har 140 medarbetare som också äger företaget. när Örebro kommun för 15
år sedan valde att lägga lokalvårdstjänsterna externt beslutade sig ett stort antal lokalvårdare att bilda eget företag. Ända sedan starten har det varit självklart att ha fokus på arbetsglädje. dels kom det naturligt i början och dels visade det sig snabb att arbetsglädjen ledde
till låg personalomsättning, nöjda kunder och bra lönsamhet. Genom ”Lönsam Arbetsglädje” vill TS Lokalvård nu prata om och utveckla sitt arbete med arbetsglädje tillsammans
med andra företag. en chans att dela med sig av sin erfarenhet, ta till sig andras tankar och
samtidigt skapa en möjlighet att jämföra sin nivå på arbetsglädje med andra.
Ett av initiativets mål är att stimulera Örebro Län näringsliv och organisationer till att arbeta med faktorer
som ökar arbetsglädjen och att lära av andras framgång, något som gagnar både arbetsgivare och medar-
betare. Ett annat är att profilera Örebro som ett län som prioriterar arbetsglädje. På så sätt lockar vi företag
och nyckelpersoner till att etablera sig i vårt län. Ett tredje mål är att genom stipendier attrahera studenter
vid Örebro universitet att fördjupa sig i ämnet. Därför står följande organisationer bakom initiativet Lönsam
Arbetsglädje:
The Heart of Sweden logotype PANTONE 382