Introduktionsprogram

INTRODUKTIONSPROGRAM
Läsåret 2013/2014
Fem olika introduktionsprogram ger
obehöriga elever nya möjligheter.
Preparandutbildning – för dig som:
vill kunna göra mindre ämnes-kompletteringar för
att inom ett år skaffa behörighet till ett nationellt
program, antingen högskoleförberedande eller
yrkesförberedande.
Programinriktat individuellt val – för dig som:
vill gå ett nationellt yrkesprogram men saknar full
behörighet. Du måste dock ha:
Godkända betyg i svenska eller svenska som
andraspråk samt engelska eller matematik samt i
minst fyra andra ämnen
Individuellt alternativ – för dig som:
behöver få en ökad motivation att hitta en väg till
vidare utbildning och/eller är till för dig som behöver
behörighet för yrkesprogram inom gymnasieskolan.
Du kan även få en förberedande utbildning som
syftar mot Yrkesintroduktion
behöver en individuell lösning, som kan innehålla
grundskoleämnen, gymnasiegemensamma ämnen,
praktik och gymnasieskolans karaktärsämnen.
Introduktionsprogrammen finns på Nolaskolan
och Parkskolan.
Rektor för programmet:
Lisa Åhman, Nolaskolan och Parkskolan,
tfn 0660-883 35
E-post: [email protected]
eller
Godkända betyg i svenska eller svenska som
andraspråk, engelska och matematik samt i minst
tre andra ämnen.
Studie- och yrkesvägledare:
Kent Westerin, Nolaskolan och Parkskolan,
tfn 0660-88382
E-post: [email protected]
Språkintroduktion – för dig som:
nyligen anlänt till Sverige och vill få en utbildning i
svenska för att kunna gå vidare till gymnasieskolan,
Komvux, folkhögskola eller annan utbildning.
Yrkesintroduktion – för dig som:
behöver skaffa behörighet till ett yrkesprogram i
gymnasieskolan. Här ingår teori där du läser
svenska/svenska som andraspråk, engelska,
matematik samt flera ämnen för behörighet.
Yrkesintroduktion riktar sig även till dig som
behöver få en yrkesinriktad utbildning med syfte att
komma in på arbetsmarknaden. Här ingår praktiskt
arbetet parallellt med teoretiska studier.
ÖRNSKÖLDSVIKS GYMNASIUM
Reservation för ev. förändringar.
Uppdaterad 2013-10-01
INTRODUKTIONSPROGRAM
Läsåret 2013/2014
DE FEM INTRODUKTIONSPROGRAMMEN
Preparandutbildning
Programinriktat
individuellt val
YrkesIntroduktion
Individuellt
alternativ
SpråkIntroduktion
Nolaskolan
Nolaskolan och
Parkskolan
Parkskolan
Parkskolan
Nolaskolan
Elever som kan bli
behöriga till yrkeseller studieförberedande program
inom 1 år.
Elever som har
godkända betyg i
sv+en/ma+3 alt 4
andra ämnen.
Elever som inte har
godkända betyg
som krävs för
behörighet till
yrkesprogram.
Elever som inte har
godkända betyg
som krävs för
behörighet till
yrkesprogram.
Elever som nyss
anlänt till Sverige
och inte uppnått
behörighet till
nationellt program.
Innehåller
grundskoleämnen
som eleven inte har
betyg i.
Ska utformas för
enskild elev.
Ej sökbart
Sökbart
Ska få en
yrkesinriktad
utbildning som kan
leda till
anställningsbarhet
eller gå vidare till
ett yrkesprogram.
APL ingår
Ej sökbart
Målet är att eleven
ska gå vidare till
yrkesintroduktion
eller annan
utbildning eller till
arbetsmarknaden.
Ska utformas för
enskild elev.
Ej sökbart
Eleven ska
erbjudas svenska
som andraspråk,
övriga grundskoleämnen och ev.
gymnasiekurser.
Ska utformas för
enskild elev.
Ej sökbart
ÖRNSKÖLDSVIKS GYMNASIUM