Mental träning - att skapa minnen av framtiden!

Mental träning
- att skapa minnen av framtiden!
Kropp och själ hör ihop. Det är något som alla vet i dagsläget. Under avspänningen
registrerar du det som händer runt omkring dig men du störs inte så mycket av det, Du har
lärt dig att sortera bort störande faktorer. Anstränger man sig för mycket för att slappna av så
höjer man sin grundspänning. Därför är det viktigt att öva sig så att det sker automatiskt. Du
har säkert någon gång tänkt att nu ska jag träffa ”bulls eye” i pilkastning och så får du bara
tavelträff. Du använde dig av för mycket ”hjärna”, vilja och spänning. Men om du är helt
avslappnad och trygg och använder dig av rätt muskler så träffar du med enkelhet den röda
fläcken.
Hjärnan gör endast vad den blir tillsagd att göra. Tänker du: ”Jag kommer aldrig att kunna
springa en hel mil” så får hjärnan den signalen och du fullföljer inte hela milen. Tänker du
istället: ”jag vågar försöka det här och jag ska klara det”, så är sannolikheten stor att du gör
det.
Det är du som bestämmer över dina tankar. Dina upplevelser ger grunden för dina tankar.
Det du upplever, känner, lyssnar till, ser och blir tillsagd är det som skapar ”mönstret” i
hjärna. Upprepas detta mönster tillräckligt många gånger så utvecklas en tankebana som
följer dig hela livet. Om du har övervägande positiva tankebanor har du ett spännande och
utvecklande liv.
Jag har läst någonstans att hjärnan fungerar som när du går över en gräsmatta. Det händer
inget när man går i samma spår en gång för gräset reser sig
igen. Så småningom blir det en stig, en väg och till slut en
motorväg. En gång är ingen gång för hjärnan men om du
upprepar fler gånger så kan det till slut bli en väg eller motorväg.
Negativa tankar blir till slut en ”motorväg”:
- Jag kan inte springa/göra hemsida/baka/byta motor etc.
Det oskyldiga mönstret har blivit till ett beteende som präglar dig
resten av livet. Vem har sagt att du inte kan? För det mesta så
är det du själv som säger det!
[email protected] & www.halsozam.com
Skapa en ny motorväg i stället:
- Jag kan.
- Jag kan och vill lära mig.
Ha en positiv inställning till dig själv. Det finns inget ”inte kan”, ”inte törs”, ”inte klarar av” osv.
Se skillnaden på att ”inte kunna” och att ”inte kunna lära sig”.
Jag har träffat många människor som inte kan men som kan lära sig.
Resa i tanken
Hjärnan kan inte skilja på verklighet och fantasi.
Den gör endast vad den blir tillsagd att göra. Så
nu ska du börja öva den mentala delen
tillsammans med avspänning. Det är viktigt att
du försöker hitta positiva saker i allting. Känner
du det motigt att träna t ex så intala dig att du
mår bra när du tränar.
Övning
Slappna av efter den modell som passar dig. Har
du övat flitigt så kan du uppnå fullständig
avslappning på några minuter. Försök nu att i
tanken hitta en ställe som du tycker riktigt mycket om: en skogsbacke, en klippa vid havet, ett
speciellt rum eller var som helst där du känner dig trygg och säker. Res dit och känn hur lätt
det är att slappna av där och att du mår riktigt, riktigt bra. Se dig omkring! Skapa dig bilder
och smaka på känslan som kommer upp vid anblicken. Håll kvar alla positiva känslor och
bilder som du förknippar med den här känslan. Hur är temperaturen: är det kallt, behagligt,
varmt? Känn efter om solen lyser och försök se den. Känner du vinden? Hör du ljud? Hur
doftar det: våt sand, hav, gräs, blomdoft, sommarregn? Ligg kvar och se dig omkring. Känn!
Njut av din resa. Andas lugnt! Fortsätt att vara fullständigt avslappnad. Här är du säker, trygg
och lycklig. Rör försiktigt på dig och öppna ögonen.
Självbild
Plocka ut en situation ur minnet från ett tillfälle då du lyckats bra: klarat av en föreläsning,
seglat, kört motortävling, hoppat bungy-jump eller något annat som du är riktigt nöjd med. En
tillfälle då du var full av självförtroende, säkerhet och trygghet. Känslan som du hade då ska
vi återskapa.
Övning
Slappna av som vanligt. Försök sedan att minnas situationen så noga som möjligt. Var det
[email protected] & www.halsozam.com
varmt, ljust eller mörkt? Känner du solens strålar mot din hud? Hur känns vinden som
sveper förbi?
Hur doftar det?
Hör du något annat.
Ser du människor som ler. Ler du eller är du allvarlig.
Se dig omkring och försök känna den självsäkerhet och trygghet du har.
Behåll känslan av självförtroende och säkerhet när du ligger kvar en stund. Sträck på dig och
öppna ögonen. Försök att behålla känslan hela dagen.
Känslor
Du ska tro att du är något. Du duger. Du kan. Detta ska du tänka på flera gånger om dagen.
För det är sant. Om vi provar att leka med vår tanke en stund så ska du få känna vad vi
själva kan ställa till med, med tankens kraft. Tänk på något som du bara måste göra men
ogillar t ex: putsa fönster på hög höjd eller att backa släpet. Direkt så höjs hjärtfrekvens,
andning och du spänner musklerna. Sluta därför att tänka negativt utan bara positivt.
Övning
Börja med den vanliga avslappningen, känn att du uppnår total avslappning av musklerna.
Börjar att koncentrera dig. Upprepa det känslomässiga mål för dig själv som du vill uppnå t
ex:
”Jag orkar och är duktig”
”Jag är trygg och säker”
”Jag är glad och harmonisk”
Koncentrera dig på känslan när du upprepar orden:
”Jag är levande och omtyckt”
”Jag är frisk och kry”
”Jag är glad”
Säg detta om och om igen, Upprepa många gånger! När det känns bra så slutar du. Sträck
på kroppen och öppna ögonen. Försök att ha den här positiva känslan kvar i kroppen.
[email protected] & www.halsozam.com