Flyktingsituationen i Syrien och dess grannländer, blir värre

(Lions Internationella Hjälpfond)
Jan-Åke Åkerlund
PID/LCIF MDC
Tfn: 040457852, 0705708058
[email protected]
Arbetar efter devisen:
Lokal service – Global påverkan
Inom följande fyra (4) huvudområden
* Bevara syn * Hjälpa ungdomar
* Tillhandahålla katastrofhjälp * Humanitära insatser
2014-01-24
Flyktingsituationen i Syrien och dess grannländer, blir värre
Syrien har i stort sett 23 miljoner innevånare
7.563.000 Syrier har flytt sina hem
Senaste uppgifter enligt UNHCR:
1.160.000 finns i Libanon
1.622.000 finns i Turkiet
622.000 finns i Jordanien
223.000 finns i Irak
136.000 finns i Egypten
3.763.000
(Libanons egna innevånare, 4.500.000) (Har nu i princip nödgats
stänga sina gränser)
(Turkiets egna innevånare, 81.000.000)
(Jordaniens egna innevånare, 6.500.000)
(Iraks egna innevånare, 33.500.000)
(Egyptens egna innevånare, 82.000.000)
3.800.000 är på flykt inom Syrien och i andra delar av världen. En del i Sverige.
… och det ser bara ut att bli värre. Lyssnade för några dagar sedan på en något tagen svensk biståndsminister, Isabella Lövin, som just kommit hem från besök i Libanon. Hon såg ingen lösning i Syrien inom
överskådlig tid.
Det är vinter i området. Antingen är det snö, is, snöslask eller lervälling. Nilgün och Leif Niord har foton
som visar att barnen ofta saknar både strumpor och skor. UNHCR visar samma foton från Libanon.