Trevlig sommar! Viihtysää kesää!

VÄLKOMMEN PÅ
FÖRSAMLINGSBLAD
SEURAKUNTALEHTI
nr 3/2012
Trevlig sommar!
Viihtysää kesää!
SLEF:S BARNLÄGER PÅ FRIHÖJD, BONÄS, 8-10.7:
Lägeravgift 35€, med syskonrabatt 30€. Mera info och anmälan till Rea
Granqvist tel. 0407481890.
SOMMARLÄGER I PIEKSÄMÄKI, 24-29.7:
Förbundet Kyrkans ungdom ordnar sommarläger för hela familjen i Pieksämäki.
Tema: Hemlängtan. Mera information finns på www.kyrkansungdom.nu. Man
anmäler sig också via hemsidan, senast 15.6!
Sö 17.6 kl. 10.00
SOMMARSAMLINGAR
Spelmansgudstjänst på Museigården. Se info på nästa sida.
Fre 22.6 kl. 18.00
Traditionell midsommarsamling i Bromarvs kyrka.
VÄLSIGNELSE AV SKOLSTARTEN
Fre 22.6 kl. 19.00
Midsommarsamling på SLEF:s lägergård Frihöjd i Bonäs.
Du som börjar skolan i höst, välkommen till välsignelsen av skolstarten
måndagen den 13.8 kl. 18:30 i kyrkan! Vi avslutar med saftkalas.
Ons 4.7 kl. 18.00
Sommarsamling vid Trollshofda kapell. Andakt och allsång.
Staffan Söderlund, Sofia Lindroos och Börje Gröning.
Sö 8.7 kl. 14.00
Sommarkyrka på Frihöjd. Otto Granlund och Marcus Lundquist.
Sö 15.7 kl. 11.00
Sommargudstjänst (tvåspråkig) i Koskis kyrka Eeva och Tor
Hanner, Sofia Lindroos.
Lör 25.8 kl. 16.00
Villaavslutning på Frihöjd. Kl. 16.00 Bibelstudium, 18.00
Kvällsmässa. Stig-Olof Fernström och Torsten Sandell.
MUSIKSTUNDER i Bromarvs kyrka
Fredagar
kl. 12.00 Lunchmusik varje fredag i juli månad:
6.7, 13.7 Sofia Lindroos, 20.7 Familjen Mannila, 27.7 Noora Karhuluoma
Sö 1.7
kl. 18.00 Wegelius-Institutets konsert.
Sö 29.7
kl. 16.00 Manfred Gräsbeck (Violin) och Maija Lehtonen
(Piano).
Fre 24.8
kl. 19.00 Triokonsert. Päivikki Nykter (USA) violin, Katri
Ervamaa (USA) violoncell, Folke Gräsbeck piano.
MUSIKSTUNDER i Tenala kyrka
Lördagar
kl. 18.00 Orgelmusik vid helgmålsringningen.
Vid orgeln: Henry Jakobsson.
(OBS! Ingen musik vid helgmålsringningen 23.6 och 28.7)
Onsdagar
kl. 12.00 Lunchmusik varje onsdag i juli.
4.7 och 11.7 Sofia Lindroos, 18.7 Familjen Mannila, 25.7 Suvi Gräsbeck
TELEFONER:
Kansliet, kanslist Karola Forsström (må - to kl. 10 - 12): 2450550, fax 2450552
Kyrkoherde Staffan Söderlund: 0400-640786, Kaplan Uolevi Salminen: 044-2793258
Diakon Anna-Mari Korin: 040-8396733, Kantor Sofia Lindroos: 044-7553600
Ungdomsledare Tom Blomfelt: 040-8453942, Värdinna Mona Andersson: 0405484783
Församlingsmästare Henrik Holmberg: 0400-806137
Torsdag
12.7 kl. 19.30 Musik i Sommarkvällen
Konsert med Heléne Nyberg och Thomas Enroth
Tenaladagen 28.7 kl. 20.00 Musikstund i kyrkan med Noora Karhuluoma
(sång) och Nazig Azezian (Piano). Kollekt.
SOMMARENS GUDSTJÄNSTER
17.6 3 Sönd. e. Pingst kl. 10.00 Spelmansgudstjänst vid Museigården, SS/
SL/Deltagare i Spelmansstämman.
Vid regn i kyrkan!
23.6 Midsommardagen kl. 13.00 Högmässa (Nattv.) SS/TW
24.6
1.7
8.7
15.7
4 Sönd. e. Pingst
5 Sönd. e. Pingst
Apostladagen
7 Sönd. e. Pingst
Kyrkoherde Staffan Söderlund blir alterneringsledig under tiden
15.8.2012 – 12.8.2013. Under den tiden sköts hans arbete av flera präster.
I första hand handhar nedannämnda präster gudstjänster, förrättningar och
veckoverksamheten under de angivna tiderna:
kl. 10.00 Finsk högmässa i Tenala. SS/TW
kl. 13.00 Konfirmationsgudstjänst. SS/SL
kl. 13.00 Högmässa (Nattv.) SS/SL
Kl. 11.00 Gudstjänst i Koskis. Eeva Hanner/SL/Tor
Hanner (Dragspel). Bussen startar från Tenala 10.20.
(från Bromarv kl. 10.00) Kyrkkaffe.
Ingen Gudstjänst i Tenala!
22.7 Kristi förklarings dag kl. 13.00 Gudstjänst SS/Johanna Ahlmark-Mannila
29.7 9 Sönd. e. Pingst kl. 18.00 Kvällsmässa (Nattv.) US/Noora Karhuluoma
15.8-21.10.2012, Henrik Helander, Hangö, tel. 0400640786 (0407301824)
5.8
12.8
19.8
26.8
2.9
Sommaren 2013 sköts av flera olika präster.
10 Sönd. e. Pingst
11 Sönd. e. Pingst
12 Sönd. e. Pingst
13 Sönd. e. Pingst
14 Sönd. e. Pingst
kl. 13.00 Gudstjänst US/PL
kl. 13.00 Högmässa (Nattv.)US/PL
kl. 13.00 Gudstjänst HH/PL
kl. 18.00 Högmässa (Nattv.)US/SL
kl. 13.00 Gudstjänst HH/SL
22.10-30.11.2012, Eeva Hanner, Ekenäs, tel. 0400640786 (0505954946)
December 2012 sköts av flera olika präster.
1-31.1.2013, Eimer Wasström, Sjundeå, tel. 0400640786 (0405021740)
1.2-31.3.2013, Gunnar Weckström, Karis, tel. 0400640786 (0400472957)
1-30.4.2013, Bo Ekström, Karis, tel. 0400640786 (0500418652)
1-31.5.2013, Eimer Wasström, Sjundeå, tel. 0400640786 (0405021740)
Utöver det ovan nämnda kommer Gunnar Weckström att handha
skriftskolan under hela året. Skriftskollägret blir troligen 29.7-2.8.2013,
KYRKKAFFE I KYRKAN VARJE SÖNDAG!
Kyrkan är öppen - Kirkko on avoinna
10.6-20.8 är kyrkan öppen varje dag från kl. 10-18. Under den tiden
finns också guide på plats.
Opas on paikalla 10.6-20.8 joka päivä klo 10-18.
med konfirmation den 4.8.2013.
TB = Tom Blomfelt
TW= Tony Wuorinen
SL = Sofia Lindroos
PL = Per Lindgård
US = Uolevi Salminen
SS = Staffan Söderlund
KESÄNAJAN JUMALANPALVELUKSET
24.6
4 sun. Helluntaista, klo 10.00, Ehtoollisjumalanpalvelus Tenholan kirkossa
SS/TW
15.7 7 sun. Helluntaista, klo 11.00 Kaksikielinen Jumalanopalvelus Kosken Kirkossa.
Kirkkokuljetus, lähtö 10:20 Tenholan Kirkolta. Eeva & Tor Hanner (Hanurilla) /SL
TACK!
Gemensamt Ansvar-insamlingen inbringade detta år 3155 € i Tenala (I fjol 4041).
10% av de insamlade medlen tillfaller Tenala församlings egen kriskassa. Tack för
ditt bidrag! År 2013 bär vi det gemensamma ansvaret för ensamheten bland de
äldre i Finland och Kambodja. Välkommen med i arbetet också då!
Elsa Tenhonen och Eeva Hanner ansvarar för andakterna på
Servicehemmet och i Lyan.
Det övergripande formella ansvaret har kontraktsprosten Anders
Lindström, som är förordnad till t.f. kyrkoherde, tel.0400527488.
SOMMARLEDIGHET:
Kyrkoherde Staffan Söderlund: 8.6-14.6 och 25.7-14.8
Kaplan Uolevi Salminen: 26.6-23.7
Kantor Sofia Lindroos: 16.7-19.8
Diakon Anna-Mari Korin: 25.6-5.8
Ungdomsledare Tom Blomfelt: 25.6-3.8
Kanslist Karola Forsström: 23.7-24.8
Församlingsmästare Henrik Holmberg: 18.6-22.7
Värdinna Mona Andersson: 25.6-29.7