Sönd 15 feb kl. 11.00 Lörd 21 feb kl. 18.00 VI BYGGER VIDARE

VARMT VÄLKOMMEN
TILL VÅRA SAMLINGAR
LP-KONTAKTEN
Onsd och torsd 9–12
KYRKAN ÖPPEN FÖR BÖN
10.00 – 10.30 OBS tiden!
Välkommen till
KONTAKTA OSS
Besöksadress: Storgatan 32
972 32 Luleå
Telefon 0920-176 03
Bankgiro Församlingskassan 608-9270
Swish-nummer 1232768315
LP-kontakten
Onsdagar och Torsdagar 09.00–12.00
Greger Björklund, 070-245 09 91
Thor Bygden 070-538 05 45
Finska gruppen
Markku Väliaho tel 070-649 22 91
[email protected]
Arabiska gruppen
Munir Jabraiel 076-130 18 00
Pastorer
David Sundström 0920-22 08 15
mejl: [email protected]
twitter: @davidsundstrom1
Samuel Ärlebrandt 0920-22 08 23
mejl: [email protected]
twitter: @UPSamme
Pingstförsamlingens
Närradio
MÖTESLEDARE
februari
Jämna veckor
Tisd–Fred 06.30–06.45 Morgonandakt
07.30–07.45 Morgonandakt
Fred 18.30–19.00 Bibelstunden
Söndag 11.00–12.30 Gudstjänst
8/2
15/2 22/2 1/3
18.30–19.00 Bibelstunden Repris
Åsa Svanerudh
Samuel Ärlebrandt
David Sundström
Josef Hallberg
Månadsblad
FEBRUARI
2015
OBS! Jämna veckor
Studie-och kulturverksamheten
bedrivs i samarbete med
­Pingstkyrkan, Storgatan 32, 972 32 Luleå Tel: 0920-176 03 • www.lulea.pingst.se
VI BYGGER VIDARE...
Sönd 15 feb kl. 11.00 udstjänst tillsammans med Elimförsamlingen
G
”Tillsammans för Guds rike”
Predikan David Sundström
Sång Caroline Nordlund m.fl
Söndagsskola
Lörd 21 feb kl. 18.00 Bibelforum Josef Häggblad
”Bygge pågår”
Sönd 22 feb 11.00 Gudstjänst
Predikan Josef Häggblad
Sång Carina Karlsson
Söndagsskola
Närradiosändning
­Pingstkyrkan, Storgatan 32, 972 32 Luleå Tel: 0920-176 03 • www.lulea.pingst.se
V 6.
Ljudtekniker: Josef Hallberg
Mediatekniker: Emil Wiberg
Ansvarsgrupp: Gr 1
Musiker: Maria Blomqvist
V 8.
Ljudtekniker: Rickard Karlsson
Mediatekniker: Frank Andersson
Ansvarsgrupp: Gr 3
Musiker: Carina Karlsson
Fred 6 feb
18.00 20.00 Fredax
Youth
Fred 20 feb
Lörd 7 feb 11.00 18.00 Gudstjänst på arabiska
Bön för vår stad
Lörd 21 feb 11.00 Gudstjänst på arabiska
18.00 Bibelforum Josef Häggblad,
”Bygge pågår”
Sönd 8 feb 11.00 Gudstjänst
”Bygga tillsammans med Gud”
Predikan Lars-Erik Lindgren
Sång Svaneruds
Söndagsskola, nattvard
Närradiosändning
V 7.
Ljudtekniker: Adrian och Sandra Söderström
Mediatekniker: Julee Tial Tha Hnem
Ansvarsgrupp: Gr 2
Musiker: Caroline Nordlund
Fred 13 feb
18.00 20.00 Fredax
Youth
Lörd 14 feb 11.00 Gudstjänst på arabiska
Sönd 15 feb 11.00 Gudstjänst
tillsammans med Elimförsamlingen
”Tillsammans för Guds rike”
Predikan David Sundström
Sång Caroline Nordlund m.fl
Söndagsskola
15.00 Gudstjänst på finska
18.00 20.00 Fredax
Ungdomsmöte Josef Häggblad
Sönd 22 feb 11.00 Gudstjänst
”Bygge pågår”
Predikan Josef Häggblad
Sång Carina Karlsson
Söndagsskola
Närradiosändning
15.00 Gudstjänst på finska
V 9.
Ljudtekniker: Stanley Blomqvist
Mediatekniker: David Mellberg
Ansvarsgrupp: Gr 4
Musiker: Gilbert Svanerud
Fred 27 feb 18.00 20.00 Lörd 28 feb 8.00–10.00 Fredax
Youth
Bön för vår stad
Sönd 1 mars 11.00 Gudstjänst
”Älskade medmänniska”
Predikan David Sundström
Bröderna Ärlebrandt
Nattvard
Söndagsskola
OBS! Kyrkan uthyrd varje måndagkväll
under vårterminen kl 18.30 – 21.30