Inventering med NordicID

Inventering med NordicID - handdator
1. Kontrollera kontakten till datorn.
Nätverkskopplad:
Detta kontrollerar du under Inställningar på handdatorn.
IP-adressen står i fältet IP adress. Står det 127.0.0.1 har handdatorn inte blivit tilldelad någon IP adress från
nätet.
Kontrollera att den sitter korrekt i dockan, att nätverkssladden sitter i dockan och att lamporna där lyser
och blinkar.
Kopplad via Mini-USB:
Programmet Microsoft ActiveSync måste vara installerat.
1. Aktivera batteri indikatorn.
Detta gör du under Inställningar. För att aktivera batteri-ikonen bocka i rutan för batteri-indikatorn.
(Använd pennan för att göra detta.)
Batteri-indikatorn lägger sig i nederkant på skärmen. Backa sedan tillbaka ut till menyn med Röd knapp.
1
2. Öppna inventeringsmodulen i NordicID handdator.
När din NordicId handdator startat upp ser du denna bild:
För att komma vidare in till menyn Tryck Grön knapp på handdatorn. Bekräfta valet Inventering med Grön
knapp.
Beskrivning av valen i inventeringsmenyn:
Registrera - är där du inventerar
Hämta lista - använder du till att hämta inventeringsunderlaget du skapat i Deta3000
Sända lista - används för att skicka tillbaka inventeringen till Deta3000. OBS! Detta betyder inte att
inventeringen blir inläst i Deta3000
Radera- här kan du antingen radera alla inventerade artiklar och/eller hela underlaget.
2
3. Hämta inventeringsunderlag.
Starta CubComm-programmet (genväg på skrivbordet).
Använd pilarna på handdatorn - Pil Ner - Hämta lista - Bekräfta med Grön knapp.
Ange kassa - Här anger du numret (= avd) på den kassa där du har skapat inventeringsunderlaget.
(I detta exempel är det 11.)
Tryck Grön knapp för att starta hämtningen. NordicID handdator söker nu efter kassan.
När kassan är funnen hämtar den underlaget och därefter uppdaterar den databasen i NordicID
handdator med alla artiklar.
OBS! Detta kan ta ett antal minuter om du har många artiklar.
När den är klar öppnas inmatningsfönstret och du är klar för att börja inventera.
3
4. Inventera artiklar.
 Skanna varan:
För att skanna in en artikel som du vill inventera Tryck på den Gula knappen med
streckkodssymbol och rikta lasern mot streckkoden du vill läsa.
Lasern läser av streckkoden och finns artikeln i ditt inventeringsunderlag visas artikelnumret
samt en beskrivning på artikeln.
Skanna varan rätt antal gånger eller ange antalet manuellt i antalsrutan. Senaste artiklarna du matat
in syns längst ner i displayen.
OBS! Anger eller ändrar du antalet manuellt - bekräfta med Grön knapp så att artikeln
registreras i listan nedanför.
 Manuell inmatning av artikel:
För att manuellt inventera en artikel genom att skriva in artikelnumret gör följande:


Skriv in artikelnumret bekräfta med Grön knapp.
Skriv i antalet, bekräfta med Grön knapp Artikeln registreras nedanför i listan.
 Manuell inmatning av artikel med storlek:
Det som tillkommer är att du får upp en extra möjlighet att välja den storlek som du inventerar, för att
bläddra bland storlekar Tryck Pil ner eller upp.
Glöm inte bekräfta med Grön knapp efter varje val tills artikeln hamnar i listan.
OBS! Var ALLTID noga med att kontrollera att storleken som står på etiketten stämmer överens med
varan.
4
5. Rätta felinventerade artiklar.
Om du råkat slå in ett felaktigt antal, rättar du enligt följande:
 Skanna in den artikel det gäller (eller skriv in artikelnumret manuellt och bekräfta med Grön
knapp.)
 Tryck på F-mode och sedan Grön knapp – Du får fram ett tangentbord på skärmen (använd
pennan vid registrering av tecken)
 Ange minustecken framför det antal du vill ta bort – Tryck på Grön knapp.
 Vid fel- Radera med Röd knapp.
 Återgå till inventeringsinmatning – Tryck på F-mode och sedan Grön knapp.
6. Sänd lista till datorn.
När du är klar med din inventering är det dags att skicka tillbaka den till datorn för att läsa in dina
inventerade artiklar i Hogia Retail POS. Backa ur registreringsbilden med Röd knapp. Använd Pil nedåt för
att komma till Sända lista, bekräfta med Grön knapp.
Ange kassans nummer (= Avdelning) - Bekräfta med Grön knapp
Tryck Grön knapp (=Enter) för att sända underlaget.
OBS! Detta kan ta några minuter beroende på hur mycket du har inventerat.
5
När underlaget är översänt till kassan kommer denna dialogruta upp.
OBS! Du ska inte radera underlaget ifrån NordicID handdatorn nu. Det kan göras senare. Tryck Röd knapp
för att backa tillbaka.
Sändningen lyckades och du kan nu backa ur med Röd knapp.
Filen M2INVDAT.CSV från NordicID sparas ned på din dator under sökvägen C:\Memor\
OBS! Har du flera NordicID handdatorer kan du sända alla hand-enheternas information till
datorn innan den läses in i Hogia Retail POS. Filen M2INVDAT.CSV utökas vid varje sändning.
Inläsning av filen M2INVDAT.CSV från datorn (C:\Memor) till Hogia Retail POS sker från
Backoffice under menyn Lager – Inventering – Sök upp aktuell inventering - Klicka på Hämta (se
bild).
6