Plattformar, tjänstemäklare och att konkurrera genom information

Plattformar, tjänstemäklare och att
konkurrera genom information
Logistik & Transport 2013
Johan Magnusson, PhD
Centrum för Affärssystem
Handelshögskolan
Göteborgs universitet
http://tiny.cc/magnusson
Centre for Business Solutions
2013-06-05
www.handels.gu.se
Plattformarnas segertåg
• Två/flersidiga marknader
• Intel, Audi, Apple, Google,
Microsoft et cetera
• Strävan efter nätverkseffekter:
helheten större än summan av
delarna
• Strävan efter öppen innovation
och riskminimering
• Affärssystemsleverantörerna
börjar nu anamma
plattformsstrategier
(utvecklingsmiljö och app
marknad)
Läs mer:
Magnusson & Nilsson. 2013. ‘Introducing App Stores into a Packaged Software Ecosystem: A negotiated order perspective’,
International Journal of Business Information Systems
Centre for Business Solutions
2013-06-05
www.handels.gu.se
I tjänstemäklarnas tidsålder
IF
– Tjänst och process = atom
– Integrations- och byteskostnad = 0
– Agilitet är krav
THEN
– Pluralism ersätter monoliterna
– IT köps in som tjänst
– Verksamhet köps in som process
– OPEX ersätter CAPEX
– Decentraliserade inköp ersätter centraliserade
Mäklaren behövs om:
– Marknaden är komplex och svår att överblicka
– Transaktionskostnaden är relativt hög
Läs mer:
Magnusson et al. 2012. ‘Incumbents and Challengers: Conflicting Institutional Logics in SaaS ERP Business Models’. Journal
of Service Science and Management
Centre for Business Solutions
2013-06-05
www.handels.gu.se
Att konkurrera genom information
Förutsättningar
– Information finns i överflöd
– Kognitiva och modellmässiga
begränsningar
– Tekniska möjligheter
Competing on Visualization
– Stort forskningsprogram vid CFA
(+25MSEK)
– Inleds sommaren 2013
– Big/small,
strukturerad/ostrukturerad
– Sahlgrenska, SOLAS, SKF och C
Wonder aktuella pilotprojekt
Läs mer:
www.competingonvisualization.org
Centre for Business Solutions
2013-06-05
www.handels.gu.se