Åk 4, PP, Historia, Vikingatiden

Pedagogisk planering i Historia för åk 4
Vilka var vikingarna?
Hur levde de?
Vilka länder reste de till?
Vad trodde de på?
Hur såg vikingaskeppen ut?
Vad för yrken fanns det på vikingatiden?
Var vikingarna verkligen barbarer?
Vad för redskap och vapen använde vikingarna?
Om detta och lite till ska vi arbeta med under några veckor i åk 4.
Syftet med arbetsområdet
Eleverna ska utveckla sin förmåga att:

använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder,
händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer. Lgr 11, kursplanen i historia
Vi kommer alltså att lära oss mer om olika tidsperioder i ämnet historia under
mellanstadiet. Nu i fyran lär vi oss mer om vikingatiden. Vi kommer även lära oss om
vikingarnas tro, asatron, vilket blir en naturlig övergång från samernas religion som vi
nyligen avslutat i ämnet religion.

använda historiska begrepp för att analysera hur historisk kunskap ordnas, skapas och
används.
Undervisning
Du kommer att få:
 läsa faktatexter och berättelser, se på film om asatron och vikingatiden
 bearbeta innehållet med hjälp av diskussioner, tankekartor, texter och bilder

besöka Historiska museet
Så här visar du vad du lärt dig:



du presenterar innehållet med hjälp av texter och bilder,
du deltar i diskussioner och resonemang om hur vikingarna levde och hur deras
samhälle var uppbyggt
du får skriftliga läxförhör om asatron och vikingatiden
Du ska kunna:





Nordens möten med andra kulturer i övriga Europa så som handel och migration vid
vikingarnas resor
några gudar och berättelser i asatron
hur man levde under vikingatiden
några historiska personer från vikingatiden
begrepp kopplade till vikingatiden
Förmågor
jämföra
diskutera
resonera
analysera
reflektera
Begrepp
asatron
runskrift
migration
träl
arkeolog