SNABBGUIDE

Copyright © www.gpser.se
Dokument version 2012-11A
SNABBGUIDE
Kom-igång-guide för livespårning
med GSE-MT90
INLEDNING
Denna lathund vänder sig till dig som äger en gps-sändare GSE-MT90 och vill snabbt kunna
komma igång med sk. livespårning via en kartjänst.
Innan du kan påbörja spårningen behöver enheten utrustas med ett kontantkort som är laddat
med pengar.
Förklaring av symboler i denna guide
Vi kommer använda oss av tre symboler. Dessa symboler ser ut såhär och betyder följande:
sms> Denna symbol betyder att du ska skriva SMS och skicka till din gps-sändare.
<sms Denna symbol står för SMS som du får tillbaka dvs. bekräftelse från din gps-sändare.
?
Förklaring av kommandon som skickas till gps-sändaren.
1/3
Copyright © www.gpser.se
Dokument version 2012-11A
SPÅRNING VIA KARTJÄNST
Följ instruktionsstegen nedan för att komma igång med livespårningen.
Innan du påbörjar ställa in enheten via SMS se till att placera enheten på en lämplig plats som
bäddar för god GPS-mottagning t.ex. nära ett stort fönster, balkong, bil eller utomhus.
1. Skapa konto
Surfa in på: http://free.trackingmate.com/ och klicka på “Register” ikonen.
Viktigt! Anteckna enhetens unika-nummer (IMEI-nummer). Den hittar du på sidan av
förpackningen strax under streckkoden.
Fyll i registreringsformuläret för att skapa ett konto till din GSE-MT90 gps-sändare.
När du har fyllt i all information som krävs klicka sedan på knappen “Registrera”. Logga sedan
in med valt användarnamn och lösenord. Nästkommande steg förklarar hur man ställer in
enheten mot karttjänsten.
2/3
Copyright © www.gpser.se
Dokument version 2012-11A
2. Ställ in GPRS
I detta steg kommer vi ställa in serveradress till karttjänsten, port samt APN-inställningar. Vi
på gpser.se säljer enbart Telia Refill kort därmed förklarar vi nedan hur man ställer in Telias
APN. Om du använder SIM-kort från en annan teleoperatör ska du kontakta teleoperatören
vilka APN-uppgifter som gäller för deras SIM-kort.
sms> 0000,A21,1,free.trackingmate.com,8500,online.telia.se,mms,telia
<sms IMEI, A21, OK!
2. Ställ in tidsintervall
Tidsintervall som ställs in är 10 sekunder * antal. Om du t.ex. skriver tal 6 innebär det att gpssändaren kommer ladda upp sina positioner till karttjänsten var 60e sekund dvs. varje minut.
sms> 0000,A12,6,0
<sms IMEI, A12, OK!
?
0000 = lösenord, A12 = kod för tidsintervall, 6 = var 60e sekund, 0 = kontinuerligt
Om du skulle vilja se var din gps-tracker befinner sig så ofta som var 10e sekund ska du istället
skicka följande SMS till enheten: 0000,A12,1,0
Tänk på att ju tätare tidsintervall du ställler in desto kortare batteritid!
Vill du däremot avbryta uppladdning av positioner till karttjänsten skickar du detta SMS till din
gps-tracker: 0000,A12,0,
Obs! Lägg märke till kommatecken (,) i slutet av ovanstående kommando.
Några frågor? Maila till [email protected]
3/3