anvisningar_vid_sjukfranvaro_i_egenrapportering

2012-10-26
Anvisningar vid sjukfrånvaro i Egenrapportering
Korttidssjukfrånvaro upp till 7 kalenderdagar
Myndigheten (kontaktperson/administratör) rapporterar första sjukdag i ER.
Sjukfrånvaro ska inte attesteras när den ligger med öppet datum. När personen
kommer tillbaka har den ett mail där det står att man ska friskanmäla sig i ER.
Personen går in i ER och markerar raden och fyller i t o m datum på samma rad
och sparar. Om personen inte gör detta så kommer chefen att få ett mail efter
7 kalenderdagar att det saknas läkarintyg. Då får man påminna personen att
friskanmäler sig i ER.
Exempel på sjuk 100% fr o m dag 1:
2012-10-26
Exempel på sjuk med olika omfattningar dag 1 tex 50% och fr o m dag 2 100%:
Sjukfrånvaro från dag 8 till 14
Kontakta personen som är sjuk att läkarintyg ska skickas till arbetsgivaren.
Kommer personen tillbaka inom 14 dagar kan det ligga kvar i ER. Personen
friskanmäler sig som ovan.
2012-10-26
Sjukfrånvaro från dag 15Från och med dag 15 sköter Statens servicecenter sjukfrånvaron manuellt i Lön.
Myndigheten (kontaktperson/administratör) tar bort första sjukdag i ER, fyller i
och skickar blanketten Sjukfrånvaro till Statens servicecenter vid varje ny
förlängning (ej läkarintyget). Anmäl och skicka läkarintyg (om originalet skickas
till arbetsgivaren) till Försäkringskassan. När person är åter i tjänst på heltid
skickas en Sjukförsäkran till Arbetsgivaren så att sjukperioden kan avslutas.