Vattenkiosk - KZ Handels AB

Vattenkiosk
Vattenkiosk
Här är lösningen på problemet med olovligt vattenuttag!
Som komplement till våra olika pluggar till brandposter finns denna produkt.
Systemet är ett GSM-baserat styrsystem som automatiskt hämtar och sänder data
mellan kommunens debiteringssystem och respektive kiosk.
Vattenkiosken är ett komplett system för montage i befintliga byggnader och
pumpstationer. Det levereras i moduler som enkelt monteras och driftsätts av
rörläggare på plats. Elanslutningen kräver 230/24V.
Systemet dräneras automatiskt efter avslutad tankning och det gör anläggningen
frostsäker.
Vänd på bladet!
Kontakta oss för referenser eller
en demonstration på plats!
KZ
HANDELS
>
________
KZ Handels AB
Box 10337
434 24 KUNGSBACKA
Tel:
0300-541610
Fax:
0300-543805
E-post [email protected]
Hemsida www.kzhandels.se
Vattenkiosk
Vattenkiosk
Ingående komponenter bl.a.:
1 st 2” Rostfri motordriven kulventil.
1 st Qn 10 Vattenmätare med pulsutgång.
1 st magnetventil.
1 st backventil.
1 st länspump
1 st Backventil (kan fås som Klass 4).
För kontoret:
1 st PC program till kontor/administration.
1 st kodningsterminal för nycklar.
1 st datanyckel.
1 st spärrningsnyckel.
20 st kundnycklar. (Fler kan beställas vid behov.)
Utvändig utrustning vid brunnmontage:
1 st 2” rostfri svanhals med vacumventil, rostfri kulventil.
1 st 40 mm PE-rör för dränering.
Övrig extrautrustning:
Solcellsdrift
Kontakta oss för referenser eller
en demonstration på plats!
Vänd på bladet!
KZ
HANDELS
>
________
KZ Handels AB
Box 10337
434 24 KUNGSBACKA
Tel:
0300-541610
Fax:
0300-543805
E-post [email protected]
Hemsida www.kzhandels.se