Expressive Arts Therapy

Expressive
Arts Therapy
Där kreativitet och skapande blir
till läkande lek och utveckling
Om oss Ylva Gustafsson och Lina Werning har mångårig
erfarenhet av att leda grupper och individer i förändringsprocesser. Vi
studerar nu det sista året på en 4:årig utbildning till Uttryckande
Konstterapeuter med grundläggande psykoterapikompetens. Som en
del av vår praktik söker vi nu utbildningsklienter. Under perioden får
vi kontinuerligt handledning av legitimerad psykoterapeut.
[email protected]
[email protected]
070-2948985
070-4685553
TERAPI TILL
REDUCERAT PRIS
www.exaterapi.wordpress.com
EXA-terapi i grupp Denna grupp kommer att bestå av 5-8
En känsla får
en färg,
blir en bild,
får en ton,
blir en dans,
en berättelse …
andra deltagare och träffas en gång i veckan under 3 timmar.
Genom gruppen får du ökad förståelse för vad som händer med dig
i relation till andra. De andra blir också ett viktigt stöd och spegel
för dig i ditt utforskande.
350:-/gång START: mars 2013, PLATS: Årstadal
Korttidsterapi Här träffas du och din terapeut under 12 ggr där ni
tillsammans kommit överens om ett avgränsat fokus som ni arbetar
koncentrerat med. 400:-/tim, PLATS: Hälsans Hus, Södermalm
Långtidsterapi Här träffas du och din terapeut under minst ett års
tid och följer således ett helt års cykel. Därmed blir terapin mer
genomgripande och möjliggör för bestående förändringar. 400:-/tim
PLATS: Hälsans Hus, Södermalm
Obs! Vid knaper ekonomi kan priset diskuteras
Välkommen att kontakta oss för ett kostnadsfritt samtal!
För mer info www.exaterapi.wordpress.com
Expressive Arts Therapy (EXA) är en upplevelsebaserad
terapiform. På ett lekfullt sätt kombineras samtal med musik, kreativt
skrivande, dans, rörelse, bild & form för att ge plats åt kreativitet och
utforskande. Den skapande processen används för att få syn på omedvetna
önskningar och låsningar samt upptäcka och stärka egna resurser. Du får
också metoder i medveten närvaro och kroppsmedvetenhet. Fokus ligger på
den personliga processen, inte på att ”göra fint”.
Inga konstnärliga förkunskaper krävs.