Tillverka en VÄDERPINNE

Tillverka en
VÄDERPINNE
Hugg ner en ung gran och kapa upp den
i bitar som är ca 4-5 cm. På varje bit ska
det sitta en gren som på bilden nedan
klyv sedan ” stammen ” på hälften.
Skala bort all bark så att den blir helt trä
ren se bild nedan.
Montera den sedan på en mindre träplatta och häng upp den på lämplig vägg.
Väder pinnen visar om det blir bra eller
dåligt väder.
väder
Har du hängt upp den rätt så skall den
långa smala grenen peka uppåt vid
högtryck och nedåt vid lågtryck
Lycka till……..