Delprov A - Nationella prov för SO

Ämnesprov, läsår 2012/2013
Delprov A
Årskurs
6
Elevens namn och klass/grupp
Prov som återanvänds omfattas av sekretess enligt
17 kap. 4 § offentlighets- och sekretesslagen.
Detta prov återanvänds t.o.m. 2013-06-30.
Geografiska begrepp
1
Till vilken bild passar begreppet? Skriv rätt bokstav i rutorna.
Obs! Det finns ett begrepp som inte passar till någon bild.
A) Oas
B) Ö
C) Damm
D) Glaciär
E) Vulkan
F) Åkermark
G) Delta
1
2
3
4
5
6
2
2
Kryssa för ett alternativ. Fler än ett kryss gör svaret ogiltigt.
a) Vad är export?
o
o
o
o
Att varor säljs i köpcentrum utanför städerna
Att varor fraktas och säljs till andra länder
Att varor fraktas med flygplan
Att länder köper varor från andra länder
b) Vad är en kontinent?
o
o
o
o
En stor halvö
tillverkar kartor
Ett stort landområde
En bergskedja på havsbottnen
Ett verktyg som används när man
c) Var kan du hitta en hamn?
o
o
o
o
Högt upp i bergen
Där en flod börjar
Mitt ute på havet
Vid kusten
d) Vad är en tsunami?
o
o
o
o
En stor våg
En vulkan på havsbotten
En vind
En flod som slingrar sig
e) Vad är en gruva?
o
o
o
o
En område där skog har avverkats
Ett område där det bryts mineraler
Ett område där det utvinns energi från vatten
Ett område där det odlas
3
Läskunnighet
Idag börjar 90 procent av alla
barn i världen i skolan. Aldrig
tidigare har så många barn fått
tillgång till utbildning.
Den snabbaste ökningen av
andelen barn som börjar skolan
har skett i Afrika.
© 2013 Norstedts Kartor, Stockholm
Läskunnighet i procent
98 - 100
95 - 98
90 - 95
70 - 90
Läskunnighet i procent
50 - 70
98 - 100
95 30
- 98 -
50
50 - 70
30 - 50
90 - 95
21,8 - 30
70 - 90
Uppgift saknas
21,8 - 30
Uppgift saknas
Fortfarande är det ca 70 miljoner barn runt om i världen som inte går i skolan. Många barn
slutar också skolan för tidigt. Anledningarna till detta kan vara många, att barnen måste
arbeta för att hjälpa sin familj eller att skolan har förstörts av konflikter eller naturkatastrofer.
Källa: milleniemålen.nu
4
3
Det finns olika förklaringar till varför läskunnigheten är låg i vissa länder. Fattigdom är en
förklaring.
a) Resonera om hur minskad fattigdom i världen kan leda till att fler lär sig läsa och
skriva? Ta hjälp av begreppen i rutorna.
Hälsa
Skolor
Barnarbete
Lärare
b) I fattiga länder är läskunnigheten särskilt låg bland flickor och kvinnor.
Vad kan det bero på? Resonera:
5
Vattnet på jorden
Om du studerar båda sidorna av jorden så kan du se att jorden till största delen täcks av
vatten. Bilderna nedan visar landhalvklotet och vattenhalvklotet.
Av allt vatten på jorden är 97 % saltvatten. Bara 3 % är sötvatten.
4
Var på jorden är vattnet oftast sött? Kryssa för tre alternativ.
Fler än tre kryss gör svaret ogiltigt.
Havsvikaro
Floder
o
Havsströmmar
o
Sjöar
Glaciärer
o
o
Oceanero
6
Vattnet på jorden cirkulerar i ett ständigt kretslopp sedan miljoner år tillbaka. Det är solen
som driver vattnets kretslopp.
2
3
1
4
5
5
Vilket begrepp passar till de olika siffrorna?
Använd begreppen i rutan och skriv begreppen på raderna.
1. _________________________________
2. _________________________________
Vattendrag
Avdunstning
Nederbörd
3. _________________________________
4. _________________________________
5. _________________________________
7
Moln
Grundvatten
Golfströmmen
6
a) Vad är Golfströmmen? Förklara:
Var finns Golfströmmen? Rita på kartan.
b) Hur påverkar Golfströmmen klimatet, naturen och människorna i Norden?
Förklara och ge exempel.
8
Kuster
En majoritet av världens
befolkning bor vid kusten.
Områden vid kuster har alltid
lockat till sig människor.
7
Varför bor den största delen av världens befolkning vid kusten? Ge flera olika
förklaringar. Tänk på orsaker förr i tiden, idag och i framtiden.
9
Jordbävningar
NORDAMERIKANSKA
Kartan visar jordens litosfärplattor. Vid plattornas gränser är det
vanligt med jordbävningar
PLATTAN
och vulkanutbrott.
Världen:
Plattektonik
STILLAHAVSPLATTAN
EURASISKA
PLATTAN
SYDAMERIKANSKA
PLATTAN
NORDAMERIKANSKA
PLATTAN
ARABISKA
PLATTAN
INDISKA
PLATTAN
STILLAH AV S PLATTAN
SYDAMERIKANSKA
PLATTAN
NAZCAPLATTAN
AFRIKANSKA
PLATTAN
NAZCAPLATTAN
AUSTRALISKA
PLATTAN
ANTARKTISKA
PLATTAN
© 2013 Liber AB, Stockholm
Kollisionszon
Kollisionszon
Spridningszon
Förkastningszon
Spridningszon
Övrig plattgräns
Förkastningszon
Övrig plattgräns
8
a) Varför uppstår en jordbävning? Förklara:
Ursprung: Vår planet - sid 45 Världens berggrund
wo_geo.eps
Ursprung: Vår planet - sid 45 Världens berggrund
wo_geo.eps
10
AF
P
Haiti är ett fattigt land i Nordamerika. År 2010
drabbades Haiti av en kraftig jordbävning som
lämnade landet i katastrof.
Tre år efter katastrofen är skadorna fortfarande
stora och ca 500 000 människor bor kvar i
tältläger.
b) Konsekvenserna av en jordbävning blir ofta värre i fattiga länder än i rika länder.
Varför är det så? Resonera:
11
Namn, läge och storlek
Kartan visar Europas läge på jordgloben. Ta hjälp av kartan när du svarar på frågorna om
Europa.
© 2013 Norstedts Kartor, Stockholm
a: Norstedts kartor
9
Kryssa för rätt alternativ. Fler än ett kryss gör svaret ogiltigt.
a
b
Vilket land har gräns mot Sverige?
Vilket land ligger ligger närmast Sverige?
o
o
o
o
o
o
o
o
Norge
Storbritannien
Island
Litauen
12
Spanien
Storbritannien
Grekland
Egypten
c
d
Vilken stad är störst?
Vilken stad ligger inte i Europa?
o
o
o
o
o
o
o
o
Göteborg
Lund
Gävle
Östersund
London
Moskva
Belgrad
Mumbai
e
f
Vilken bergskedja ligger i Europa?
Vilken sjö är störst till ytan?
o
o
o
o
o
o
o
o
Alperna
Anderna
Appalacherna
Atlasbergen
Vänern
Mälaren
Vättern
Siljan
g
h
Vilket land har kust mot Östersjön?
Vilket land har kust mot Medelhavet?
o
o
o
o
o
o
o
o
Island
Lettland
Nederländerna
Serbien
i
Polen
Portugal
Ungern
Kroatien
j
Vilken stad ligger sydligast?
Vilken stad ligger nordligast?
o
o
o
o
o
o
o
o
Sundsvall
Malmö
Linköping
Luleå
k
Helsingfors
Rom
Bukarest
Lissabon
l
Vilken flod ligger i Europa?
Vilken ö ligger i Medelhavet?
o
o
o
o
o
o
o
o
Nilen
Amazonfloden
Mississippi
Rhen
13
Orust
Sardinien
Svalbard
Fyn
Viktiga val i vardagen
Med hållbar utveckling menas att vi ska leva på ett sätt som tar hänsyn till såväl
miljö, människor och samhälle, både nu och i framtiden.
Du vill köpa en chokladkaka och du vill att ditt köp ska bidra till hållbar utveckling. Du tar
reda på följande information om chokladkakan:
A
B
Chokladkakan kan innehålla
spår av nötter.
Företaget som odlar kakaon har
utnyttjat barn som arbetskraft.
C
D
Kakaoplantan kommer
ursprungligen från Sydamerika.
Företaget som tillverkar
chokladkakan grundades 1976.
E
F
Chokladkakan väger 100 gram.
Kakaon har transporterats med
flyg till Sverige.
G
H
Chokladkakan innehåller 60 %
kakao.
Inga giftiga ämnen har använts i
odlingen.
14
10
Välj två informationsrutor som hjälper dig att ta ställning till om ditt köp bidrar till
hållbar utveckling eller inte.
Ruta : ___________
Förklara varför du valde denna ruta.
Ruta : ___________
Förklara varför du valde denna ruta.
15
Kartan
Hispaniola
New Orlean
s
Corpus C M e x i k a n s
k a Tam
hristi
pa
go
ón
S ar g a s s oh av e t
Andros
Island
Matanzas
Kräftans vändkrets
80° Camagüey Västindien
70°
Holguin
60°
Yucatan- Caymans
S
DOMINIKANSKA
Islandst o r Santiago
halvön
a de Cuba HAITI REPUBLIKEN
(Storbr.)
PORTPuerto Rico
BELIZE Golfo
KINGSTON AU-PRINCE
(USA) San Juan ANTIGUA
de
An
OCH BARBUDA
SANTO
Honduras
GUATEM
JAMAICA
ti
ALA
SAINT KITTS
DOMINGO
llerna
OCH NEVIS
HO
ND
(Fr.)
URAS
4220
ICA
K a r i b i s k a h a v e t DOMIN
TEGUCIGALPA
(Fr.)
Cancún
Mérida
r
mulco
EL
SALVADO
R
NICARAGUA
Lago de
MANAGUA Nicaragua
COSTA RICA
N
SAINT LUCIA
Nederl.
Aruba
30°
50°
Smårna
e
Antill
hia d
mpeche
e
20°
40°
KUBA
Antillerna
VINCENT
Punta Gallinas(Nederl.) (Nederl.) SAINT
GRENADA
BADOS
aam n
Pannale
ka
BAR
Santa Marta
cia ay
TRINIDAD OCH TOBAGO
Maracaibo alenarac
Barranquilla
CARACAS
V M
5775
Cartagena
OrinocoSAN JOSÉ
Petare
Pico Colón
PANAMA
deltat
3820
5007 Barquisimeto
PANAMA
Ciudad
Ciudad Guayana
Cúcuta
0Golfo
400
km Pico Bolívar
Bolívar
Monter
ía
de
GEORGETOWN
Panamá
VENEZUELA
Bucaramanga
PARAMARIBO
Medellín
ANA
GUY
a
t
Angelfallen
Isla del Coco
2810
Manizales BOGOTÁ Me l
(Costa Rica)
ima
Rora
NAM
SURI
Ibagué
Guyan
L
Malpelo
Franska
1280
Villavicencio iare Orin
as
Guyana
(Colombia)
Cali
oc
v
Neiva
541
Gu a
o
h
10°
a
n
o
s
A T L A N T E N
(Chil
GO
SANTIA
de Chile
ano
Talcahu
ción
p
e
c
n
o
C
1 000 000 – 5 000 000
250 000 – 1 000 000
C ol
oraA
do
Havsdjup i meter
é
5
354
Cerro
n
alentí 58
S an V
40
P a t a g o n i e n
200
1 000
2 000
4 000
6 000
8 000
Chilo
90°
2488
Parn
Xing
u
Cha
co
p
Fr a n c o s
isco
Salvador
C
a m
Arag
u
10°
Aracaju
Feira
S ão
ós
t anal
Maceió
Brasiliansk
a
20°
Trinidad
(Bras.)
S te n b o c k
ens vän
Curitiba
e
d k re t s
Ilhas
Martin
Vaz
gu
Ur
u
Pôrto Alegre
L. dos Patos
Pelotas
Lagoa Mirim
Rosario
URUGUAY
Río MONTEVIDEO
de
BUENOS
AIRES
Go
A
La P la Pl
lata ata
30°
A T L
A N
T E
N
Mar del Plata
5900
l f o S an Matías
40°
e
Golfo drge
S an Jo
6212
Falklandsöarna
(Falkland Islands)
60°
70° ans sund
ell
80°
N
João
Pessoa
Recife
Florianópolis
Caxias do Sul
Paraná
R G E N T IN
Höjd över havet
i meter
6 000
4 000
2 000
1 000
500
200
0
Land
under
havsnivån
Santa Fé
Córdoba
za
Mendo
asset
E
bo Frio
Joinvile
Cabo de (Bras.)
São Roque
BRASÍLIA
ranaíba
Pa
ay
San Juan
I
1850
1678
Anápolis
Natal
Uberlândia Ho Belo
rizonte
2890
Vitória
Campo Grande Ribeirão h ö g l a n d e t
Pico da Band
Juiz de
Prêto
eira
Fora
Ca
mp
Cam
pina
os
s
PARAGUAY Londrina
Ca
Salinas
Grandes
Cumbrep
L
Goiânia
Tucumán Resistencia
Corrientes
6863
de
Santiago
Ojos l
Salado
del Estero
6960
C
Teresina
Río de Janeiro
P ilco
São
m a ASUNCIÓN Iguassufallen Paulo Santos
yo
n
Llullaillaco
o
Över 5 000 000
Salta
Salad
Ortssymboler med
invånarantal
l Mar
Viña dera
o
Valpa ís
Ilha do
Bananal
I
Fernando de
Noronha
Fortaleza
Campina Grande
s
ga
in
t
SOBRADINOaa
DAMMEN
ai a
Pooposjön
ua
Aconcag
zánde
Fern
J ua n ö a r n a
e)
Santa Cruz
o
lan
ip
l ta
CHILE
) Sa
Cochabamba
6739
S
Pa ragua
y
P
an
A
E T
H A V
sio
x
li
é
F
n
n Ambro
a
Cuiabá
Ancohuma
LA PAZ
7500
A
915
P a raná
El
n Alto
s
vändkret
(Chile
aj
Titicacasjön 6428 B O L I V I A
6425 r
L A
S T I L
R
Mam oré
e
Machu Picchu
Cuzco
Arequipa
S
nco
B
PERU
Coropuna
ens
Stenbock
s
Pôrto Velho
Huancayo
LIMA
e
a
(Bras.)
0°
São Luis
a
aíb
t in s
us
ur
r uá
ad
M
v
ra
d
Callao
l
G
6768
e
Belém
Toca
n
li
Ju
Huascarán
Amaz o n
as)
São Pedro
e São Paulo
Ekvatorn
Marajó
en
f lo d
az o n
(Am
a
r
i
4480
Amazondeltat
Ta
p
ya
Uca
n
Chiclayo
Trujillo
Chimbote
S
a ra ñ ó n
land
e gr
o
Manaus
s
A
Piura
ay
o
Amazon as
Iquitos
M
Rio N
m
6310
Chimborazo Cotopaxi
Rio Bra
Pico da Neblina
u
ög
a
5897
Guayaquil
3014
P a m
p
ECUADOR
t
Santa Cruz
San Cristóbal
Pasto
QUITO
Pu
Isabela
COLOMBIA
Galápagosöarna
(Ecuador)
Mag
Ekvatorn
P
r
Su
t
de
u n BAHAMAS
HAVANNA
90°
et
l
5700
Puebla
uantepec
näset
Flor
s
ida
Atacamaöknen
ad
5452
et
M
e
nd
CIT Y
Miami
Kap Sable
su
Tampico
Citlaltep
apulco d e l
5203
an
MEXICO
elia
Cape Canaveral
at
Le ó n
lfen
c
Yu
E X I Monterrey
K O
Po
e s to s i
Eldsland
(Storbr.)
et
Staten Island
n
Kap Hor
0
500
4
Sydg 0°
(Southeorgien
G
(Storbeorgia)
r.
)
30°
th S
a
n
Isla dw
(S nds ich
S ou
to r b
e s
a k
D r
s u n d
16
1 000 km
50°
r.)
-
20°
50°
© 2013 Liber AB, Stockholm
11
Studera kartan över Sydamerika och svara på frågorna.
a) Vad heter huvudstaden i Peru?
Svar: ___________________________
b) Hur visar kartan att en stad är en huvudstad? Svar: ____________________________________________________________________
c) Vilket hav har Chile kust mot?
Svar: ___________________________
d) Till vilket land hör ögruppen Falklandsöarna?
Svar: ___________________________
e) Vilken av Brasiliens städer har flest invånare? Ringa in rätt alternativ.
Brasilia
Rio de Janeiro Campos
f) Chile har gräns mot tre länder. Vilka?
Svar: __________________ och _____________________ och _____________________
g) Ekvatorn löper genom tre av Sydamerikas länder. Vilka?
Svar: __________________ och _____________________ och _____________________
h) Skriv två länder i Sydamerika som helt och hållet ligger söder om ekvatorn:
Svar: __________________________ och ____________________________
17
© Skolverket
Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier