HÖSTMÖTE - ENVISYS

Höstmöte
Ny teknik inom
avloppsvattenrening
- det vi gjorde igår
hjälper oss idag
Lund 26-27 november
2014
Välkommen till Höstmöte 2014
Ny teknik inom avloppsvattenrening - Det vi gjorde igår hjälper oss idag!
Den första aktiv slam anläggningen invigdes 1914 i London – då var vi inte med – men vi firar detta jubileum med
att presentera hur teknikutvecklingen sker just nu i Skandinavien. Vi har under åren presenterat en rad nya tekniker
som från våra reningsverk.
•
•
•
•
•
•
Block 1, Trender 1964-2014-2064, - vad händer?
Block 2, Strategisk utveckling - hur väljer man teknik?
Block 3, Vad skall vi rena bort - vad har vi för framtida krav?
Block 4, Kväve - gör vi på rätt sätt?
Block 5, Slå ett slag för snabba slam!
Block 6, Erfarenheter och samarbeten- lyssna på andra!
Vill du skicka in en förberedd fråga – använd mailadressen [email protected]
Programmet är utarbetat av Lars Gunnarsson, Karin Jönsson och Jes la Cour Jansen, LTH och Bengt Hansson, Envisys.
Praktiska upplysningar
Plats
Höstmötet hålls i Piratensalen på Grand Hotel som ligger
centralt i Lund. Grand Hotel ligger mycket nära tåg och
flygbussterminal, parkeringshus finns också i närheten.
Anmälan
Anmälan görs via e-post till [email protected]
Bekräftelse på Er anmälan sänds via e-post till Er efter
inkommen anmälan.
Senaste anmälningsdag 10 november. Efteranmälningar
mottages i mån av plats.
OBS! Höstmöte 2012 blev snabbt fulltecknat!
Kostnad
Priset inkluderar luncher, kaffe och dokumentation.
Gemensam Middag
Gåsamiddag på Trollenäs slott i gammal traditionell stil till
en kostnad av 500 kr per kuvert.
Betalning
Betalning sker mot faktura per 30 dagar netto.
Moms tillkommer på angivna priser.
Avbeställning
Anmälan är bindande.
Vid avanmälan av deltagare före den 26 oktober
uttages en avbeställningsavgift på 500 kr.
Byte av namn på deltagare kan ske när som helst före
registrering.
Förslag för Boende
Grand Hotel (centralt)
Hotel Lundia (centralt)
Hotell Ahlström (centralt)
Lilla Hotellet (centralt)
Ibis hotel (vid E6 mot Helsingborg)
046 - 280 61 00
046 - 280 65 00
046 - 211 01 74
046 - 32 88 88
046 - 31 36 30
Kontaktperson
Susanne Hansson, Envisys AB, tel: 044-46780, e-post: [email protected]ys.se
PROGRAM
Onsdag 26 november
9.30
Registrering och kaffe
10.00 Välkomna! Bengt Hansson Envisys AB
Mitt behov av vatten
Ola Skinnarmo
12:15
13:15
Trender 1964 - 2014 - 2064 Vad händer?
moderator: Lars Gunnarsson
Aktiv slam 100 år - vad har hänt?
Lars Gunnarsson
MBR - Full scale compact technology
Andrew Holmes, Purac
MBBR - Bärarens resa mot nya dimensioner
Maria Piculell, AnoxKaldnes
Torsdagen 27 november
9.00
Kväve - gör vi på rätt sätt?
moderator: Karin Jönsson, Jes la Cour Jansen, LTH
Anammox - spar energi och resurser
David Gustafsson, VA SYD/SWR
Intelligent användning av råvaror på reningsverk
Jaenette Madsen/Joakim Faxå, Envidan
Mer kväve genom matavfall och mat
Lustgas- reducera emmisionerna
Hamse Kjerstadius, LTH
Fredrik Stenström , VA- Ingenjörerna
10:30 Kaffe
Framtidskoncept med filter
11:00 Slå ett slag för snabba slam.
Tobias Hey, VA SYD/SWR
moderator: Bengt Hansson, Envisys
Termisk hydrolys - nu i verkligheten
Lunch
Strategisk utveckling - hur väljer man teknik?
moderator: Karin Jönsson, LTH
Stora verk - exempel Stockholm,
1 000 000 p.e
Lars Gunnar Reinius, Stockholm Vatten
Anneli Chan, Växjö
Termofil efterrötning
Jesper Olsson, Mälardalen
Optimering av rötkammare med
FISH/AMPTS-teknologi
Alexander Keucken, Moshe Habagil, VIVAB
Medelstora verk - exempel Borås,
100 000 p.e
Anders Fransson, Borås Energi och Miljö
12:30 Lunch
Mindre verk - exempel Östra Göinge,
10 000 p.e
Bjarne Segersteen, Östra Göinge
Små verk - exempel Härjedalen,
1000 p.e
Pär Olofsson, Härjedalen. Jörgen Haneaus, Luleå
15:00 Fruktpaus
15.30 Vad skall vi ta bort - vad har vi för Termofil rötning, Bio-P och avvattning
Lars Gunnar Johansson, Laholmsbuktens VA
13:30 Erfarenheter och samarbeten -
lyssna på andra
moderator: Lars Gunnarsson
IWA - hänger Sverige med övriga Europa? Magnus Arnell, Urban Water
Regionalt eller lokalt? Stort eller litet? Vad renar bäst?
VA Sverige - tre scenarier för 2030
Michael Medelberg, Thomas Adolphsson, Roslagsvatten
framtida krav?
moderator: Jes la Cour Jansen, LTH
Läkemedelsrening i pilotskala
Okända ämnen, hur renar man och varför? 15:00 Höstmötet avslutas
Maja Ekblad, LTH
Michael Cimbritz, Sweco
Riskanalyser - vi flyttar väl inte problemen? Per-Arne Malmqvist, Urban Water
17:00 Dagens föredragsprogram slut
18:15 Buss till Traditionell Skånsk Gåsamiddag
på Trollenäs Slott.
Anders Finnson, Svenskt Vatten
Välkommen åter till Höstmöte 2016
B
Box 1294, 280 60 Broby
Sverige
Porto Betalt
Poster o skärmutställning
I anslutning till seminarielokalen kan företag och
andra intressenter presentera sina produkter och
redovisa resultat från försök och projekt. Vill Ni
presentera material,
kontakta Envisys AB tel.044-46780
Anmälan
Anmälan kan göras via E-post adress: [email protected]
eller via post till Envisys, Box 1294, 28060 Broby
Jag anmäler mig härmed till hela seminariet 26-27 november 2014 inkl middag, 6900 kr.
Jag anmäler mig härmed till seminariet 26-27 november 2014 exkl middag, 6400 kr.
Jag anmäler mig till en dag (OBS ange vilken), 4000 kr.
Jag är student, 450 kr/dag.
Jag deltar även i den traditionella Skånska Gåsamiddagen, 500 kr
Samtliga priser är exkl.moms
Namn:
Kommun
el. Företag:
Adress:
Postadress:
Telefon:
E-post:
Övriga önskemål, tex kost, kursintyg: