East Sweden Management Program

!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
East Sweden
Management Program
!
Ett regionalt managementprogram med fokus på att leda och utveckla affärer
Syftet med East Sweden Management Program är att stärka förmågan att leda &
utveckla affärer för personer verksamma i Östergötland och Södermanland. Vi vänder
oss till erfarna chefer och ledare som verkar på en strategisk nivå i näringsliv och
kommuner.
Vi använder ledande forskare och chefer från företag och organisationer för att skapa ny förståelse, ge
andra perspektiv och tillhandahålla aktuella teorier och modeller. Det kommer också att finnas rika
möjligheter att arbeta med egna affärsutmaningar och ledarskapsdilemman och vi kommer att
systematiskt använda oss av den gedigna praktiska erfarenhet som finns i deltagargruppen.
Målsättningarna för East Sweden Management Program är att vidga det affärsstrategiska perspektivet för
att kunna skapa ett bättre beslutsfattande utifrån en lokal utgångspunkt. Vi vill tillhandahålla nya
perspektiv och angreppssätt för att förstå, utveckla och agera i sin egen verksamhet. Vi vill ge tillgång till ett
kvalificerat nätverk av chefspersoner i närmiljön som stöd för kommande affärsutmaningar och också öka
insikten om det egna ledarskapets betydelse för att leda och utveckla affärer.
Programbeskrivning och innehåll
Vår ambition är att erbjuda ett kvalificerat innehåll med tidseffektiv pedagogik och kombinera programmets
tyngd med nätverkets format. Programmet omfattar sex moduler som vart och ett fördjupar ett särskilt
tema med bäring på affärsledarskapet. Alla tillfällena är lunch till lunch och tre av dem är med
övernattning. Alla modulerna följer upplägget nedan och finns beskrivna i detalj på nästa sida.
•
•
•
•
•
•
!
Vi inleder varje träff med en gemensam lunch för att ge alla möjlighet att ”checka in” mentalt och
fysiskt. Det ger också värdefull tid för nätverkande och ”fria samtal”.
Föreläsning av ledande forskare som ger inspiration och aktuella modeller.
Inspel från spännande ledare från intressanta organisationen som utifrån egen erfarenhet belyser
temat
Systematiskt erfarenhetsutbyte enligt beprövad och beforskad metod.
Summering och reflektion, vad betyder de genomgångna momenten för mig i mitt ledarskap
utifrån uppdraget i den organisation jag leder.
Medskick till nästa träff kan förekomma och innebär att man i grupper diskuterar ämnen och
uppslag med bäring på arbetet som gjorts.
!
Uppstartsträff 4 juni 2014, kl 09 -12, Kam m arforum Norrköping
Denna träff syftar till att gå igenom programmet än mer i detalj samt att ge deltagarna en första
möjlighet att presentera sig för varandra. Vi kommer att gå igenom förväntningar och ramverk för
fortsättningen och även ha gäster på plats.
Regionen som affärs- och utvecklingsm iljö, 28-29 augusti 2014, Villa Fridhem
• Presentation av deltagare med fokus på utmaningar kring person, situation och uppdrag
• Systematiskt teambuilding-arbete utifrån de utmaningar som deltagarna står inför
• Föreläsning av Magnus Klofsten, professor LiU, om förutsättningarna gällande affärs- &
utvecklingsmöjligheter i regionen
• Summering av lärdomar kring förutsättningarna och de utmaningar som ställs på
ledarskapet
Kund- och affärsförståelse, 1 -2 oktober 2014, Kam m arforum Norrköping
• Föreläsning av Per Frankelius, docent LiU, som handlar om att förstå efterfrågesidan,
analysera marknaden och förstå kunden?
• Hur ser marknaden ut för deltagarnas verksamheter - vilka prestationer förutsätts?
• Erfarenhetsöverföring med hjälp av Riddarfjärdsmetoden – fokus på kundbemötandet
• Ledarskap för bättre kundbemötande - hur skapa verkstad i den egna organisationen?
Kreativitet och innovation, 4-5 novem ber 2014, Villa Fridhem
• Vad kännetecknar miljöer som kännetecknas av nyskapande idéer och tillämpningar? Vi
gästas av Emma Stenström från Handelshögskolan i Stockholm.
• Vad kan vi lära från praktiska erfarenheter av ledarskapet i en kreativ miljö? Här har vi
Linus Thunström, VD Uppsala Stadsteater som gäst.
• Systematiskt erfarenhetsutbyte baserat på William B Isaacs dialogmodell
• Att skapa kreativa och innovativa miljöer – vad krävs av mitt eget personliga ledarskap?
Affärsförståelse och affärsutveckling, 3-4 decem ber 2014, Kam m arforum
Norrköping
• Hur kan vi förstå entreprenörskap– vad främjar entreprenöriellt beteende i olika miljöer?
Gästföreläsare är Ivo Zander, professor vid Uppsala Universitet.
• Vad kan vi lära av praktiska entreprenörserfarenheter från region Öst? Vi gästas av en
regional entreprenör i Torbjörn Andersson, VD Dapresy.
• Organisationsklimatets betydelse för entreprenörskap och affärsutveckling
• Erfarenhetsöverföring med hjälp av Riddarfjärdsmetoden – fokus på affärsutveckling
• Ledarskap och entreprenörskap – vad kompletterar och vad konkurrerar?
Om världsförståelse och trendspaning, 20-21 januari 2015, Stadshuset Linköping
• Hur ska vi betrakta alla nya trender som kommer – revolution eller kejsarens nya kläder?
• Vad finns det för trender när det gäller chefs- och ledarskapet? Vi får inspel från Lars
Strannegård, Handelshögskolan i Stockholm och Martin Rogberg från IPF
• Vi lever i en känsloekonomi – vad betyder det för vardagens ledarskap?
• Träffen innehåller även personliga reflektioner kring ledarskap av vår landshövding
Elisabeth Nilsson och en avslutande middag på Linköpings Slott.
Att leda och utveckla affärer, 12 -13 februari 2015, Villa Fridhem
• Fler pusselbitar – knäckfrågor när det gäller att implementera morgondagens affärer.
Jonas Söderlund, professor från LiU gästar oss.
• Vad kan vi lära av praktiska erfarenheter när det gäller att förändra verksamheten?
• Systematiskt erfarenhetsutbyte – vad har programmet lärt oss egentligen?
• Summering – vad betyder programmet för mig och vad kan jag ta med mig hem?
!