Välkommen på inspirationsdag!

Välkommen på
inspirationsdag!
ingar
ing och föreläsn
Lifestyle-utställn
ivation
iration och mot
sp
in
g
di
r
ge
m
so
amg med en hälsos
ån
ig
a
m
m
ko
t
till at
mare livsstil.
• uppvisningar
viteter
• prova på-akti
g
• provsmaknin
ntationer
• produktprese
• workshop
• mingel m.m.
ka din
är begränsat. Bo
Antalet platser
en
kalendern senast
fria plats i Region
j
äl
V
n.
irationsdage
vecka innan insp
e:
något av följand
0
sningen kl. 13.0
1) lunchförelä
0
sningen kl. 18.0
2) kvällsförelä
e till
3) Endast inträd
llningen
lifestyle-utstä
ickas ut till alla
Dagsprogram sk
som anmält sig.
Årets lunc
h- och
kvällsföre
läs
Babben La are är
rsson
vgr.tlevent.se
Östra regionen: Arena Skövde 20/1
Södra regionen: Simonsland, Borås 22/1
Göteborgsområdet: Svenska Mässan 17/2
Norra regionen: Folkets Hus, Trollhättan 24/2
Endast för medarbetare i Västra Götalandsregionen.
Kontakt: Lennart Blank, telefon: 010-441 40 07 e-post: [email protected]